ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับไฟล์ในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับไฟล์ในทีม Microsoft

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

This article is for people with visual impairments who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Microsoft Teams กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์ที่แชร์โดยทีมของคุณและอัปโหลดไฟล์ของคุณสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อดู เราได้ทดสอบกับขากรรไกรและ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆได้ตราบเท่าที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • JAWS เวอร์ชันล่าสุดไม่ได้ตั้งค่าโหมดเคอร์เซอร์พีซีเสมือนให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Microsoft Teams อีกต่อไป สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดโหมดเคอร์เซอร์พีซีเสมือน ให้ไปที่ เปิดใช้งานเคอร์เซอร์เสมือน JAWS

ในหัวข้อนี้

เปิดไฟล์

 1. ในแชนเนลให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "โพสต์" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์ กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์แรกในรายการ ใช้แป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิดแล้วกด Enter ไฟล์จะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์

 3. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ในแอป Microsoft 365 ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินแอปที่คุณต้องการใช้แล้วกด Enter

  ขณะนี้คุณสามารถนำทางภายในไฟล์ได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเนื้อหาและแก้ไขถ้าคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป Microsoft 365 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดกับแอป Office

 4. เมื่อคุณดำเนินการกับไฟล์เสร็จแล้วให้กด Alt + Tab เพื่อสลับโฟกัสกลับไปยัง Microsoft Teams

 5. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดขั้นตอนเอกสาร" แล้วกด Enter โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

หมายเหตุ: ใน NVDA จะเรียกว่าโหมดเรียกดู ใน JAWS จะเรียกว่าโหมดเคอร์เซอร์เสมือน

 1. ในแชนเนลให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการทีมและแชนเนล" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์"

 2. กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์แรกในรายการ ใช้แป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิด ด้วย NVDA ให้กด Enter เมื่อใช้ขากรรไกรให้กด Enter สองครั้ง ไฟล์จะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์

 4. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ในแอป Microsoft 365 ด้วย NVDA ให้กด D หรือ Shift + D จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์ได้เปิดอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ" ด้วยขากรรไกรกด R หรือ Shift + R จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไฟล์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินแอปที่คุณต้องการใช้แล้วกด Enter

  ขณะนี้คุณสามารถนำทางภายในไฟล์ได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเนื้อหาและแก้ไขถ้าคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป Microsoft 365 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดกับแอป Office

 5. เมื่อคุณดำเนินการกับไฟล์เสร็จแล้วให้กด Alt + Tab เพื่อสลับโฟกัสกลับไปยัง Microsoft Teams

 6. เมื่อต้องการปิดไฟล์ด้วย NVDA ให้กด D หรือ Shift + D จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์ได้เปิดอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ" ด้วยขากรรไกรกด R หรือ Shift + R จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไฟล์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดขั้นตอนเอกสาร" แล้วกด Enter โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็วให้กด Ctrl + E เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลการค้นหาให้พิมพ์/Fileแล้วกด Enter จากนั้นพิมพ์ชื่อของไฟล์ เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาให้ใช้แป้นลูกศรลง เมื่อคุณได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการเปิดให้กด Enter เพื่อเปิดในตัวแสดงไฟล์

อัปโหลดไฟล์

 1. ในแชนเนลให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "โพสต์" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์ กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใหม่"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัปโหลด" จากนั้นกด Enter กล่องโต้ตอบเปิดไฟล์ที่เปิดอยู่ของ Windows จะเปิดขึ้น

 4. นำทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆในกล่องโต้ตอบให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter หรือ Spacebar

 5. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้วให้กด Alt + O เพื่ออัปโหลด โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

หมายเหตุ: ใน NVDA จะเรียกว่าโหมดเรียกดู ใน JAWS จะเรียกว่าโหมดเคอร์เซอร์เสมือน

 1. ในแชนเนลให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการทีมและแชนเนล" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์"

 2. กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 3. กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการ" จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัปโหลด"

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบเปิดWindows ให้กด Enter

 5. นำทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการนำทางระหว่างพื้นที่ต่างๆในกล่องโต้ตอบให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการนำทางภายในพื้นที่ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter หรือ Spacebar

 6. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้วให้กด Alt + O เพื่ออัปโหลด โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนทีมในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชทในทีม Microsoft

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับทีม Microsoft

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยังทีม Microsoft

ใช้ Microsoft Teams บน Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อเปิดไฟล์ที่แชร์โดยทีมของคุณและอัปโหลดไฟล์ของคุณเพื่อให้ผู้อื่นเห็น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เปิดไฟล์

 1. ในแชนเนลให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โพสต์" จากนั้นกด Option + แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์แล้วกด Return VoiceOver จะเริ่มอ่านข้อมูลของไฟล์ที่แนบมาครั้งแรก

 2. ใช้แป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิดแล้วกด Return เพื่อเปิดไฟล์นั้นในตัวแสดงไฟล์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็วให้กด Command + E เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลการค้นหาพิมพ์/fileกด Return แล้วพิมพ์ชื่อของไฟล์ เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาให้ใช้แป้นลูกศรลง เมื่อคุณได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการเปิดให้กด Return เพื่อเปิดไฟล์นั้นในตัวแสดงไฟล์

 3. เมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มสำหรับตัวเลือกการแก้ไขแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือก เมนูย่อยจะเปิดขึ้น

 4. ในเมนูย่อยให้ใช้แป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อเลือกระหว่างการแก้ไขไฟล์ในแอป Office ที่เกี่ยวข้องหรือใน Microsoft Teams บน Mac ตัวเองแล้วกด Return เพื่อเลือก

  หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ Office คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปิดไฟล์ในเวอร์ชันออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ Office และการลงชื่อเข้าใช้เพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องใช้

 5. แก้ไขไฟล์ในตัวแก้ไขที่คุณเลือก การแก้ไขของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

 6. เมื่อต้องการปิดไฟล์ในแอป Office ให้กด Command + Q เพื่อปิดแอป จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มปิดแล้วกด Return

สร้างไฟล์ใหม่

 1. ในแชนเนลให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โพสต์" กด Option + แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์แล้วกด Return

 2. กดแป้น Shift + Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มใหม่บนแถบเครื่องมือแล้วกด Return

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดไฟล์ที่คุณต้องการสร้างจากนั้นกด Return

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มสร้างแล้วกด Return

 5. เพิ่มเนื้อหาของคุณในไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบันทึกในแท็บไฟล์ของแชนเนลโดยอัตโนมัติ

อัปโหลดไฟล์

 1. ในแชนเนลให้กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ "โพสต์" แล้วกด Option + แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์แล้วกด Return VoiceOver จะเริ่มอ่านข้อมูลของไฟล์ที่แนบมาครั้งแรก

 2. กดแป้น Shift + Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มใหม่

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะเข้าถึงอัปโหลด กด Return เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบไฟล์

 4. ในกล่องโต้ตอบให้ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนำทาง ใช้ Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์แล้วให้กด Return

  ไฟล์จะถูกอัปโหลดและใช้งานได้บนแท็บ ไฟล์ ในแชนเนลของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนทีมในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชทในทีม Microsoft

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับทีม Microsoft

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยังทีม Microsoft

ใช้ Microsoft Teams สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อดูไฟล์ที่แชร์ภายในทีมของคุณ คุณสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

เปิดและแก้ไขไฟล์

 1. ในแชนเนลให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บไฟล์และแท็บสองสอง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. โฟกัสจะอยู่ที่ปุ่มย้อนกลับ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการเปิดแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์จะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์หรือแอ Microsoft 365 ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป Microsoft 365 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดกับแอป Office

 4. เมื่อคุณกำลังดูไฟล์เสร็จแล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในตัวแสดงไฟล์ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ในแอปพลิเคชันเฉพาะไฟล์ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิดไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการไฟล์สำหรับแอปพลิเคชันจะเปิดขึ้น ลากนิ้วของคุณไปรอบๆด้านบนสุดของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มกลับไปยังทีม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรงถ้าเปิดในแอปพลิเคชันเฉพาะไฟล์ ถ้าไฟล์เปิดในตัวแสดงไฟล์ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายก่อนที่คุณจะได้ยิน "ปุ่มแก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การแก้ไขของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชทในทีม Microsoft

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับทีม Microsoft

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยังทีม Microsoft

ใช้ Microsoft Teams for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อดูไฟล์ที่แชร์ภายในทีมของคุณ คุณสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

เปิดและแก้ไขไฟล์

 1. หลังจากที่คุณเปิดใช้งานแชนเนลในแท็บทีมให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ถ้ามีไฟล์อยู่ในแชนเนลโฟกัสจะอยู่ที่รายการแรกในรายการ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการเปิดแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์จะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์หรือแอ Microsoft 365 ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป Microsoft 365 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดกับแอป Office

  เมื่อคุณดูไฟล์เสร็จแล้วให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรงถ้าเปิดในแอปพลิเคชันเฉพาะไฟล์ ถ้าไฟล์เปิดในตัวแสดงไฟล์ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายก่อนที่คุณจะได้ยิน "ปุ่มเปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การแก้ไขของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชทในทีม Microsoft

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับทีม Microsoft

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams บนเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์ที่แชร์โดยทีมของคุณและอัปโหลดไฟล์ของคุณสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อดู เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายขากรรไกรและ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆได้ตราบเท่าที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิดไฟล์

 1. ในแชนเนลในมุมมองทีมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โพสต์" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์ กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังรายการแรกในรายการ ใช้แป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิดแล้วกด Enter ไฟล์จะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์

 3. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ในแอป Microsoft 365 ที่เกี่ยวข้องให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแอป online ที่เกี่ยวข้องแล้วกด Enter

  ขณะนี้คุณสามารถนำทางภายในไฟล์ได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเนื้อหาและแก้ไขถ้าคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป Microsoft 365 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดกับแอป Office

 4. เมื่อคุณทำกับไฟล์เสร็จแล้วให้กด Ctrl + Shift + Tab เพื่อสลับโฟกัสกลับไปยังตัวแสดงไฟล์ใน Microsoft Teams

 5. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดขั้นตอนเอกสาร" แล้วกด Enter โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

หมายเหตุ: ใน NVDA จะเรียกว่าโหมดเรียกดู ใน JAWS จะเรียกว่าโหมดเคอร์เซอร์เสมือน และในผู้บรรยายจะเรียกว่าโหมดสแกน

 1. ในแชนเนลให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการทีมและแชนเนล" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์" ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด D หรือ Shift + D จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อการสนทนาแล้วกด Shift + I จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์"

 2. กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์แรกในรายการ ใช้แป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิด ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด Shift + Enter เมื่อใช้ NVDA ให้กด Enter และมีขากรรไกรกด Enter สองครั้ง ไฟล์จะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์

 4. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ในแอป Microsoft 365 ที่เกี่ยวข้องให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม" จากนั้นกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแอป online ที่เกี่ยวข้องแล้วกด Enter

  ขณะนี้คุณสามารถนำทางภายในไฟล์ได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเนื้อหาและแก้ไขถ้าคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป Microsoft 365 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดกับแอป Office

  หมายเหตุ: ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายถ้าไฟล์ไม่เปิดขึ้นในแท็บใหม่ให้กดแป้น SR + Spacebar เพื่อสลับโหมดโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 5. เมื่อคุณทำกับไฟล์เสร็จแล้วให้กด Ctrl + Shift + Tab เพื่อสลับโฟกัสกลับไปยัง Microsoft Teams

 6. เมื่อต้องการปิดไฟล์ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดขั้นตอนเอกสาร" แล้วกด Enter โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็วให้กด Ctrl + E เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์/filesแล้วกด Enter แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของไฟล์ รายการผลลัพธ์การค้นหาจะได้รับการอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการจนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ที่คุณต้องการแล้วกด Enter ไฟล์ที่เลือกจะเปิดขึ้นในตัวแสดงไฟล์

อัปโหลดไฟล์

 1. ในแชนเนลให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "โพสต์" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังไฟล์ กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใหม่"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัปโหลด" จากนั้นกด Enter กล่องโต้ตอบเปิดWindows จะเปิดขึ้น

 4. นำทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่ให้กดแป้นลูกศร กด Enter หรือ Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้วให้กด Alt + O เพื่ออัปโหลด โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

หมายเหตุ: ใน NVDA จะเรียกว่าโหมดเรียกดู ใน JAWS จะเรียกว่าโหมดเคอร์เซอร์เสมือน และในผู้บรรยายจะเรียกว่าโหมดสแกน

 1. ในแชนเนลให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการทีมและแชนเนล" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์" ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด D หรือ Shift + D จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อการสนทนาแล้วกด Shift + I จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์"

 2. กด Enter เพื่อเปิดแท็บไฟล์

 3. กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการ" จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัปโหลด"

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบเปิดWindows ให้กด Enter ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด Shift + Enter

 5. นำทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆในกล่องโต้ตอบให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter หรือ Spacebar

 6. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้วให้กด Alt + O เพื่ออัปโหลด โฟกัสจะส่งกลับไปยังรายการไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนทีมในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชทในทีม Microsoft

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยังทีม Microsoft

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×