จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ใช้กล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลในฐานข้อมูล Access

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการอัปเดตข้อมูล เช่น การอัปเดตและผนวกคิวรี ให้ดูบทความ อัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่

การอ้างอิงตัวควบคุมกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในตาราง

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในแบบฟอร์ม

ค้นหาข้อมูลในชุดผลลัพธ์คิวรี

ค้นหาอักขระตัวแทน

ตัวอย่างของการใช้อักขระตัวแทน

ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศและค่า Null หรือค่าว่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อคุณต้องการค้นหาและแทนที่ข้อมูลบางส่วน และเมื่อคุณไม่เคยใช้คิวรีเพื่อค้นหาหรือแทนที่ข้อมูล กล่องโต้ตอบจะรวมเครื่องมือค้นหาที่คุณเห็นในโปรแกรมอื่นๆ แต่จะมีบางฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากกว่าในการค้นหาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูล และคุณสามารถเลือกเพื่อค้นหาข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในเขตข้อมูล

โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ:

 • กล่องโต้ตอบจะระบุสตริงการค้นหาของคุณเป็นรูปแบบ และส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับรูปแบบ ตัวอ่ยางเช่น สมมติว่ามีแผ่นข้อมูล (ผลลัพธ์ตารางหรือคิวรี) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และวันที่สั่งซื้อ ถ้าคุณค้นหา “mar” การดำเนินการค้นหาจะส่งกลับอินสแตนซ์ทั้งหมดของ “market”, “March” และระเบียนอื่นใดก็ตามที่ตรงกับรูปแบบที่คุณระบุ

 • กล่องโต้ตอบจะค้นหาทีละตารางในแต่ละครั้ง ซึ่งไม่ได้ค้นหาทั้งเขตข้อมูล ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบจากภายในแบบฟอร์ม คุณสามารถค้นหาตารางที่แสดงแบบฟอร์มนั้น

  ถ้าคุณต้องการใช้กล่องโต้ตอบเพื่อค้นหาหลายตาราง คุณสามารถสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ แล้วค้นหาผลลัพธ์คิวรี ขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วนนี้จะอธิบายพื้นฐานของการสร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลและการค้นหาผลลัพธ์

 • คุณต้องเปิดผลลัพธ์ตารางและคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล และคุณต้องเปิดแบบฟอร์มในมุมมองแบบฟอร์ม (ปกติ) เหมือนกับที่คุณทำเมื่อคุณป้อนข้อมูล

 • คุณสามารถค้นหาข้อมูลตามรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลว่างหรือ Null เพื่อแสดงคำ เช่น “ไม่ทราบ” จากนั้น คุณสามารถค้นหาเขตข้อมูลว่างเหล่านั้นโดยใช้ “ไม่ทราบ” เป็นสตริงการค้นหาของคุณ

ทำความเข้าใจกล่องกาเครื่องหมายค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ มีตัวเลือกที่ชื่อว่ากล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ เมื่อคุณดูขั้นตอนในหัวข้อนี้ คุณจะเห็นว่าในบางครั้ง Access จะเลือกกล่องกาเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายด้วยตนเองในแต่ละครั้ง การใช้กล่องกาเครื่องหมายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การดำเนินการค้นหาของคุณสำเร็จได้

ขณะที่คุณดำเนินการ ให้ทำตามกฎง่ายๆ นี้: เมื่อ Access เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมายไว้ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย การดำเนินการค้นหาของคุณอาจไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดๆ เลย

ลักษณะการทำงานนั้นอาจทำให้สับสนในช่วงแรก เนื่องจาก Access ไม่มีการแสดงหรือตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อระบุเมื่อคุณควรเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย คุณอาจสงสัยหลักตรรกะที่ทำให้ Access เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ คำตอบคือรูปแบบการป้อนข้อมูล รูปแบบการป้อนข้อมูลคือชนิดการจัดรูปแบบ และเมื่อ Access พบรูปแบบนี้ จะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณค้นหาเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งเป็นเขตข้อมูลที่ใช้คิวรีเพื่อรับข้อมูลจากตารางอื่น และเขตข้อมูลต้นฉบับในตารางที่สองนั้นใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล Access จะเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างการค้นหา การเรียงลำดับ และการกรอง

สุดท้าย โปรดจำไว้ว่าการค้นหาไม่เหมือนกับขั้นตอนการเรียงลำดับหรือการกรอง การค้นหา คือกระบวนการของการค้นหาระเบียนอย่างน้อยหนึ่งระเบียนในตารางฐานข้อมูล คิวรี และแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาลูกค้าทั้งหมดที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร การเรียงลำดับ คือกระบวนการของการจัดระเบียบชุดระเบียนตามลำดับที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับชุดระเบียนตามลำดับตัวอักษร ตามวันที่ ตามจำนวน (ร้านอาหารใดที่สั่งซื้อขนมปังมากที่สุดหรือมียอดขายสูงสุด) และอื่นๆ การกรอง คือกระบวนการแสดงระเบียบที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณค้นหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร คุณสามารถกรองรายการให้มีเฉพาะลูกค้าในลอนดอนและมาดริด

ถ้าจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ คุณสามารถคิดตามวิธีนี้: คุณค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งแรก และอาจเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับที่ต้องการ และอาจใช้ตัวกรองเพื่อแยกชุดย่อยของข้อมูล

ชุดขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงตัวควบคุมกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่

เมื่อคุณค้นหาและแทนที่ข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการทำเช่นนี้จะทำให้การดำเนินการค้นหาหรือแทนที่ของคุณส่งกลับข้อมูลที่คุณไม่ต้องการหรือล้มเหลว ตารางต่อไปนี้แสดงตัวควบคุมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตัวควบคุม

ใช้

ลักษณะการทำงาน

รายการ ค้นหาใน

สลับไปมาระหว่างการค้นหาคอลัมน์และการค้นหาทั้งตาราง

รายการ ค้นหาใน จะมีชื่อตารางที่คุณกำลังค้นหาอยู่เสมอ ถ้าคุณค้นหาในเฉพาะตาราง Access จะแสดงชื่อตาราง แต่จะทำให้รายการ ค้นหาใน ไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณค้นหาคอลัมน์ Access จะทำให้รายการ ค้นหาใน พร้อมใช้งานและแสดงชื่อของตารางและคอลัมน์ เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างการค้นหาตารางและคอลัมน์ ให้เลือกค่าที่คุณต้องการจากรายการ ค้นหาใน เมื่อต้องการค้นหาคอลัมน์ที่ไม่อยู่ในรายการ ให้ไปที่แผ่นข้อมูลหรือแบบฟอร์มที่เปิดอยู่แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ แล้วส่งกลับกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ และเรียกใช้การค้นหาของคุณ

รายการ ตรงกัน

ตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตข้อมูลที่การดำเนินการค้นหาพยายามค้นหา

เลือก ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล เพื่อค้นหาค่าที่ตรงกันทั้งหมด เลือก เขตข้อมูลทั้งหมด เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกับรายการค้นหาของคุณ เลือก ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล ถ้าคุณคิดว่าค่าที่คุณต้องการค้นหาอยู่ที่ส่วนเริ่มต้นของระเบียน

รายการ ค้นหา

การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้นหา

เลือก ขึ้น เพื่อค้นหาระเบียนทางด้านบนของเคอร์เซอร์ เลือก ลง เพื่อค้นหาระเบียนทางด้านล่างเคอร์เซอร์ เลือก ทั้งหมด เพื่อค้นหาระเบียนทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากด้านบนสุดของชุดระเบียน

กล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ค้นหาค่าที่ตรงกับตัวพิมพ์ของสตริงการค้นหาของคุณ

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงกับตัวพิมพ์ เมื่อคุณต้องการค้นหาระเบียนที่ตรงกับตัวพิมพ์ของสตริงการค้นหาของคุณ

กล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

การค้นหาที่ยึดตามรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือรูปแบบ

การดำเนินการค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลหรือรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา ก.พ. ในเขตข้อมูลที่จัดรูปแบบด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล วันที่/เวลา ตัวเลือกนี้จะยังคงไม่พร้อมใช้งาน จนกว่าคุณจะค้นหาเขตข้อมูลที่ใช้รูปแบบหรือรูปแบบการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้ดูส่วน ทำความเข้าใจกล่องกาเครื่องหมายค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในตาราง

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องเปิดตารางของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ในเขตข้อมูลการค้นหา ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อมูลจากตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) บนแบบฟอร์ม ตัวควบคุมนั้นจะต้องผูกกับตารางต้นฉบับ

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. ในตารางของคุณ ให้เลือกเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้ทำตามขั้นตอนอื่นในขั้นตอนที่ 5

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  แป้นพิมพ์ลัด  กด CTRL+F

  รูปภาพนี้แสดงคำสั่ง:

  รูป Ribbon ของ Access

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฎขึ้น

 3. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ ค้นหา เมื่อต้องการเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 4. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์สตริงการค้นหาของคุณ เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูล ให้ใส่สตริงแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  หมายเหตุ: อย่าใส่อักขระตัวแทนในกล่อง แทนที่ด้วย เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้อยู่ในระเบียนของคุณ

 5. หรือ ให้ใช้รายการ ค้นหาใน เพื่อเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ ค้นหาใน จะมีชื่อของเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อของตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินในเลือกคอลัมน์อื่นๆ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูลสำหรับตาราง คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 6. คุณอาจ ในรายการที่ตรงกันคลิใด ๆ ส่วนหนึ่งของเขตข้อมูล ซึ่งมีการค้นหากว้างที่สุดที่เป็นไปได้

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ ไว้ แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในแบบฟอร์ม

ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นในการดูและค้นหาตาราง หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลบางส่วนในตาราง คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่บนแบบฟอร์มที่เปิดอยู่ในทั้งมุมมองแบบฟอร์มและมุมมองเค้าโครง การดำเนินการทั้งสองจะค้นหาตารางที่ผูกอยู่กับแบบฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ในเขตข้อมูลการค้นหา ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อมูลจากตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) บนแบบฟอร์ม ตัวควบคุมนั้นจะต้องผูกกับตารางต้นฉบับ

ค้นหาข้อมูลในแบบฟอร์ม

 1. เปิดแบบฟอร์มที่คุณต้องการค้นหาในมุมมองแบบฟอร์มหรือมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมที่มีข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้ทำตามขั้นตอนอื่นในขั้นตอนที่ 5

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  –หรือ–

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฎขึ้น

 4. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา เมื่อต้องการเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 5. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ค่าการค้นหาของคุณ เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูล ให้พิมพ์สตริงแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  หมายเหตุ: อย่าใส่อักขระตัวแทนในกล่อง แทนที่ด้วย เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้อยู่ในระเบียนของคุณ

 6. หรือ ให้ใช้รายการ ค้นหาใน เพื่อเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือค้นหาตารางทั้งหมดแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ ค้นหาใน จะมีชื่อของตัวควบคุมที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาตารางที่มีแบบฟอร์ม ให้เลือกชื่อของตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินใจเลือกตัวควบคุมอื่น (เทียบเท่ากับการเลือกเขตข้อมูลตารางอื่น) ให้คลิกที่ตัวควบคุมบนแบบฟอร์มเมื่อใดก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 7. คุณอาจ ในรายการที่ตรงกันคลิใด ๆ ส่วนหนึ่งของเขตข้อมูล ซึ่งมีการค้นหากว้างที่สุดที่เป็นไปได้

 8. ในรายการ ค้นหา ให้คลิก ทั้งหมด แล้วคลิก ค้นหาถัดไป เมื่อต้องการแทนที่สตริง ให้คลิก แทนที่ ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณใส่สตริงแทนที่อย่างถูกต้อง ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด แต่โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการแทนที่ได้ ถ้าคุณทำพลาด คุณจะต้องทำซ้ำการดำเนินการค้นหาและแทนที่ ค้นหาค่าที่ไม่ถูกต้อง และแทนที่ด้วยค่าที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อมูลในชุดผลลัพธ์คิวรี

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาระเบียนในชุดผลลัพธ์ที่ส่งกลับโดยคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหากับผลลัพธ์คิวรีเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเอาข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ดูบทความสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตและสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบ

สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

 • เปิดฐานข้อมูลที่มีระเบียนที่คุณต้องการค้นหา

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

  Access จะเริ่มตัวออกแบบคิวรี แท็บ ออกแบบ จะแสดงขึ้น และกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฎขึ้น

 • เลือกตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก เพิ่ม แล้วคลิก ปิด

  จะมีตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางปรากฏขึ้นในหน้าต่างในส่วนบนของตารางออกแบบคิวรี โดยหน้าต่างเหล่านั้นจะแสดงเขตข้อมูลทั้งหมดในแต่ละตาราง รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวออกแบบซึ่งมีตารางปกติ:

  ตารางในตัวออกแบบแบบสอบถาม

 • ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา เขตข้อมูลที่เลือกจะปรากฏในแถว เขตข้อมูล ในส่วนล่างของตัวออกแบบคิวรี

  คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตารางหนึ่งเขตข้อมูลต่อคอลัมน์ในส่วนล่าง

  เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางอย่างรวดเร็ว ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) ด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูลตาราง รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวออกแบบที่เพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด

  แบบสอบถามที่มีการเพิ่มเขตข้อมูลตารางทั้งหมดแล้ว

 • หรือ คุณสามารถใส่เกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ในแถว เกณฑ์ ของตารางออกแบบ

  การดำเนินการดังกล่าวจะสามารถลดจำนวนระเบียนที่คิวรีส่งกลับ และทำให้การค้นหาข้อมูลของคุณง่ายขึ้น ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างเกณฑ์และอธิบายผลของเกณฑ์ที่มีต่อคิวรี

เกณฑ์

เอฟเฟ็กต์

> 234

ส่งกลับตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 234 เมื่อต้องการหาตัวเลขทั้งหมดที่น้อยกว่า 234 ให้ใช้ < 234

>= "สิทธิชัย"

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดตั้งแต่ 'สิทธิชัย' จนถึงอักษรตัวสุดท้าย

ระหว่าง #2/2/2006# และ #1/12/2006#

ส่งกลับวันตั้งแต่ 2 ก.พ. 06 ถึง 1 ธ.ค. 06 (ANSI-89) ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้อักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') แทนเครื่องหมายปอนด์ ตัวอย่างเช่น ระหว่าง '2/2/2006' และ '1/12/2006'

Not "Germany"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่เนื้อหาจริงของเขตข้อมูลมีคำอื่นร่วมกับคำว่า "Germany" อยู่ด้วย เกณฑ์นี้จะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระนอกเหนือจากคำว่า "Germany," เช่น "Germany (euro)" หรือ "Europe (Germany)"

Not "T*"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดยกเว้นที่ขึ้นต้นด้วย T ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน

ไม่ใช่ "*t"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ไม่ลงท้ายด้วย t ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน

In(Canada,UK)

ค้นหาทุกระเบียนที่มีคำว่า Canada หรือ UK ในรายการ

Like "[A-D]*"

ในเขตข้อมูลข้อความ ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง D ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน

เช่น "*ar*"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่มีชุดลำดับอักษร "ar" รวมอยู่ด้วย ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน

เช่น “Maison Dewe?”

ค้นหาระเบียนทั้งหมด ที่ขึ้นต้นด้วย "Maison" และมีสตริงชุดที่สองที่มี 5 ตัวอักษรโดยที่ตัวอักษร 4 ตัวแรกคือ "Dewe" ขณะที่อักษรตัวสุดท้ายไม่ทราบค่า ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนเครื่องหมายคำถาม

#2/2/2006#

ค้นหา 2 กุมภาพันธ์ 2006 จากระเบียนทั้งหมด ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้กำกับวันที่ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทนเครื่องหมายปอนด์ ('2/2/2006')

< Date( ) - 30

ส่งกลับวันที่ทั้งหมดที่เลย 30 วันมาแล้ว

Date()

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีวันที่เป็นวันนี้

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่อยู่ระหว่างวันที่ของวันนี้กับวันที่ในอีกสามเดือนถัดไปนับจากวันนี้

Is Null

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีค่า Null (ว่างหรือไม่ได้ระบุ)

Is Not Null

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีค่า

""

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ คุณใช้สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์เมื่อคุณต้องการเพิ่มค่าให้กับเขตข้อมูลที่ต้องการ แต่คุณยังไม่ทราบว่าค่าที่เพิ่มคืออะไร ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลต้องการหมายเลขโทรสาร แต่ลูกค้าของคุณบางรายอาจไม่มีเครื่องโทรสาร ในกรณีนี้ คุณจะใส่เครื่องหมายอัญประกาศโดยไม่เว้นวรรคระหว่างกลาง ( "" ) แทนหมายเลข

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ตรวจสอบว่าคิวรีส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่ไม่ค้องการ แล้วกด DELETE เพื่อลบออกตามที่จำเป็น คุณสามารถลากเขตข้อมูลเพิ่มเติมไปยังตารางออกแบบ และคุณสามารถเปลี่ยนเกณฑ์ของคุณจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์คิวรี

 • ไปยังขั้นตอนถัดไป

ค้นหาข้อมูลในชุดผลลัพธ์

 1. ในผลลัพธ์ ให้คลิกที่เขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  –หรือ–

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฎขึ้น

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์สตริงการค้นหาของคุณ

 4. หรือ ให้ใช้รายการ ค้นหาใน เพื่อเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ ค้นหาใน จะมีชื่อของเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อของตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินในเลือกคอลัมน์อื่นๆ ให้คลิกคอลัมน์ที่ต้องการในแผ่นข้อมูลสำหรับตาราง คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 5. หรือ ในรายการ ตรงกัน ให้คลิก ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล ซึ่งมีการค้นหาที่กว้างที่สุดที่เป็นไปได้

 6. ในรายการ ค้นหา ให้คลิก ทั้งหมด แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

  การดำเนินการค้นหาจะเน้นระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงการค้นหาของคุณ เนื่องจากคุณเลือก ทั้งหมด ในรายการ ค้นหา Access จะวนรอบระเบียนทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาอักขระตัวแทน

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนในการดำเนินการค้นหาหรือค้นหาและแทนที่ แต่คุณต้องใช้อย่างระมัดระวัง โปรดจำกฎเหล่านี้:

 • เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ในการค้นหาอักขระตัวแทน คุณต้องใส่อักขระที่คุณต้องการค้นหาในวงเล็บ ดังนี้: [*] คุณสามารถทำตามกฎนั้นเมื่อค้นหาอักขระตัวแทนทั้งหมด ยกเว้น เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และวงเล็บปิด (])

 • ถ้าคุณใช้อักขระตัวแทนในสตริงแทนที่ Access จะระบุว่าอักขระเป็นตัวอักษรและเขียนลงในฐานข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา เก่า * และแทนที่ระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับรูปแบบด้วย ใหม่ * Access จะเขียน “ใหม่” ลงในระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับสตริงค้นหาของคุณ

ค้นหาอักขระตัวแทน

 1. เปิดตาราง ชุดผลลัพธ์คิวรี หรือแบบฟอร์ม คุณต้องเปิดตารางและชุดผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล และคุณต้องเปิดแบบฟอร์มในมุมมองแบบฟอร์ม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  -หรือ-

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฎขึ้น

 3. ถ้าคุณเพียงต้องการค้นหาระเบียนที่มีอักขระตัวแทน ให้คลิกแท็บ ค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาอักขระตัวแทนและแทนที่ด้วยข้อมูลอื่นๆ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 4. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์วงเล็บเปิด ([) และอักขระตัวแทนที่คุณต้องการค้นหา และวงเล็บปิด (]) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเครื่องหมายดอกจัน ให้พิมพ์ [*] ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การดำเนินการแทนที่ ให้พิมพ์สตริงแทนที่ของคุณในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. หรือ ให้ใช้รายการ ค้นหาใน เพื่อเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ ค้นหาใน จะมีชื่อของเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อของตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินในเลือกคอลัมน์อื่นๆ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูลสำหรับตาราง คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 6. ในรายการ ตรงกัน ให้เลือกตัวเลือกที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าอักขระตัวแทนอยู่ที่ส่วนเริ่มต้นของระเบียนของคุณ ให้คลิก ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล มิฉะนั้น ให้คลิก ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล เพื่อส่งกลับผลลัพธ์จำนวนมากที่สุดที่เป้นไปได้

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ ไว้ แล้วคลิก ค้นหาถัดไป การดำเนินการค้นหาจะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระตัวแทน ถ้าคุณต้องการแทนที่อักขระตัวแทน ให้คลิก แทนที่ ถ้าคุณแน่ใจว่าสตริงค้นหาและสตริงแทนที่จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเลิกทำผลลัพธ์ของการดำเนินการค้นหาและแทนที่

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของการใช้อักขระตัวแทน

เมื่อคุณทราบชนิดรูปแบบที่แต่ละอักขระตัวแทนสามารถค้นหา คุณสามารถใช้การผสมผสานอักขระตัวแทนและอักขระตัวอักษร เพื่อส่งกลับผลลัพธ์ต่างๆ โปรดทราบว่าการตั้งค่าที่คุณเลือกในรายการ ตรงกัน จะส่งผลต่อผลลัพธืการค้นหาของคุณ ถ้าคุณใช้การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง การดำเนินการค้นหาของคุณอาจส่งกลับข้อมูลที่คุณไม่ต้องการ หรืออาจไม่ส่งกลับผลลัพธืใดๆ เลย ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้อักขระตัวแทนและตัวอักษร และจะอธิบายผลกระทบของตัวเลือกในรายการ ตรงกัน กับผลลัพธ์ของคุณ

สตริงค้น หา

ตรงกับการตั้งค่าราย การ

ผลลัพธ์

[*]

ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ไวยากรณ์นี้ยังทำงานสำหรับเครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายตัวเลข (#) วงเล็บเปิด ([) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-)

เขตข้อมูลทั้งหมด

ส่งกลับระเบียนที่มีเฉพาะเครื่องหมายดอกจัน

ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน

*[*]*

ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) และข้อความรอบๆ ไวยากรณ์นี้ยังทำงานสำหรับเครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายตัวเลข (#) วงเล็บเปิด ([) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-)

เขตข้อมูลทั้งหมด

ผลลัพธ์เดียวกัน

ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ผลลัพธ์เดียวกัน

[!*]

ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน โปรดทราบว่ารูปแบบการค้นหานี้สามารถส่งกลับทุกตัวอักษรของทุกคำในระเบียน เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ในรายการ ตรงกัน ไวยากรณ์นี้ยังทำงานสำหรับเครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายตัวเลข (#) วงเล็บเปิด ([) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-)

หมายเหตุ: สตริงค้นหา *[!*]* จะส่งกลับระเบียนที่มีเครื่องหมายดอกจัน เนื่องจากจะค้นหาข้อความทั้งหมดที่ล้อมรอบเครื่องหมายดอกจัน

เขตข้อมูลทั้งหมด

ไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดเลย

ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ส่งกลับตัวอีกษรแรกของระเบียนใดก็ตามที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน

ma*[ ch ]

ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล

ส่งกลับทุกระเบียนที่มี “ma” และ “c” หรือ ”h” ตัวอย่างเช่น สตริงนี้จะส่งกลับ “"march” และ “match” และยังส่งกลับ “math” และ “manic”

เขตข้อมูลทั้งหมด

ส่งกลับทุกระเบียนที่ขึ้นต้นด้วย “ma” และลงท้ายด้วย “c” หรือ “h” ตัวอย่างเช่น สตริงนี้จะส่งกลับ “"march” และ “match” และยังส่งกลับ “math” และ “manic”

ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ส่งกลับทุกระเบียนที่ขึ้นต้นด้วย “ma” และมี “c” หรือ “h”

ma*[! ch ]

ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล

เน้นตัวอักษร “m” และ “a” และข้อความทั้งหมดที่ตามหลังตัวอักษรเหล่านั้นจนกว่าจะพบ “c” หรือ “h” รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสิ่งนี้

ตรงตามบางส่วนของรูปแบบ

ตรงตามอีกส่วนของรูปแบบ

กล่าวคือ แม้ว่าคุณจะพยายามแยกระเบียนที่มีด้วย “c” และ “h” คุณอาจเห็นระเบียนเหล่านั้น เนื่องจาก ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล ตรงกับข้อความที่อยู่ก่อนหน้าวงเล็บ

เขตข้อมูลทั้งหมด

ส่งกลับทุกระเบียนที่ไม่มี “c” หรือ ”h” ถ้าระเบียนเหล่านั้นลงท้ายด้วย “c” หรือ ”h” ตัวอย่างเช่น การดำเนินการค้นหาจะไม่ส่งกลับ “manic” เนื่องจากคำลงท้ายด้วย “c” แต่จะส่งกลับ “maniacal” เนื่องจากมีตัวอักษรต่อท้าย “c”

ส่วนเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนเหล่านั้นที่ขึ้นต้นด้วย “ma” Access จะค้นหาข้อความใดก็ตามที่อยู่ก่อนหน้าอักขระที่อยู่ในวงเล็บ ดังนั้นคุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศและค่า Null หรือค่าว่าง

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศ และค่าว่างชนิดต่างๆ ได้

 • เขตข้อมูลที่จัดรูปแบบให้แสดงค่าเมื่อเป็นเขตข้อมูลว่าง ตัวอย่างเช่น รูปแบบอาจระบุให้คำ เช่น “ไม่ทราบ” ปรากฎขึ้นในเขตข้อมูลจนกว่าคุณจะใส่ค่าในเขตข้อมูลนั้น

 • เขตข้อมูลว่างที่ไม่จัดรูปแบบ หรือค่า Null

 • เขตข้อมูลที่มีความยาวเป็นศูนย์ คุณสามารถใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์โดยการพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศโดยไม่ต้องเว้นช่องว่าง ("") เมื่อคุณทำเช่นนั้น แล้วย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลอื่น Access จะซ่อนเครื่องหมายอัญประกาศและเขตข้อมูลจะปรากฎเป็นว่างเปล่า โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ในเขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล ข้อความ บันทึกช่วยจำ และไฮเปอร์ลิงก์ เท่านั้น และชนิดเหล่านั้นจะอนุญาตสตริงที่มีความยาวเป็นศูนยตามค่าเริ่มต้น

ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศ

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล หรือเปิดแบบฟอร์มที่ผูกกับตารางนั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  -หรือ-

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฎขึ้น

 3. ถ้าคุณเพียงต้องการค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศ ให้คลิกแท็บ ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาและแทนเครื่องหมายอัญประกาศ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 4. ในกล่อง ค้นหาอะไร ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ เมื่อต้องการแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศด้วยค่าอื่น ให้ใส่ค่านั้นในกล่อง แทนที่ด้วย

  หมายเหตุ: คุณสามารถปล่อยให้กล่อง แทนที่ด้วย ว่างไว้ ถ้าคุณต้องการนำเครื่องหมายอัญประกาศออก

 5. หรือ ให้ใช้รายการ ค้นหาใน เพื่อเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ ค้นหาใน จะมีชื่อของเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อของตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินในเลือกคอลัมน์อื่นๆ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูลสำหรับตาราง คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 6. หรือ จากรายการ ตรงกัน ให้เลือก ส่วนใดก็ได้ของเขตข้อมูล ซึ่งมีการค้นหาที่กว้างที่สุดที่เป็นไปได้

 7. ในรายการ ค้นหา ให้เลือก ทั้งหมด เพื่อค้นหาในระเบียนทั้งหมด

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้า Access เลือกกล่องกาเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ ให้ยอมรับการตัดสินใจนั้น เว้นแต่ว่าการดำเนินการค้นหาของคุณล้มเหลว

 9. คลิก ค้นหา ถัดไปเพื่อค้นหาระเบียน ถ้าการดำเนินการค้นหาล้มเหลว ให้ล้างกล่องกาเครืองหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ แล้วลองอีกครั้ง ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการแทยนที่เครื่องหมายอัญประกาศด้วยค่าอื่น (หรือไม่มีค่า) ให้คลิก แทนที่ ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณกำลังค้นหาและแทนที่ค่าที่ถูกต้องในตารางของคุณ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด แต่โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการแทนที่ ถ้าคุณทำพลาด คุณต้องเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่เพิ่มเติมที่ย้อนกลับข้อผิดพลาดของคุณ

ค้นหาค่าว่าง

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการค้นหาตามที่จำเป็น

 2. ในตาราง ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีค่าว่างที่คุณต้องการค้นหา

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  -หรือ-

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฎขึ้น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ค้นหาเขตข้อมูลว่างที่จัดรูปแบบให้แสดงค่า

  1. เมื่อต้องการค้นหาค่าที่จัดรูปแบบ ให้คลิกแท็บ ค้นหา

   ถ้าคุณต้องการค้นหาค่าและแทนที่ด้วยข้อมูลอื่นๆ ให้คลิกแท็บ แทนที่

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ค่าที่ระบุด้วยรูปแบบ

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลงในเขตข้อมูลว่าง ให้ใส่ข้อมูลใหม่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. ในรายการ ตรงกัน ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

  5. คลิก ค้นหาถัดไป

  ค้นหาเขตข้อมูลว่างที่ไม่จัดรูปแบบ

  1. เมื่อต้องการค้นหาเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาเขตข้อมูลแล้วเพิ่มค่า ให้คลิกแท็บ แทนที่

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ Null หรือ Is Null

   ถ้าคุณแทนที่ค่า Null ด้วยข้อมูลอื่น ให้ใส่ข้อมูลใหม่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. ในรายการ ตรงกัน ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

  5. คลิก ค้นหาถัดไป

  ค้นหาเขตข้อมูลที่มีสตริงความยาวเป็นศูนย์

  1. เมื่อต้องการค้นหาสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ ให้คลิกแท็บ ค้นหา

   ถ้าคุณต้องการแทนที่สตริงด้วยข้อมูลอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศโดยไม่ต้องเว้นช่องว่าง ("")

   ถ้าคุณแทนที่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ด้วยข้อมูลอื่น ให้ใส่ข้อมูลใหม่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. ในรายการ ตรงกัน ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามการจัดรูปแบบ

  5. คลิก ค้นหาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×