ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ใช้มุมมองรายการในแอป Access

สำคัญ    กำลังลบ Access Services 2010 และ Access Services 2013 ออกจาก SharePoint รุ่นถัดไป เราขอแนะนำให้คุณอย่าสร้างเว็บแอปใหม่ และโยกย้ายแอปที่มีอยู่ของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น Microsoft Power Apps

เมื่อต้องการดูข้อมูลจากแอป Access ในเค้าโครงฟอร์ม ให้ใช้มุมมองรายการ (หรือที่เรียกว่ามุมมองรายละเอียดรายการ) เมื่อคุณเพิ่มตารางใหม่ลงในแอปของคุณหรือนําเข้าข้อมูลลงในแอป Access จะสร้างมุมมองรายการของแต่ละตารางโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถสร้างมุมมองรายการเพิ่มเติมให้กับตารางของคุณ มุมมองรายการจะมีกล่องค้นหาที่มีอยู่แล้วภายใน เพื่อให้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาหรือกรองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มุมมองรายการยังมีประโยชน์ในการดูรายละเอียดของระเบียน และเพิ่ม แก้ไข หรือลบระเบียนจากตาราง คุณเลือกระเบียนเพื่อดูหรือแก้ไขในตัวควบคุมรายการทางด้านซ้ายของมุมมองรายการ For more about adding tables to Access apps, see create an Access app.

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป For more information about creating forms in desktop databases, see create an Access form.

มุมมองรายการ

เมื่อ Access สร้างมุมมองรายการใหม่ Access จะสร้างตัวควบคุมบนมุมมองของแต่ละเขตข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง Access จะเพิ่มตัวควบคุมใหม่ให้กับเขตข้อมูลนั้นลงในมุมมองรายการเช่นกัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการออกแบบใดๆ ในมุมมองรายการ เช่น การย้ายหรือการปรับขนาดตัวควบคุม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของคุณ Access จะไม่เพิ่มตัวควบคุมใหม่ลงในมุมมองรายการอีกต่อไปเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง ในกรณีนี้ คุณจะต้องเพิ่มตัวควบคุมใหม่ลงในมุมมองรายการเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง เรียนรู้เพ ิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมอง

การเพิ่มมุมมองรายการใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มมุมมองรายการใหม่ลงในตาราง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อคำบรรยายตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้น คลิกปุ่ม เพิ่มมุมมองใหม่ (เครื่องหมายบวก)

  เพิ่มมุมมองรายการจากไคลเอ็นต์ Access

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มมุมมองใหม่ ให้ใส่ชื่อมุมมองในกล่อง ชื่อมุมมอง ตั้งค่าชนิดมุมมองเป็นรายละเอียดรายการแล้วเลือกชื่อตารางในกล่อง แหล่งระเบียน

 4. คลิก >หน้าแรกเปิดใช้แอป เพื่อเปิดมุมมองรายการในเบราว์เซอร์

 5. คลิกชื่อ>ที่คุณต้องการเพิ่ม ปรับเปลี่ยนหรือลบข้อมูลในมุมมองนี้

ด้านบนของหน้า

การใช้ปุ่มการแอคชันในมุมมองรายการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ การแอคชัน Add-in แล้วพิมพ์ข้อมูล แล้ว คลิกปุ่ม ปุ่ม บันทึกการกระทำ บนแถบการกระทำ แอคชัน ใหม่

 • เมื่อต้องการแก้ไขระเบียน: คลิกระเบียนจากรายการ แล้วคลิกปุ่มแก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกระทำ บนแถบการกระทำ ถัดไป

 • เมื่อต้องการลบระเบียน ให้คลิกระเบียนจากรายการ แล้วคลิกปุ่ม ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ แอคชัน

 • เมื่อต้องการยกเลิกการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไปยังระเบียน ให้คลิกที่ปุ่ม ปุ่ม ยกเลิกการกระทำ บนแถบการกระทำ แอคชันยกเลิก

แถบการกระทำในมุมมองรายการ

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานปุ่มการปฏิบัติการในแอป Access

ด้านบนของหน้า

การกรองข้อมูลในมุมมองรายการ

คุณสามารถใช้กล่องค้นหาเพื่อกรองรายการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหารายการที่มีอักขระ "an" ให้พิมพ์อักขระ ในกล่องกรอง รายการ แล้วกด Enter เข้าถึงตัวกรองในหลายเขตข้อมูล ในตัวอย่างนี้ ผลลัพธ์คือ "Alan" และ "Anna"

การใช้กล่องค้นหาในมุมมองรายการ

เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองที่ไม่ได้กรอง ให้คลิก "x" ในกล่องค้นหา

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลในมุมมองรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดูระเบียนในมุมมองรายการ ให้พิมพ์อักขระเครื่องหมายทับ / เป็นแป้นพิมพ์ลัดเพื่อย้ายโฟกัสไปยังกล่องค้นหา

ด้านบนของหน้า

ลบมุมมองรายการ

เมื่อต้องการลบมุมมองรายการที่มีอยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อป้ายอธิบายตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิกมุมมองรายการ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติ แล้วคลิกลบ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ
 4. คลิกใช่ เพื่อลบมุมมองรายการ หรือคลิก ไม่เพื่อยกเลิกการลบ

หมายเหตุ: การลบมุมมองรายการจะเอามุมมองนั้นออกจากรายการของมุมมองที่แนบมากับตารางและจากบานหน้าต่างนําทาง คุณไม่สามารถเลิกทําการลบมุมมองรายการได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อป้ายอธิบายภาพมุมมองรายการ

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในแอป Access Access จะใช้รายการเป็นป้ายมุมมอง ป้ายอธิบายภาพนี้ไม่ใช่ชื่อจริงของวัตถุมุมมองรายการที่แสดงในบานหน้าต่างนําทาง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายอธิบายภาพของมุมมองรายการเป็นอย่างอื่นได้ตามต้องการ การเปลี่ยนป้ายอธิบายภาพของมุมมองรายการจะไม่เปลี่ยนชื่อของวัตถุมุมมองรายการที่แสดงในบานหน้าต่างนําทาง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อป้ายอธิบายภาพมุมมองรายการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อป้ายอธิบายตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิกมุมมองรายการ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ
 4. พิมพ์ชื่อป้ายอธิบายภาพมุมมองรายการใหม่ แล้วกด Enter

  คำอธิบายภาพมุมมองรายการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
 5. คลิก บันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของป้ายอธิบายภาพของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งของมุมมองรายการที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิกที่ป้ายอธิบายภาพค้างไว้ แล้วลากไปยังตําแหน่งใหม่ไปทางขวาหรือซ้าย

ด้านบนของหน้า

การสร้างสําเนาของมุมมองรายการ

ถ้าคุณต้องการสร้างสําเนาของมุมมองรายการที่เหมือนกัน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การสําเนาในแอป Access ได้

เมื่อต้องการสร้างสําเนาของมุมมองรายการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อป้ายอธิบายตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิกมุมมองรายการ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติ แล้วคลิก คัดลอก

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ
 4. พิมพ์ชื่อของสําเนาใหม่ของมุมมองรายการ ในกล่องชื่อของรายการที่ คัดลอกมา โปรดสังเกตว่าแต่ละวัตถุในมุมมองในบานหน้าต่างนําทางจะต้องไม่เฉพาะ

 5. เลือกตารางเพื่อกําหนดสิ่งนี้ในกล่อง สถานที่ ที่จะ คัดลอก เมื่อคุณกําหนดสําเนาของมุมมองให้กับตาราง Access จะแสดงชื่อแสดงป้ายอธิบายภาพเมื่อคุณคลิกชื่อป้ายอธิบายตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ มุมมองที่ซ้ำกัน แสดงชื่อของกล่องที๋ซ้ำกันและตำแหน่งที่ตั้งของกล่องซ้ำกัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการกําหนดสําเนาของมุมมองให้กับตารางที่ระบุ คุณสามารถเลือก [ป็อปอัพแบบสแตนด์อโลน/ป็อปอัพ] ในกล่อง ที่ตั้งสําเนา เมื่อคุณสร้างสําเนาของมุมมองเป็นมุมมองแบบสแตนด์อโลน Access จะแสดงวัตถุในบานหน้าต่างนําทาง แต่จะไม่แสดงในรายการมุมมองที่มอบหมายให้กับตาราง เมื่อต้องการเปิดมุมมองแบบสแตนด์อโลนในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณต้องใช้แมโครแอคชัน OpenPopup

 6. คลิกตกลง เพื่อสร้างสําเนาใหม่ของมุมมองรายการ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการสร้างสําเนาของมุมมองรายการ

 7. คลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังรายการมุมมอง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×