ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แสดงงานนำเสนอ PowerPoint

เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอที่จัดเตรียมให้แก่กลุ่ม โดยส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะต้องการควบคุมเนื้อหา จังหวะการนำเสนอ และข้อมูลที่แสดงตลอดเวลา การแสดงงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint เป็นวิธีแสดงงานนำเสนอออนไลน์แบบมืออาชีพ ผู้อื่นจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาที่คุณนำเสนอได้ แต่ถ้าคุณต้องการ ผู้อื่นสามารถทำเครื่องหมายในงานนำเสนอเพื่อเน้นประเด็นที่สนใจ

คุณต้องการทำอะไร

อัปโหลดแฟ้ม PowerPoint ก่อนการประชุมตามกำหนดการ

ถ้าคุณได้จัดกำหนดการประชุมไว้ คุณอาจต้องการอัปโหลดงานนำเสนอของคุณไว้ในการประชุมก่อนที่จะเริ่มต้น

 1. เปิดการประชุมของคุณจาก Microsoft Outlook โดยคลิกการเชื่อมโยง เข้าร่วมออนไลน์ หรือ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ในการเชิญ

 2. ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิก ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก งานนำเสนอ PowerPoint

 3. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เปิด เมื่ออัปโหลดและแปลงแฟ้มสำหรับงานนำเสนอแล้ว ภาพนิ่งจะปรากฏในพื้นที่เวทีการประชุม ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของหน้าต่างการประชุม

ด้านบนของหน้า

ควบคุมบุคคลที่สามารถดาวน์โหลดงานนำเสนอ

เมื่อต้องการให้ผู้ฟังสนใจข้อมูลที่คุณนำเสนอและไม่วอกแวก คุณอาจต้องการจำกัดบุคคลที่สามารถดาวน์โหลดงานนำเสนอหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • หลักจากที่คุณได้อัปโหลดงานนำเสนอแล้ว ในเวทีการประชุม ให้คลิก รายการเนื้อหา คลิกลูกศรถัดจากแฟ้มของคุณ ชี้ไปที่ กำหนดเป็นพร้อมใช้งานแก่ จากนั้นคลิกตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ผู้จัด    อนุญาตเฉพาะบุคคลที่จัดกำหนดการประชุมให้สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณนำเสนอข้อมูลและไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีเนื้อหาก่อนที่คุณจะนำเสนอ

  • ผู้นำเสนอ     อนุญาตเฉพาะผู้นำเสนอให้สามารถดาวน์โหลดแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ของตน

  • ทุกคน    อนุญาตให้ผู้จัด ผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ของตน

ด้านบนของหน้า

แสดงงานนำเสนอ PowerPoint

คุณสามารถแสดงงานนำเสนอ PowerPoint ที่ได้อัปโหลดไปยังการประชุม หรือเรียกดูแฟ้ม PowerPoint และเริ่มต้นการนำเสนอได้

นำเสนอแฟ้ม PowerPoint ที่คุณได้อัปโหลดไปยังการประชุม

 1. ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิก ใช้งานร่วมกัน คลิก เนื้อหาล่าสุด จากนั้นคลิกชื่อแฟ้ม

นำเสนอแฟ้ม PowerPoint ที่ยังไม่ได้อัปโหลด

 1. ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิก ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก งานนำเสนอ PowerPoint.

 2. ในกล่องโต้ตอบ ใช้ PowerPoint ร่วมกัน ให้เรียกดูและคลิกสองครั้งที่แฟ้ม PowerPoint ที่คุณต้องการนำเสนอ คุณอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการอัปโหลดและแปลงแฟ้มสำหรับการนำเสนอ

หมายเหตุ:  เมื่อคุณกำลังนำเสนอข้อมูล ไอคอนเสียงทางด้านขวาของชื่อคุณจะถูกเน้น และข้อความโฮเวอร์จะเป็น “(ชื่อของคุณ) กำลังพูด”

ด้านบนของหน้า

หยุดแสดงงานนำเสนอ

เมื่อต้องการหยุดแสดงงานนำเสนอ ให้ทำดังนี้:

 • ในมุมขวาบนของเวทีการประชุม ให้คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

ควบคุมข้อมูลที่บุคคลอื่นสามารถดูขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมดูงานนำเสนอล่วงหน้า คุณสามารถล็อคไม่ให้ผู้เข้าร่วมดูข้อมูลได้ แต่ผู้นำเสนอคนอื่นๆ ยังสามารถดูงานนำเสนอล่วงหน้าได้

1. ในหน้าต่างการประชุม ใต้ชื่อการประชุมที่ด้านบน ให้คลิกการเชื่อมโยง ข้อมูลการเข้าร่วมและตัวเลือกการประชุม จากนั้นคลิก ตัวเลือกการประชุม

2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ ใต้ สิทธิ์ ในรายการแบบหล่นลง ดูแบบส่วนตัว ให้คลิก เฉพาะผู้นำเสนอเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

กำหนดให้ทุกคนเป็นผู้นำเสนอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ทุกคนในการประชุมเป็นผู้นำเสนอ ให้ทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างการประชุม ใต้ชื่อการประชุมที่ด้านบน ให้คลิกการเชื่อมโยง ข้อมูลการเข้าร่วมและตัวเลือกการประชุม จากนั้นคลิก ตัวเลือกการประชุม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ ใต้ ผู้นำเสนอ ให้คลิก ทุกคนรวมถึงบุคคลที่อยู่นอกบริษัทของฉัน (ไม่มีข้อจำกัด)

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนผู้นำเสนอระหว่างการนำเสนอ

ผู้นำเสนอสามารถผลัดกันแสดงภาพนิ่ง PowerPoint ในการประชุม ขณะที่บุคคลหนึ่งกำลังนำเสนอข้อมูล อีกคนหนึ่งสามารถข้ามไปยังอีกตำแหน่งในงานนำเสนอ หรือเปิดแฟ้มอื่นและเริ่มต้นการนำเสนอได้

การจัดเตรียมสำหรับผู้นำเสนอหลายคน

1. ในหน้าต่างการประชุม ใต้ชื่อการประชุมที่ด้านบน ให้คลิกการเชื่อมโยง ข้อมูลการเข้าร่วมและตัวเลือกการประชุม จากนั้นคลิก ตัวเลือกการประชุม

2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ ใต้ สิทธิ์ ในรายการแบบหล่นลง ดูแบบส่วนตัว ให้เลือก เฉพาะผู้นำเสนอเท่านั้นหรือ ทุกคน

เปลี่ยนผู้นำเสนอ

 • ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิก ใช้งานร่วมกันคลิก งานนำเสนอ PowerPoint จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ใช้ PowerPoint ร่วมกัน ให้เรียกดูและคลิกสองครั้งที่แฟ้ม PowerPoint ที่คุณต้องการนำเสนอ

 • ผู้นำเสนอคนอื่นที่พร้อมเริ่มต้นการนำเสนอสามารถคลิก ควบคุมในฐานะผู้นำเสนอ ในเวทีการประชุมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอ ผู้นำเสนอทั้งหมดที่ยังไม่ได้นำเสนอสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้ แต่มีเพียงผู้นำเสนอคนปัจจุบันเท่านั้นที่มีตัวเลือก หยุดการใช้ร่วมกัน เพื่อจบการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ใส่คำอธิบายประกอบการนำเสนอ

การใส่คำอธิบายประกอบการนำเสนอจะทำเครื่องหมายเฉพาะที่เลเยอร์บนสุด หรือรุ่นที่ใช้ร่วมกันของงานนำเสนอ โดยไม่แก้ไขแฟ้มฉบับจริง

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นเขียนหรือวาดในงานนำเสนอ PowerPoint ให้ใช้เครื่องมือที่ด้านล่างของเวทีการประชุม

ด้านบนของหน้า

ให้ผู้อื่นสามารถใส่คำอธิบายประกอบ

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเขียนหรือวาดในภาพนิ่ง PowerPoint ให้ทำดังนี้:

1. ในหน้าต่างการประชุม ใต้ชื่อการประชุมที่ด้านบน ให้คลิกการเชื่อมโยง ข้อมูลการเข้าร่วมและตัวเลือกการประชุม จากนั้นคลิก ตัวเลือกการประชุม

2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ ใต้ สิทธิ์ ในรายการ ใส่คำอธิบายประกอบการนำเสนอ ให้คลิก ทุกคน หรือ เฉพาะผู้นำเสนอเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพในงานนำเสนอ PowerPoint

ขณะที่นำเสนอ คุณสามารถแทรกรูปภาพในแฟ้ม PowerPoint โดยทำดังนี้:

 • ในหน้าต่างการประชุม ในเครื่องมือคำอธิบายที่ด้านล่างของเวทีการประชุม ให้คลิกไอคอน แทรกรูป จากนั้นเรียกดูและคลิกสองครั้งที่รูปที่คุณต้องการแทรก

ด้านบนของหน้า

บันทึกสำเนาของแฟ้มที่ใส่คำอธิบายประกอบ

 • ในหน้าต่างการประชุม ในเครื่องมือคำอธิบายที่ด้านล่างของเวทีการประชุม คลิกไอคอน บันทึกพร้อมคำอธิบายประกอบ จากนั้นเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก และคลิก บันทึก

  ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×