ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business เพื่อตรวจสอบข้อความเสียง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business เพื่อตรวจสอบข้อความเสียง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Skype for Business กับแป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows เพื่อตรวจข้อความเสียงของคุณอย่างรวดเร็ว ทั้ง Skype for Business และ Outlook จะบันทึกข้อความเสียงของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ฟังข้อความเสียงของคุณใน Skype for Business

เมื่อคุณมีข้อความเสียงใหม่ แท็บ โทรศัพท์ ในหน้าต่างหลักของ Skype for Business จะแสดงจำนวนข้อความของคุณและผู้บรรยายจะแจ้งจำนวนข้อความเมื่อโฟกัสอยู่บนแท็บ โทรศัพท์

หมายเหตุ: เพื่อรับและข้อความเสียงผ่านทาง Skype บัญชีของคุณต้องได้รับการตั้งค่าเพื่อรับข้อความเสียง

 1. เริ่มต้นใช้งาน Skype for Business สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ เริ่มต้นใช้งาน Skype for Business

 2. ในหน้าต่างหลักของ Skype for Business โปรดกด Ctrl+4 เพื่อเลือกแท็บ โทรศัพท์

 3. รายการข้อความเสียงจะเปิด หากต้องการเคลื่อนระหว่างข้อความ โปรดกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น คุณจะได้ยินรายละเอียดของผู้โทรเมื่อคุณเคลื่อนมาที่ข้อความนั้นๆ

 4. หากต้องการฟังข้อความ โปรดกด Spacebar

  1. หากต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว โปรดกด Spacebar

  2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเล่น โปรดกดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มปรับความเร็วในการเล่นข้อความเสียง” จากนั้นกด Spacebar แล้วเลือกความเร็วจากเมนู

  3. หากต้องการกรอข้อความกลับหรือกรอข้อความไปข้างหน้า โปรดกดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน: “แถบเลื่อน” จากนั้นใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาย้ายตำแหน่งการเล่นย้อนหลังหรือไปข้างหน้า

 5. หากต้องการดำเนินการอื่นๆ และค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดกด Enter เมื่ออยู่ที่ข้อความเสียง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • โทรกลับ เพียงแค่กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง จากนั้นกด Enter

  • โทรไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้โทร หมายเลขอื่น หรือโทรด้วย Skype กดแป้นลูกศรขวาสองครั้ง ผู้บรรยายจะแจ้งว่า: “ปุ่มตัวเลือกการโทร” กด Spacebar เพื่อเปิดเมนู แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางตัวเลือกในเมนู หากต้องการเลือกตัวเลือก โปรดกด Enter

  • เปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ หากต้องการเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของผู้โทร โปรดกดแป้นลูกศรขวาสามครั้ง จากนั้นกด Spacebar หากต้องการนำทางเนื้อหาบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อ โปรดกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น หากต้องการปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ โปรดกด Esc

  • หากต้องการเลือกตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีก โปรดกดแป้นลูกศรขวาสี่ครั้ง ผู้บรรยายจะแจ้งว่า: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” กด Spacebar เพื่อเปิดเมนู ซึ่งคุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ เช่น

   • เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ กับผู้โทร

   • เปิดรายการใน Outlook เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทร

   • ลบรายการ เพื่อลบข้อความเสียงจาก Skype for Business

   • ทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านแล้ว

ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีการใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการช่วยเข้าถึง

ใช้ Skype for Business for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Mac OS เพื่อตรวจข้อความเสียงของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ฟังข้อความเสียงของคุณใน Skype for Business

เมื่อคุณมีข้อความเสียงใหม่ แท็บ การโทร ในหน้าต่างหลักของ Skype for Business for Mac จะแสดงจุดสีแดงและ VoiceOver จะแจ้งจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้เล่น เมื่อโฟกัสอยู่บนแท็บ ข้อความเสียง

 1. เริ่มต้น Skype for Business หากไม่ได้เปิดอยู่ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่เปิด Skype for Business และลงชื่อเข้าใช้

 2. โฟกัสจะอยู่บนบานหน้าต่างนำทางหลักของ Skype for Business หากต้องการเข้าถึงรายการนำทางหลักในบานหน้าต่าง โปรดกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง

 3. กดแท็บสามครั้งจนกระทั่งคุณได้ยิน VoiceOver แจ้งว่า: “การโทร” หากต้องการเลือกปุ่ม โปรดกด Spacebar

 4. หากต้องการออกจากบานหน้าต่างนำทางหลัก โปรดกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรขึ้น VoiceOver จะแจ้งว่า: “ออกจากกลุ่มนำทางหลัก”

 5. เมื่อต้องการย้ายไปที่ปุ่มข้อความเสียงในกลุ่มการโทร ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา ซ้ำๆ จนกระทั่ง VoiceOver แจ้งว่า: “ข้อความเสียง, ปุ่มตัวเลือก”

 6. หากต้องการเลือกปุ่ม ข้อความเสียง โปรดกด Control+Option+Spacebar

 7. หากต้องการเคลื่อนไปที่รายการข้อความเสียง โปรดกด Control+Option+แป้นลูกศรขวา หนึ่งครั้ง VoiceOver จะแจ้งว่า: “ข้อความเสียง, ตาราง”

 8. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อเข้าสู่รายการ โฟกัสจะอยู่บนข้อความเสียงล่าสุด VoiceOver จะเริ่มต้นอ่านข้อมูลผู้โทร

 9. หากต้องการเคลื่อนระหว่างข้อความ โปรดกด Control+Option+แป้นลูกศรลงหรือขึ้น

 10. หากต้องการเล่นข้อความ โปรดกด Enter

ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×