ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้พารามิเตอร์เพื่อขอให้ป้อนข้อมูลเมื่อทำการเรียกใช้คิวรี

ใช้พารามิเตอร์เพื่อขอให้ป้อนข้อมูลเมื่อทำการเรียกใช้คิวรี

เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปเขอค่าเกณฑ์ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ ให้สร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้แบบสอบถามเดิมนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยไม่ต้องเปิดแบบสอบถามนั้นบ่อยๆ ใน มุมมองออกแบบ เพื่อแก้ไขเกณฑ์

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access

ทำความเข้าใจศัพท์เฉพาะ

ก่อนเริ่มกระบวนการแบบทีละขั้นตอนด้านล่าง คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำเหล่านี้:

 • พารามิเตอร์    พารามิเตอร์เป็นส่วนของข้อมูลที่คุณป้อนลงในแบบสอบถามในขณะเรียกใช้งาน โดยสามารถใช้งานพารามิเตอร์ได้เองหรือใช้งานให้เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ขนาดใหญ่กว่าเพื่อเป็นเกณฑ์ในแบบสอบถามก็ได้ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ไปยังแบบสอบถามชนิดต่อไปนี้ได้:

  • เลือก

  • แบบตาราง

  • ผนวก

  • แบบใช้สร้างตาราง

  • อัปเดต

 • เกณฑ์    เกณฑ์ คือ “ตัวกรอง” ที่คุณเพิ่มลงในแบบสอบถามเพื่อระบุว่ารายการใดจะถูกส่งกลับมาเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามชนิดต่างๆ ที่กล่าวถึงที่ด้านบน ให้ดูที่ บทนำสู่แบบสอบถาม

สร้างพารามิเตอร์แบบสอบถาม

การสร้างพารามิเตอร์นั้นจะเหมือนกันกับการเพิ่มเกณฑ์ปกติลงในแบบสอบถาม

 1. สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล จากนั้นเปิดแบบสอบถามใน มุมมองออกแบบ

 2. ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการนำพารามิเตอร์ไปใช้ ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องพารามิเตอร์ซึ่งจะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม ตัวอย่างเช่น [Enter the start date:]

  คิวรีพารามิเตอร์แบบง่าย

 3. ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำในแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม พร้อมท์จะปรากฏโดยไม่มีเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม

พร้อมท์พารามิเตอร์ที่มีข้อความ "ใส่วันที่เริ่ม:"

ใส่ค่าที่คุณกำลังค้นหา แล้วคลิก ตกลง

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ได้หลายรายการในเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น Between [Enter the start date:] And [Enter the end date:] จะสร้างพร้อมท์สองพร้อมท์ขึ้นมาเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม

แบบสอบถามพารามิเตอร์ที่มีสองพารามิเตอร์

ระบุชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าให้พารามิเตอร์ยอมรับเฉพาะข้อมูลบางชนิดได้ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการระบุชนิดข้อมูลว่าเป็นตัวเลข สกุลเงิน หรือข้อมูลวันที่และเวลา เนื่องจากบุคคลอื่นจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นถ้าใส่ข้อมูลผิดชนิด เช่น การใส่ข้อความลงในค่าของสกุลเงิน

หมายเหตุ: ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ยอมรับข้อมูลที่เป็นข้อความ การใส่ข้อมูลใดๆ จะถูกตีความเป็นข้อความ และจะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการระบุชนิดข้อมูลสำหรับพารามิเตอร์ในแบบสอบถาม ให้ทำดังนี้

 1. เมื่อเปิดแบบสอบถามในมุมมอง ออกแบบ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก พารามิเตอร์

 2. ในกล่อง พารามิเตอร์ของแบบสอบถาม ในคอลัมน์ พารามิเตอร์ ให้ใส่พร้อมท์สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่คุณต้องการระบุชนิดข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละพารามิเตอร์ตรงกับพร้อมท์ที่คุณใช้ในแถว เกณฑ์ ของตารางออกแบบแบบสอบถาม

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละพารามิเตอร์

เพิ่มพารามิเตอร์ลงในแบบสอบถามแบบร่วม

เนื่องจากคุณไม่สามารถดู คิวรีแบบร่วม ในตารางออกแบบแบบสอบถามได้ คุณจำเป็นต้องทำบางอย่างที่ต่างออกไปเล็กน้อย ดังนี้

 1. เปิดแบบสอบถามแบบร่วมในมุมมอง SQL

 2. เพิ่มส่วนคำสั่ง WHERE ที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์

  ถ้ามีส่วนคำสั่ง WHERE อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์อยู่ในส่วนคำสั่งแล้ว ถ้ายังไม่มี ให้เพิ่มลงไป

 3. พิมพ์พร้อมท์พารามิเตอร์ของคุณลงในส่วนคำสั่ง WHERE ตัวอย่างเช่น WHERE [StartDate] = [Enter the start date:]

  แบบสอบถามแบบร่วมสองส่วนมีส่วนคำสั่งในทั้งสองส่วนดังต่อไปนี้ WHERE StartDate = [ใส่วันที่เริ่ม:]

  โปรดทราบว่า คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวกรองเดียวกันในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม รูปภาพด้านบนเป็นแบบสอบถามที่มีอยู่ด้วยกันสองส่วน (ถูกคั่นด้วยคำสำคัญ UNION) ดังนั้นพารามิเตอร์จำเป็นต้องถูกเพิ่มสองครั้ง เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม พร้อมท์จะปรากฏแค่หนึ่งครั้ง (สมมติว่าคุณเรียกใช้พร้อมท์เดียวกันในแต่ละส่วน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบร่วม ให้ดูที่ การใช้แบบสอบถามแบบร่วมเพื่อดูผลลัพธ์รวมกันจากหลายแบบสอบถาม

การรวมพารามิเตอร์กับอักขระตัวแทนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

เช่นเดียวกับเกณฑ์ปกติ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์กับคำสำคัญ Like และอักขระตัวแทนเพื่อค้นหารายการที่ตรงกันจำนวนมากได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้แบบสอบถามของคุณพร้อมท์ถามประเทศ/ภูมิภาคต้นกำเนิด แต่จะจับคู่ค่าใดๆ ที่มีค่าสตริงพารามิเตอร์ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

 1. สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล จากนั้นเปิดแบบสอบถามในมุมมอง ออกแบบ

 2. ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ ให้พิมพ์ Like "*"&[ ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นพร้อมท์ แล้วพิมพ์ ]&"*"

  เส้นตารางออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ต่อไปนี้ในคอลัมน์ CountryRegion เช่น Like "*" & [ใส่ประเทศ/ภูมิภาค:] & "*"

เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีพารามิเตอร์ พร้อมท์จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบโดยไม่มีวงเล็บเหลี่ยม และไม่มีอักขระ Keyword Likeหรืออักขระตัวแทน ให้

พร้อมท์พารามิเตอร์ที่มีข้อความ "ใส่ประเทศ/ภูมิภาค:"

หลังจากที่คุณใส่พารามิเตอร์แล้ว แบบสอบถามจะส่งค่าที่มีสตริงพารามิเตอร์กลับมา ตัวอย่างเช่น สตริงพารามิเตอร์ us จะส่งกลับรายการที่เขตข้อมูลพารามิเตอร์มีค่า Australia และรายการที่มีค่า USA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักขระตัวแทน ให้ดูที่ การใช้อักขระตัวแทนเป็นเกณฑ์

ส่งกลับรายการที่ไม่ตรงกันกับพารามิเตอร์

แทนที่จะให้แบบสอบถามส่งกลับรายการที่ตรงกันกับพารามิเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการให้แบบสอบถามส่งกลับรายการที่ไม่ตรงกันกับพารามิเตอร์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้พร้อมท์ถามปี และส่งกลับรายการที่มีค่าของปีมากกว่าค่าที่คุณป้อน เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าวนี้ พิมพ์ตัวดำเนินการเปรียบเทียบไว้ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมตัวแรกที่ล้อมรอบพร้อมท์พารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น >[Enter a year:]

วิดีโอ: ใช้พารามิเตอร์ในแบบสอบถาม

การใช้พารามิเตอร์ในแบบสอบถามนั้นง่ายเหมือนสร้างแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ คุณสามารถออกแบบแบบสอบถามให้พร้อมท์คุณสำหรับข้อมูลหนึ่งข้อมูล เช่นหมายเลขส่วน หรือมากกว่าหนึ่งข้อมูล เช่นวันที่สองวัน สำหรับทุกพารามิเตอร์ พารามิเตอร์แบบสอบถามจะแสดงหน้าต่างโต้ตอบแยกที่พร้อมท์คุณสำหรับค่าของพารามิเตอร์นั้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพารามิเตอร์ในแบบสอบถาม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้พารามิเตอร์ในแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×