ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Outlook กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS แล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคเดียวกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมใช้งานหรือไม่ทำให้เกิดการประชุมให้ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการประชุมและร้องขอการตอบกลับจากบุคคลที่คุณเชิญใน Outlook

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

จัดกำหนดการการนัดหมาย

คุณสามารถจัดกำหนดการการนัดหมายส่วนตัวในปฏิทินของคุณตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเตือนคุณเกี่ยวกับกิจกรรม การนัดหมายไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่น ถ้าคุณต้องการเชิญบุคคลอื่นคุณสามารถจัดกำหนดการการประชุมได้ สำหรับคำแนะนำให้ดูจัดกำหนดการการประชุมและเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุม

สร้างการนัดหมายใหม่

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Alt + H, N เพื่อเปิดหน้าต่างการนัดหมายที่ว่างเปล่า โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมายแล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลวันที่เริ่มต้น

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับตามวัน คุณยังสามารถพิมพ์วันที่เริ่มต้นได้ด้วย

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เวลาเริ่มต้น" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครึ่งชั่วโมง

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "วันที่สิ้นสุด" เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับตามวัน

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาสิ้นสุดให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เวลาสิ้นสุด" แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครึ่งชั่วโมง

 8. เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการนัดหมายให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณสามารถใช้ตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเช่นห้องประชุมของบริษัทได้ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตำแหน่งที่ตั้ง" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบเลือกห้องจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในเขตข้อมูลการค้นหา พิมพ์ชื่อของตำแหน่งที่ตั้งให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตำแหน่งที่ตั้งแล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการนัดหมายให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งด้วยการพิมพ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งแก้ไข" แล้วพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง

 9. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายเช่นวาระการประชุมหรือโปรแกรมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความ, การแก้ไข" แล้วพิมพ์บันทึกย่อของคุณ ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "แก้ไข"

 10. ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณไม่ว่างหรือพร้อมใช้งานในระหว่างการนัดหมายของคุณให้เพิ่มตัวบ่งชี้สถานะ สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าความพร้อมใช้งานของคุณ

 11. เมื่อต้องการบันทึกการนัดหมายของคุณให้กด Ctrl + S เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการนัดหมายและย้อนกลับไปยังปฏิทินให้กด Esc

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะลงในการนัดหมายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าความพร้อมใช้งานของคุณในระหว่างการนัดหมาย ถ้ามีบางคนพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณพวกเขาจะทราบว่าคุณพร้อมใช้งานหรือไม่ว่าง

 1. เมื่อคุณเปิดการนัดหมาย ให้กด Alt+H, B เพื่อเปิดเมนู แสดงเป็น

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกความพร้อมใช้งานที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter เมนูแสดงเป็นปิด

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้กด Ctrl + S เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการนัดหมายและย้อนกลับไปยังปฏิทินให้กด Esc

จัดกำหนดการการประชุมและเชิญบุคคลเข้าประชุม

คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมไปยังบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน เมื่อคุณสร้างการเชิญคุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการประชุมและใช้ผู้ช่วยจัดกำหนดการเพื่อเลือกเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

 1. เมื่อต้องการสร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุมจากที่ใดก็ได้ใน Outlook (เช่นอีเมลปฏิทินหรืองาน) ให้กด Ctrl + Shift + Q การเชิญเข้าร่วมประชุมเปล่าจะเปิดขึ้นโดยมีโฟกัสในเขตข้อมูลข้อความชื่อเรื่อง

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องของการประชุม

 3. เมื่อต้องการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่จำเป็นให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "จำเป็น" พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ ถ้าบุคคลไม่ได้อยู่ในสมุดรายชื่อของคุณให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของพวกเขา

 4. Outlook จะค้นหาสมุดรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับรายการที่ตรงกัน เมื่อต้องการเรียกดูชื่อที่แนะนำให้ใช้แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกชื่อให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยืนยันชื่อและที่อยู่อีเมลให้กด Ctrl + K

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่เริ่มต้นของการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "วันที่เริ่มต้น" ตามค่าเริ่มต้นเขตข้อมูลนี้จะแสดงวันที่เมื่อมีการสร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

  พิมพ์วันที่เริ่มต้นหรือใช้แป้นลูกศรลงเพื่อค้นหาวันที่

  หมายเหตุ: ถ้าการประชุมหมดอายุแล้วให้พิมพ์วันที่เริ่มต้นหรือใช้แป้นลูกศรลงเพื่อค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ทั้งวัน, กล่องกาเครื่องหมาย, ไม่ได้เลือก" แล้วกด Spacebar

 6. เมื่อต้องการตั้งเวลาเริ่มต้นของการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "เวลาเริ่มต้น" พิมพ์เวลาเริ่มต้นหรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อค้นหา

 7. เมื่อต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดของการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "เวลาสิ้นสุด" พิมพ์เวลาสิ้นสุดหรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อค้นหา

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมของคุณก่อนที่คุณจะบันทึกหรือส่งการเชิญให้ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของพวกเขา สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของบุคคลที่คุณเชิญ

 9. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการประชุมของคุณให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณสามารถใช้ตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเช่นห้องประชุมของบริษัทได้ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตำแหน่งที่ตั้ง" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบเลือกห้องจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในเขตข้อมูลการค้นหา พิมพ์ชื่อของตำแหน่งที่ตั้งให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตำแหน่งที่ตั้งแล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการนัดหมายให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งด้วยการพิมพ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งแก้ไข" แล้วพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง

 10. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความให้กับการเชิญเช่นวาระการประชุมหรือโปรแกรมสำหรับการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความ, การแก้ไข" แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "แก้ไข"

 11. เมื่อต้องการส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมให้กด Alt + S โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของบุคคลที่คุณเชิญ

เมื่อคุณได้จัดกำหนดการประชุมและเพิ่มชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของคุณและค้นหาเวลาที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนอง

 1. ในคำเชิญเข้าร่วมการประชุมให้กด Alt + X เพื่อเปิดผู้ช่วยจัดกำหนดการ คุณจะได้ยิน: "สถานะผู้เข้าร่วมทั้งหมด"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูอัตโนมัติให้กด Alt + X, A จากนั้น P

 3. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางเมนู คุณจะได้ยินตัวเลือกขณะที่คุณย้ายเช่น "บุคคลและทรัพยากรทั้งหมด" หรือ "บุคคลทั้งหมดและทรัพยากรหนึ่ง" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

  อัตโนมัติจะเลือกเวลาว่างถัดไปที่ตรงกับเกณฑ์สำหรับตัวเลือกที่คุณเลือก ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยินวันที่และเวลาที่เสนอและชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและสถานะความพร้อมใช้งานแต่ละรายการ ด้วยขากรรไกรเพื่อฟังความพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเรียกดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและกลับไปยังข้อความการเชิญเพื่อแก้ไขให้กด Alt + H

  • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตโนมัติเพื่อค้นหาตัวเลือกอื่นให้กด Alt + X, a จากนั้นกด P

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณกำลังจัดกำหนดการตัวอย่างเช่นการประชุมรายสัปดาห์คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีนี้คุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างการประชุมใหม่สำหรับทุกสัปดาห์แยกกัน

 1. ในคำเชิญเข้าร่วมการประชุมให้กด Alt + H จากนั้น E เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการทำซ้ำของการนัดหมาย

 2. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบกิจวัตรให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกประจำวันให้กด Alt + D เมื่อต้องการเลือกรูปแบบภายในตัวเลือกประจำวันให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมของคุณทุกวันทำงานให้กด Alt + K

   • เมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมของคุณทุกสองสามวันให้กด Alt + V เมื่อต้องการกำหนดช่วงวันให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์จำนวนวันที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมทุกๆสองวันให้พิมพ์2

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายสัปดาห์ ให้กด Alt+W เมื่อต้องการกำหนดช่วงสัปดาห์ให้กด Alt + C และพิมพ์จำนวนสัปดาห์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมทุกๆสามสัปดาห์ให้พิมพ์3 เมื่อต้องการเลือกวันในสัปดาห์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินวันที่คุณต้องการแล้วกด Spacebar เพื่อเลือกวันที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายเดือน ให้กด Alt+M เมื่อต้องการเลือกรูปแบบภายในตัวเลือกรายเดือนให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมของคุณในวันเดียวกันในแต่ละเดือนให้กด Alt + A กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์จำนวนวันที่ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้นในวันที่12ของแต่ละเดือนให้พิมพ์12 เมื่อต้องการตั้งค่าช่วงเดือนให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์จำนวนเดือน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้การประชุมทำซ้ำทุกสองเดือนให้พิมพ์2

   • เมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมในวันใดวันหนึ่งในแต่ละเดือนให้กด Alt + E เมื่อต้องการเลือกช่วงวันให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เมื่อต้องการเลือกวันในสัปดาห์ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เมื่อต้องการตั้งค่าช่วงเดือนให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์จำนวนเดือน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้การประชุมทำซ้ำทุกสองเดือนให้พิมพ์2

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายปี ให้กด Alt+Y เมื่อต้องการตั้งค่าช่วงปีให้กด Alt + C แล้วพิมพ์จำนวนปีที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้การประชุมทำซ้ำทุกๆสองปีให้พิมพ์2 เมื่อต้องการเลือกรูปแบบภายในตัวเลือกรายเดือนให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมของคุณในวันเดียวกันทุกปีหรือทุกสองสามปีให้กด Alt + เครื่องหมายทวิภาค (:) เมื่อต้องการเลือกเดือนสำหรับการประชุมให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าจะพบเดือนที่คุณต้องการแล้วกด Enter เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์วันที่ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้นในวันที่12ของแต่ละเดือนให้พิมพ์12

   • เมื่อต้องการทำซ้ำการประชุมของคุณในวันทำงานที่เฉพาะเจาะจงของเดือนให้กด Alt + E เมื่อต้องการเลือกช่วงวันให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เมื่อต้องการเลือกวันในสัปดาห์ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เมื่อต้องการเลือกเดือนให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าจะพบเดือนที่คุณต้องการแล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเลือกของคุณและปิดกล่องโต้ตอบการทำซ้ำของการนัดหมายให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. ในคำเชิญเข้าร่วมประชุมเมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการประชุม Skypeและสร้างลิงก์การประชุม Skype ให้กด Alt + H, O, M

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมแบบออนไลน์และลิงก์ไปยังเขตข้อมูลข้อความการประชุม

ทำการประชุมทีม

เปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Microsoft Teams

 1. ในคำเชิญเข้าร่วมประชุมเมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการประชุมทีมและสร้างลิงก์การประชุม Microsoft Teams ให้กด Alt + H, T, M

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมแบบออนไลน์และลิงก์ไปยังเขตข้อมูลข้อความการประชุม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ Outlook for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น ตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมใช้งานหรือไม่ทำการประชุมซ้ำหรือสร้างการประชุม Skype ใน Outlook for Mac

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 1. Outlook กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไฟล์” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย ใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลง แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การนัดหมาย” แล้วกด Enter หน้าต่างการนัดหมายใหม่จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ เรื่อง

  • เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การประชุม” แล้วกด Enter หน้าต่างการประชุมใหม่จะเปิด และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ถึง:

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการนัดหมายหรือการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมเมื่อต้องการเชิญบุคคลให้พิมพ์ที่ติดต่อในเขตข้อมูลถึง:ข้อความ

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “หัวข้อ, แก้ไขข้อความ” แล้วพิมพ์ชื่อของกิจกรรม

  • เมื่อต้องการตั้งสถานที่สำหรับการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความแก้ไขสถานที่” แล้วพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้พิมพ์ค่าใหม่

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวันให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มป็อปอัพตัวเตือน" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นวาระการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บรรทัดใหม่" แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการนัดหมายให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึกและปิด" แล้วกด Control + Option + Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

 6. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง Outlook ก่อนหน้า

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

แสดงสถานะความพร้อมของคุณระหว่างช่วงกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ

 1. ในหน้าต่างกิจกรรมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสถานะความพร้อมใช้งานปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น "ไม่ว่าง") และ "แสดงเป็นปุ่มป็อปอัพ" แล้วกด Control + Option + Spacebar

 2. เมื่อต้องการเลือกความพร้อมใช้งานให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินความพร้อมใช้งานที่คุณต้องการให้แสดง เมื่อต้องการเลือกให้กด Control + Option + Spacebar

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างการนัดหมายให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเชิญ" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar เพื่อทำให้เป็นการประชุม

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ถึง ที่สร้างขึ้นใหม่ และคุณสามารถพิมพ์ที่ติดต่อที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

 3. เมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อต้องการส่งการเชิญให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. ในหน้าต่างการประชุมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การจัดกำหนดการ, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดมุมมองการจัดกำหนดการ

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตารางสถานะของผู้เข้าร่วมแถวที่1ของ (...)" ตามด้วยชื่อสำหรับตัวจัดระเบียบและสถานะผู้เข้าร่วม เมื่อต้องการเรียกดูสถานะผู้ถูกเชิญให้กดแป้นลูกศรลง VoiceOver จะประกาศชื่อผู้ถูกเชิญและความพร้อมใช้งานขณะที่คุณย้าย

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองการนัดหมายให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การนัดหมาย, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างกิจกรรมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มกิจวัตร" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรได้โดยมีโฟกัสบนปุ่มป็อปอัพที่ทำซ้ำ

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้กด Control + Option + Spacebar จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การนัดหมายเป็นกิจวัตร (รายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือน, รายปี) เมื่อต้องการเลือกให้กด Control + Option + Spacebar

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอื่นๆให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลงเริ่มต้น" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่างการประชุมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การประชุมแบบออนไลน์, ปุ่มเมนู" หรือ "การประชุม Skype" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

 2. เมื่อต้องการสร้างลิงก์การประชุม Skype ให้กด Control + Option + Spacebar

 3. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มสร้างกิจกรรม" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั้งวัน, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เริ่มพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การแจ้งเตือน" ตามด้วยค่าการแจ้งเตือนปัจจุบันแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดและแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทินให้ดูที่เปิดอ่านและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

  หน้าต่าง บุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะถูกอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรมในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ทำซ้ำ, ไม่มี, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูทำซ้ำจะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “โทรด้วย Skype, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype ให้เปิดเหตุการณ์แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเข้าร่วม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มกิจกรรมใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคต่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กิจกรรมทั้งวัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วเริ่มพิมพ์ รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ถ้าคุณใช้ปฏิทินหลายรายการ คุณสามารถระบุปฏิทินที่จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ได้ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปฏิทิน <บัญชีปฏิทินปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินปฏิทินที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การแจ้งเตือน" ตามด้วยค่าการแจ้งเตือนปัจจุบันแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดและแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทินให้ดูที่เปิดอ่านและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

  หน้าต่าง เพิ่มบุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. เมื่อคุณกำลังสร้างเหตุการณ์ในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ทำซ้ำไม่เคย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูทำซ้ำจะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ความถี่ไม่ใช่" แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง โฟกัสจะย้ายกลับไปยังหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Skype” “การประชุม Skype” หรือ “สวิตช์ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype ให้เปิดเหตุการณ์แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำอธิบายจากนั้นเลือก URL การประชุม Skype แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ Outlook บนเว็บ กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่นในปฏิทิน เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Outlook บนเว็บ

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยิน "โหลด" ตามด้วยจำนวนของเหตุการณ์และจำนวนของปฏิทินที่เลือกในปัจจุบัน

 2. เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ใหม่ให้กด Ctrl + N หน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความชื่อเรื่องของเหตุการณ์ คุณจะได้ยิน: "เพิ่มรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ เพิ่มชื่อเรื่อง "

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกกิจกรรม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อเหตุการณ์ให้พิมพ์ชื่อในเขตข้อมูลเพิ่มชื่อเรื่อง

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "เชิญผู้เข้าร่วมประชุม" เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อให้พิมพ์ที่ติดต่อแล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เมื่อวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดให้กดแป้น SR + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Enter เพื่อเปิดปฏิทินดรอปดาวน์จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูปฏิทินแบบหล่นลงแล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงให้พิมพ์ค่าใหม่

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาห้องหรือตำแหน่งที่ตั้ง" จากนั้นพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำอธิบายหรือแนบเอกสาร" แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” (สำหรับการประชุม) หรือ “ปุ่มบันทึก” (สำหรับการนัดหมาย) แล้วกด Spacebar

 5. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "เชิญผู้เข้าร่วมประชุม"

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อให้พิมพ์หรือวางที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นกด Enter ทำซ้ำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม Outlook สามารถช่วยให้คุณเลือกเวลาเมื่อผู้ถูกเชิญทุกคนว่าง

 1. ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำเวลาการประชุมภายใต้กำหนดการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเวลาการประชุมที่แนะนำ

 2. เมื่อต้องการเรียกดูเวลาที่แนะนำเพิ่มเติม ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แนะนำที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในเวลาที่แนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกเวลา ให้กด Spacebar

 3. ถ้าคุณไม่พบเวลาที่พร้อมใช้งานสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้ถูกเชิญสำหรับวันอื่นได้ เมื่อต้องการเรียกดูวันอื่นๆภายใต้กำหนดการให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดใช้งานตัวเลือกเดือน, ปุ่มยุบอยู่" แล้วกด Spacebar กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินวันที่เลือกในปัจจุบันแล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูวัน เมื่อต้องการเลือกวันให้กด Enter

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ทำซ้ำ"

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้กด Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือกให้กด Spacebar

ทำการประชุมแบบออนไลน์

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมแบบออนไลน์โดยใช้ Skype หรือ Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณและไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิก Microsoft 365Skype และ/หรือ Microsoft Teams อาจไม่พร้อมใช้งาน

ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้า Skype หรือ Microsoft Teams พร้อมใช้งานสำหรับคุณให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิด, การประชุมทีม, สวิตช์สลับ" หรือ "ปิด, การประชุม Skype, สลับสลับ" ตัวเลือกที่คุณได้ยินจะถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ กด Enter เพื่อเปิดการประชุมเป็นการประชุมแบบออนไลน์

 • ถ้าทั้ง Skype และ Microsoft Teams พร้อมใช้งานให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มการประชุมแบบออนไลน์" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกระหว่างตัวเลือกที่พร้อมใช้งานแล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเนื้อความของกิจกรรมหลังจากส่งคำเชิญ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×