ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

Office สามารถกําหนดค่าให้แนะนําหรือปรับใช้ป้ายชื่อระดับความลับกับไฟล์หรืออีเมลโดยอัตโนมัติถ้าไฟล์มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนขององค์กรหรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร และตัวระบุระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้คุณเก็บไฟล์และข้อความของคุณตามนโยบายการป้องกันข้อมูลขององค์กรของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ป้ายชื่อระดับ ความลับด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ IT ที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดค่าฟีเจอร์นี้ให้ดู ใช้ป้ายชื่อระดับความลับกับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

วิธีการ Office หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ

For information about the availability of this feature in different Office platforms, see Manage sensitivity labels in Office apps.

Word Excel และPowerPoint

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับนโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่ใช้ รวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเลือก ตกลง หรือ X ถ้าคุณต้องการปิด เคล็ดลับนโยบาย

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่ใช้โดยอัตโนมัติ

ถ้าแนะนนะให้ใส่ป้ายระดับความลับ เคล็ดลับนโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่แนะนวรวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ เลือก ใช้ระดับ ความลับ เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อ หรือเลือก X เพื่อปิด เคล็ดลับ นโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนว

in Word, the sensitive content that triggered the sensitivity label recommendation is flagged with a red underline and pink highlight. ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกการรีวิวและเอาเนื้อหาที่เป็นความลับออกได้แทนที่จะใช้ป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนา

สกรีนช็อตของเนื้อหาที่เน้นใน Word

คุณสามารถตรวจทานเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดในเอกสารพร้อมกันโดยการเลือก แสดงเนื้อหาที่ เป็นความลับใน เคล็ดลับนโยบาย

หมายเหตุ: ซึ่งยังไม่พร้อมใช้งานกับลูกค้าในแชนSemi-AnnualเนลของWord for Microsoft 365

ซึ่งจะเปิด บานหน้าต่างตัวแก้ไข ซึ่งแสดงภาพรวมของเนื้อหาที่เป็นความลับในเอกสาร รวมถึงการแก้ไขตามปกติและข้อเสนอแนะการปรับปรุง ด้วยการเลือกประเภทเนื้อหาที่เป็นความลับ เช่น "หมายเลขบัตรเครดิต" คุณสามารถตรวจทานและเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนออกได้โดยใช้บานหน้าต่างตัวแก้ไขหรือเมนูบริบท

สกรีนช็อตของเนื้อหาที่เป็นความลับในบานหน้าต่างตัวแก้ไข

Outlook

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับนโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่ใช้ รวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ เลือกตกลงหรือ Xเพื่อปิดเคล็ดลับนโยบาย

ถ้าแนะนนะให้ใส่ป้ายระดับความลับ เคล็ดลับนโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่แนะนวรวมถึงข้อความเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ เลือก ใช้ระดับ ความลับ เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อ หรือเลือก X เพื่อปิด เคล็ดลับ นโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

Word Excel และ PowerPoint

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับ นโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่ปรับใช้ เลือกตกลงหรือ Xเพื่อปิดเคล็ดลับนโยบาย

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับ เคล็ดลับนโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่แนะนว เลือก เปลี่ยนทันที เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่แนะน า หรือเลือก Xเพื่อ ปิด เคล็ดลับนโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

หมายเหตุ: การติดป้ายชื่อและข้อเสนอแนะExcel for Macให้โดยอัตโนมัติจะได้ผลถ้าเวิร์กบุ๊กถูกจัดเก็บOneDriveหรือSharePointไว้

Outlook บนเว็บ

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่ใช้

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่แนะนว เลือก เปลี่ยนระดับความลับ เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่แนะ น้ หรือเลือก ยกเลิก เพื่อปิดเคล็ดลับโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

Word Excel และ PowerPoint

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับ นโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่ปรับใช้ เลือกตกลงหรือ Xเพื่อปิดเคล็ดลับนโยบาย

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่ใช้โดยอัตโนมัติ

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับ เคล็ดลับนโยบาย จะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่แนะนว เลือก เปลี่ยนทันที เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่แนะน า หรือเลือก Xเพื่อ ปิด เคล็ดลับนโยบายโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

สกรีนช็อตของเคล็ดลับนโยบายของป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนว

Outlook บนเว็บ

ถ้าป้ายชื่อระดับความลับถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อของป้ายชื่อที่ใช้

สกรีนช็อตของเคล็ดลับเกี่ยวกับป้ายชื่อระดับความลับที่ปรับใช้โดยอัตโนมัติ

ถ้าแนะนนะให้ระบุป้ายระดับความลับ เคล็ดลับจะปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของป้ายชื่อที่แนะนว เลือก เปลี่ยนระดับความลับ เพื่อปรับใช้ป้ายชื่อที่แนะ น้ หรือเลือก ยกเลิก เพื่อปิดเคล็ดลับโดยไม่ใช้ป้ายชื่อ

สกรีนช็อตของเคล็ดลับเกี่ยวกับป้ายชื่อระดับความลับที่แนะนว

เมื่อOffice ใช้ไม่ได้หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับ

Office ใช้ป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ ถ้า:

 • ใช้ป้ายชื่อระดับความลับกับไฟล์หรืออีเมลด้วยตนเองแล้ว

 • ไฟล์หรืออีเมลมีป้ายชื่อที่มีระดับความลับสูงกว่าป้ายชื่อที่จะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ

Office แนะเอาป้ายระดับความลับ ถ้า:

 • ไฟล์หรืออีเมลมีป้ายชื่อระดับความลับที่เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความลับมากกว่าป้ายชื่อที่ได้รับการแนะนนะ

วิธีที่ Office ตรวจพบข้อมูลที่เป็นความลับ

 • ใน WordExcel และ PowerPoint การตรวจจับ จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเอกสาร และยังคงอยู่ในพื้นหลังในขณะที่คุณแก้ไข

 • ใน Outlook สำหรับ Windows การตรวจหาจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความใหม่ หรือตอบกลับหรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่

 • ใน Outlook บนเว็บ จะตรวจหาเกิดขึ้นเมื่อบันทึกแบบร่างข้อความ

หมายเหตุ: เนื่องจากฟีเจอร์นี้จะวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วยMicrosoft 365ข้อมูล คุณอาจกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่านประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อมต่อ ใน Officeเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความต้องการ

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อให้การOffice หรือแนะนนะระดับความลับโดยอัตโนมัติ:

ข้อจำกัด

 • Office ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บันทึกหรือปิดไฟล์หรือส่งข้อความอีเมลก่อนที่จะพบเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อน ซึ่งหมายความว่าป้ายระดับความลับอัตโนมัติอาจไม่สามารถให้เสร็จสมบูรณ์ได้เสมอไป

  เพื่อความครอบคลุมเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบควรกําหนดค่าการกําหนดป้ายระดับความลับโดยอัตโนมัติให้เนื้อหาอยู่กับที่ด้วยตัวสแกนAzure Information Protection และการรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน Microsoft Cloud

 • ใน Excel ชุดย่อยของเนื้อหาในเซลล์เวิร์กบุ๊กจะถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อการประเมิน และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่ภายนอกตัวอย่างนั้นอาจไม่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ใน Excel ขีดจํากัดตัวอย่างจะประมาณ 2 MB และ 2000 เซลล์ เราพยายามขยายขนาดตัวอย่างนี้เพื่อให้ครอบคลุมเวิร์กบุ๊กมากขึ้น

 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่มีอยู่ในวัตถุบางอย่างจะไม่สามารถตรวจพบได้ ตัวอย่างเช่น:

  • หมึก

  • ไฟล์แบบฝังตัว

  • วัตถุอื่นที่ไม่ใช่เซลล์ เช่น PivotTable หรือ SmartArt (Excel )

  • เซลล์ที่มีสูตรหรือผลลัพธ์การคํานวณ (Excel )

  • ข้อคิดเห็น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง และกล่องข้อความ (Word ข้อความบนเว็บ)

  • รูปร่างและ SmartArt (Word )

  • บันทึกย่อ (PowerPoint )

 • เมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน อาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่ป้ายชื่อจะถูกใช้งานหรือแนะนนะโดยอัตโนมัติ ความยาวของการหน่วงเวลาจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับจํานวนเนื้อหาที่ถูกประเมินและความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และอาจใช้เวลาสักครู่ตั้งแต่สองสามวินาทีถึงหลายนาที เราพยายามลดความล่าช้านี้เมื่อเวลาผ่านไป

 • ในWord บนเดสก์ท็อป ระบบจะไม่สแกนเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อนในข้อคิดเห็นที่ไม่ได้โพสต์ (ซึ่งจะใช้กับประสบการณ์การใช้งานข้อคิดเห็นใหม่เท่านั้น)

 • ในWord แอปบนเดสก์ท็อป การเอาเนื้อหาที่เป็นความลับออกไม่ได้เป็นการเอาเงื่อนไขออกจากการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือเอกสารเวอร์ชันอื่น 

 • ในOutlook จะถือว่ามีเฉพาะข้อความที่ประกอบด้วย เท่านั้น ไม่ใช่ประวัติข้อความ จะถูกพิจารณาอยู่ในการสแกน และบรรทัดเรื่องจะไม่รวมอยู่ในการสแกน

ดูเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบแล้วซึ่งใช้หรือแนะนนะป้ายชื่อระดับความลับโดยอัตโนมัติ

นำป้ายชื่อระบุระดับความลับไปใช้ในเอกสารของคุณ และส่งอีเมลภายใน Office

ใช้ป้ายชื่อระดับความลับกับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

ป้ายชื่อระดับความลับใช้อย่างไรในOfficeแอป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×