โทรออก รับสาย และจัดการการสนทนาทางวิดีโอของ Lync

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดการสนทนาและการประชุมทางวิดีโอ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอแบบเห็นหน้ากันกับที่ติดต่อของคุณได้

เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายการสนทนาทางวิดีโด ระบบอาจใช้ Wi-Fi หรือแผนการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกการโทร VoIP ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการ Wi-Fi สำหรับตัวเลือก VoIP

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

รับการสนทนาทางวิดีโอ

จัดการการสนทนาทางวิดีโอ

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อต้องการทำการสนทนาทางวิดีโอ ให้แตะไอคอน ที่ติดต่อ ไอคอนที่สองทางด้านซ้าย แล้วค้นหาบุคคลในรายการที่ติดต่อ หรือแตะไอคอน ค้นหา ที่ด้านบน และพิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่องค้นหา เมื่อคุณพบที่ติดต่อ ให้แตะที่ชื่อของพวกเขา แล้วแตะไอคอน วิดีโอ เพื่อเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อคุณทำการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังของคุณได้ ถ้าบุคคลที่คุณกำลังติดต่อไม่มีกล้อง หรือเลือกที่จะไม่เปิดใช้วิดีโอ คุณจะไม่สามารถเห็นวิดีโอของพวกเขา แต่จะยังคงได้ยินเสียง บุคคลอื่นยังคงเห็นวิดีโอของคุณได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดใช้วิดีโอของตนก็ตาม

รับการสนทนาทางวิดีโอ

ปัด ยอมรับ เพื่อยอมรับการสนทนาทางวิดีโอขาเข้า

จัดการการสนทนาทางวิดีโอ

แตะไอคอน วิดีโอ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สลับกล้อง เมื่อต้องการสลับกล้องจากกล้องหน้าหรือกล้องหลัง

  • หยุดวิดีโอของฉัน เมื่อต้องการปิดวิดีโอของคุณ แต่ยังคงเห็นวิดีโอของคนอื่นได้

  • จบวิดีโอ เมื่อต้องการปิดวิดีโอของทุกคนสำหรับคุณเท่านั้น แต่จะยังได้ยินเสียงอยู่

คุณยังสามารถแตะไอคอนต่อไปนี้ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • พักสาย เมื่อต้องการพักสาย จากนั้นแตะที่ไอคอน พักสาย อีกครั้ง เพื่อดำเนินการโทรต่อ

  • ลำโพง เมื่อต้องการเปิดหรือปิดลำโพงของโทรศัพท์

  • แป้นกดหมายเลข เมื่อต้องการใช้แป้นกดหมายเลข

  • ปิดเสียง เมื่อต้องการปิดเสียง และปิดเสียงตัวคุณเอง

  • IM เพื่อดูหรือส่ง IM ให้แก่ผู้อยู่ในการโทร จากนั้นแตะไอคอน โทรศัพท์ เพื่อกลับมายังหน้าจอการสนทนาด้วยเสียง

  • สิ้นสุด เมื่อต้องการสิ้นสุดการโทร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×