แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

คุณสามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและกระดาษที่สิ้นเปลืองได้โดยการแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณก่อนพิมพ์

เมื่อคุณเลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นแล้วคลิกตัวเลือก> พิมพ์ คุณจะเห็นตัวอย่างของวิธีที่ข้อมูลจะปรากฏบนสิ่งพิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิกไฟล์ แล้วคลิกพิมพ์เพื่อแสดงหน้าต่างแสดงตัวอย่างและตัวเลือกการพิมพ์

  คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+F2ได้  

หมายเหตุ: 

 • เว้นแต่ว่าคุณใช้เครื่องพิมพ์สี การแสดงตัวอย่างจะปรากฏในสีขาวดมืด แม้ว่าจะมีสีในแผ่นงานของคุณ

 • หน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นเท่านั้น หรือเมื่อแผ่นงานมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูหลายเวิร์กชีต ภายใต้ การตั้งค่าให้คลิก ทั้งเวิร์กบุ๊ก

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและก่อนหน้า ให้คลิกลูกศรของหน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้าที่ด้านล่างของหน้าต่าง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์หมายเลขหน้า

 • เมื่อต้องการ ออกจากการแสดงตัวอย่าง ก่อนพิมพ์และกลับไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้คลิกลูกศรใดก็ได้ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

 • เมื่อต้องการดูระยะขอบกระดาษ ให้คลิกปุ่ม แสดง ระยะขอบ ที่มุมขวาล่างของ หน้าต่าง แสดงตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ ให้ลากระยะขอบให้พอดีกับความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้โดยการลากจุดจับที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะขอบกระดาษ ให้ดูที่ ตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต  

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น การเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษและขนาดหน้ากระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ การตั้งค่า>พิมพ์>กระดาษ

เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกที่แท็บนั้น

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ
 

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก จากนั้นกดแป้น SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด CTRLค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกปรากฏให้เห็น ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก ยกเลิก การจัดกลุ่มแผ่นงาน

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือเลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด   คุณยังสามารถกด CTRL+F2 ได้

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าบนแท็บ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิกหน้าถัดไปและ หน้าก่อนหน้า

  หมายเหตุ: หน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเวิร์กชีตมากกว่าหนึ่งแผ่นเท่านั้น หรือเมื่อเวิร์กชีตมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า

 4. เมื่อต้องการดูระยะขอบกระดาษ บนแท็บแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่มแสดงตัวอย่างให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงระยะขอบ

  ซึ่งจะแสดงระยะขอบในมุมมอง แสดงตัวอย่างก่อน พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ คุณสามารถลากระยะขอบให้พอดีกับความสูงและความกว้างที่คุณต้องการได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้โดยการลากจุดจับที่ด้านบนของหน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ หน้ากระดาษ ระยะขอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ หรือแท็บแผ่นงาน ของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานหรือเลือกสิ่งที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์

 3. เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สิ่งที่คุณเลือกหรือพิมพ์ทั้งแผ่นงาน

  ตัวเลือกการตั้งค่าการพิมพ์หลังจากคลิก ตัวเลือก>พิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

 5. ถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณเห็น ให้คลิก พิมพ์ ที่มุมบนซ้าย หรือปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แสดงการแสดงตัวอย่างเพื่อย้อนกลับและเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะพิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×