โทรสายสนทนาทางวิดีโอ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

หมายเหตุ:  การสนทนาทางวิดีโอจะใช้ได้ต่อเมื่อองค์กรของคุณได้เปิดใช้งานเสียงคอมพิวเตอร์ (Voice-over-Internet-Protocol หรือ VoIP)

ถ้าองค์กรของคุณอนุญาตให้ใช้คุณลักษณะนี้ และฮาร์ดแวร์ได้รับการตั้งค่าไว้ คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online เพื่อสื่อสารกับที่ติดต่อของคุณโดยใช้วิดีโอ เมื่อต้องการสนทนาทางวิดีโอ คุณต้องมีเว็บแคม และลำโพงพร้อมกับไมโครโฟน ชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์เสียง USB คุณไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมเพื่อรับการสนทนาทางวิดีโอจากผู้อื่น

Lync Online จะตรวจหาอุปกรณ์เสียงและวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจต้องการตรวจสอบตัวเลือกวิดีโอของคุณเพื่อเลือกอุปกรณ์อื่น ปรับระดับเสียง และ/หรือตรวจสอบว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้อง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

เพิ่มวิดีโอไปที่การสนทนาในปัจจุบัน

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

ปฏิเสธการสนทนาทางวิดีโอ

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อต้องการเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอใหม่ ให้เปิด Lync ค้นหาที่ติดต่อที่คุณต้องการสนทนาทางวิดีโอ จากนั้นในรายการหรือผลลัพธ์การค้นหา ที่ติดต่อ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

  • คลิกขวาที่ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

  • ชี้ไปยังที่ติดต่อเพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ และในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้คลิก เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาที่ติดต่อ โปรดดูที่ จัดการที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มวิดีโอไปที่การสนทนาในปัจจุบัน

ระหว่างการสนทนา คุณสามารถเพิ่มวิดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสนทนาสามารถเห็นคุณ

  • ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกปุ่ม วิดีโอ

หลังจากที่ฝ่ายอื่นยอมรับวิดีโอ หน้าต่างการสนทนาจะขยายเพื่อแสดงวิดีโอ ตัวควบคุมวิดีโอเช่น เล่น และ หยุดชั่วคราว จะปรากฏ

ด้านบนของหน้า

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อคุณได้รับการสนทนาทางวิดีโอจากที่ติดต่ออื่น ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในมุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์

  1. คลิกการแจ้งเตือนขาเข้า หน้าต่างการสนทนาจะปรากฏ และแสดงสตรีมวิดีโอของผู้เรียก

  2. คลิก เริ่มต้นวิดีโอของฉัน เพื่อให้ฝ่ายอื่นสามารถเห็นคุณ

ด้านบนของหน้า

ปฏิเสธการสนทนาทางวิดีโอ

ดำเนินการดังต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการยอมรับการสนทนาทางวิดีโอใหม่:

  • คลิก ปฏิเสธ ในการแจ้งเตือน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×