ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ PowerPoint สำหรับ iPad

คุณสามารถนำทาง PowerPoint for iPad ได้อย่างง่ายดายด้วยแป้นพิมพ์ลัดบนคีย์บอร์ดภายนอก ย้ายไปมาระหว่างพื้นที่และงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทางลัดในบทความนี้อ้างอิงตามเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกไปยังพื้นที่อื่นใน PowerPoint for iPad (เช่น จาก Ribbon ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ), วางโฟกัสบนปุ่มแล้วกด Shift + ลูกศรขวา (ส่งต่อ) หรือ Shift + ลูกศรซ้าย (ย้อนกลับ)

  • PowerPoint for iPad เป็นแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนำทางอาจแตกต่างไปจากที่มีอยู่ใน PowerPoint 2016

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับ PowerPoint for iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกสไลด์ใหม่

Command+Shift+N

ลบข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Del

ตัดเนื้อหาที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

Command+X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Command+Z

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Command+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

Command+V

เลือกข้อความทั้งหมด

Command+A

ทำให้เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวหนา

Command+B

ทำให้เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวเอียง

Command+I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

Command+U

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift + Option + ลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift + Option + ลูกศรขวา

สร้างสไลด์ใหม่

Command+Shift+N

นำทางใน PowerPoint for iPad

PowerPoint for iPad เปิดโดยใช้รายการของคำสั่งแนวนอน เมื่อต้องการย้ายไปตามตัวเลือก กด Shift + ลูกศรขวาไปจนกว่าจุดแทรกจะอยู่บนแถวคำสั่งนั้น แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย เมื่อต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กด Command+Option+Spacebar

สลับไปยังมุมมองการนำเสนอสไลด์

  1. วางจุดแทรกบนปุ่ม

  2. กด Shift + ลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน “เล่นการแสดงภาพสไลด์ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน” แล้วกด Command+Option+Spacebar จุดแทรกจะอยู่บนปุ่ม สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

ไปที่สไลด์ถัดไป

วางโฟกัสบนสไลด์ แล้วกด Spacebar

ออกจากการแสดงภาพสไลด์

กด Esc

ซ่อนแถบเครื่องมือการนำเสนอสไลด์

ปัดสามนิ้วขึ้นด้านบน

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Command + ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Command + ลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Command + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

Command + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Command + ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Command+End

เลือกเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift+ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift + Command + ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift + Command + ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

เลือกขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift+Command+ลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งย่อหน้า

Shift+Command+ลูกศรลง

เลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Command+A

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังต้นบรรทัด

Shift + Command + ลูกศรซ้าย

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังท้ายบรรทัด

Shift + Command + ลูกศรขวา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×