โทรหาที่ติดต่อ Lync

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

โทรหาที่ติดต่อ Lync

เมื่อต้องการโทรหาที่ติดต่อของ Lync จากหน้าจอ ที่ติดต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ค้นหาบุคคลนั้นในรายการที่ติดต่อของคุณ แตะชื่อของบุคคลนั้น แล้วแตะไอคอน โทรศัพท์

  • หรือพิมพ์ชื่อของที่ติดต่อในกล่องค้นหา เมื่อคุณพบที่ติดต่อแล้ว ให้แตะชื่อของที่ติดต่อเพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลนั้น จากนั้นแตะที่ไอคอน โทรศัพท์

เมื่อคุณโทรออก ระบบอาจใช้ Wi-Fi หรือแผนการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกการโทร VoIP ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

เพิ่มบุคคลลงในการโทร

แตะไอคอน เพิ่มเติม(...) แตะ เชิญบุคคลอื่น แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ จากนั้นแตะรายการที่คุณต้องการเมื่อรายการแสดงขึ้น

โอนสาย

แตะไอคอน เพิ่มเติม(...) แตะ เชิญบุคคลอื่น แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ จากนั้นแตะรายการที่คุณต้องการเมื่อรายการแสดงขึ้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×