ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • สำหรับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดีที่สุดเราขอแนะนำให้ปิดบานหน้าต่างการอ่านและแสดงอีเมลเป็นข้อความและไม่เป็นการสนทนา

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

วนรอบผ่านองค์ประกอบในมุมมองหลัก

กด F6 (ไปข้างหน้าหรือ Shift + F6 (ย้อนหลัง) เพื่อวนผ่านองค์ประกอบต่างๆตามลำดับต่อไปนี้:

 • Ribbon

 • บานหน้าต่างโฟลเดอร์

 • รายการข้อความ

 • แถบสถานะ

การนำทางแท็บ ribbon

แท็บ ribbon มีเครื่องมือ Outlook หลักสำหรับการส่งและการรับอีเมลข้อความการแท็กและการจัดการโฟลเดอร์อีเมล

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กด Alt คุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาแล้วกด Enter เพื่อเลือกแท็บ

การนำทางในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

บานหน้าต่างโฟลเดอร์ประกอบด้วยโฟลเดอร์อีเมลที่พร้อมใช้งาน โฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดจะมีอยู่ในโฟลเดอร์รายการโปรด บัญชีผู้ใช้อีเมลแต่ละบัญชียังมีโฟลเดอร์ย่อยของตัวเอง เมื่อโฟกัสเปลี่ยนไปยังบานหน้าต่างนี้โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อของโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการนำทางในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อโฟลเดอร์ตามที่ถูกเน้น

 • สำหรับโฟลเดอร์รายการโปรดและโฟลเดอร์บัญชีผู้บรรยายยังอ่านว่าโฟลเดอร์ถูกยุบหรือขยายหรือไม่ เมื่อต้องการยุบโฟลเดอร์ให้กดแป้นลูกศรซ้าย เมื่อต้องการขยายโฟลเดอร์ให้กดแป้นลูกศรขวา

 • เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่ไฮไลต์ให้กด Enter เนื้อหาของโฟลเดอร์จะแสดงอยู่ในรายการข้อความ

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการข้อความให้กดแป้น Tab

นำทางรายการข้อความ

รายการข้อความมีเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ข้อความจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ เมื่อโฟกัสเปลี่ยนไปยังรายการข้อความโปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านผู้ส่งชื่อเรื่องวันที่และการแสดงตัวอย่างสั้นๆของเนื้อหาของข้อความที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการนำทางรายการข้อความให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านผู้ส่งชื่อเรื่องวันที่และการแสดงตัวอย่างสั้นๆของเนื้อหาของข้อความที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการเปิดข้อความที่เลือกให้กด Enter

การนำทางในหน้าต่างข้อความ

หน้าต่างข้อความมีข้อความทั้งหมดและข้อมูลอื่นๆสำหรับข้อความอีเมล หน้าต่างข้อความมีแท็บ ribbon ของตัวเองและอยู่ด้านล่างบานหน้าต่างที่มีส่วนหัวของข้อความสิ่งที่แนบมาและเนื้อหาของข้อความ เมื่อโฟกัสเปลี่ยนไปยังหน้าต่างข้อความโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเรื่องและรูปแบบของข้อความ โฟกัสจะถูกวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของเนื้อหาของข้อความ

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กด Alt คุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาแล้วกด Enter เพื่อเลือกแท็บ

 • เมื่อต้องการอ่านข้อมูลส่วนหัวของข้อความให้กด Ctrl + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเขตข้อมูลส่วนหัวที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเข้าถึงสิ่งที่แนบมาในข้อความให้กด Ctrl + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการจากนั้นกด Alt + แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดเมนูบริบทสำหรับสิ่งที่แนบมา กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูเมนูบริบทจากนั้นกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 • เมื่อต้องการปิดหน้าต่างข้อความและกลับไปยังรายการข้อความให้กด Alt + F4

นำทางแถบสถานะ

แถบสถานะมีข้อมูลที่เป็นภาพบนสถานะ Outlook ปัจจุบัน เมื่อโฟกัสเปลี่ยนไปยังแถบสถานะโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ "แถบสถานะ" ตามด้วยมุมมอง Outlook ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างตัวเลือกมุมมองให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านตัวเลือกที่ถูกเน้นในปัจจุบัน กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือกมุมมอง

ใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เมื่อดูกล่องขาเข้าในรายการข้อความกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องขาเข้าอื่นๆให้กด Ctrl + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิด, ปุ่มอื่นๆ" แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการนำทางกลับไปยังกล่องขาเข้าที่โฟกัสให้กด Ctrl + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิด, ปุ่มโฟกัส" แล้วกด Enter

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

การนำทางเมนูไฟล์

ในเมนูไฟล์คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติพิมพ์ข้อความหรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Office ของคุณได้

 1. กด Alt + F เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการจากนั้นกดแป้น Tab เพื่อวนไปตามรายการในแท็บ

 3. เมื่อต้องการปิดเมนูไฟล์และกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Esc

การนำทางตัวเลือก Outlook

ในหน้าต่างตัวเลือก Outlook คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลได้เช่นรูปแบบข้อความการแจ้งเตือนข้อความที่มาถึงการบันทึกข้อความอัตโนมัติและตัวเลือกการติดตามข้อความ

 1. กด Alt + F, T เพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างประเภทตัวเลือกให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการจากนั้นกดแป้น Tab เพื่อเลือก กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆในประเภทแล้วกด Spacebar เพื่อสลับตัวเลือกที่ไฮไลต์อยู่ในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างตัวเลือกและกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Enter

นำทางระหว่างจดหมายและปฏิทิน Outlook

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังจดหมาย Outlook ให้กด Ctrl + 1

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังปฏิทิน Outlook ให้กด Ctrl + 2

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ Outlook for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • คำแนะนำที่เกี่ยวกับ จดหมาย จะอยู่ในเอกสารที่ปิด บานหน้าต่างการอ่าน

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบบนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิด Outlook for Mac แสดงว่ามุมมองหลักของจดหมายแสดงรายการข้อความที่มีอีเมลที่ล่าสุดในโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

เมื่อต้องการนำทางผ่านและภายในมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ:

 • กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปที่องค์ประกอบของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการวนรอบขอบเขตหลักของหน้าจอเท่านั้น (ribbon ของเมนูบานหน้าต่างนำทาง, มุมมองรายการข้อความและแถบการเข้าถึงด่วน) ให้กด F6

 • เมื่อโฟกัสอยู่ที่ปุ่มหรือองค์ประกอบที่สามารถเลือกได้ให้กด Control + Option + Spacebar เพื่อดำเนินการกระทำหรือเลือกองค์ประกอบ

มุมมองหลักประกอบด้วยขอบเขตต่อไปนี้: แถบการเข้าถึงด่วนที่ด้านบนของ ribbon เมนูที่อยู่ด้านล่างของบานหน้าต่างโฟลเดอร์ทางด้านซ้ายมุมมองรายการข้อความที่ใช้เวลามากที่สุดของหน้าจอในแถบตรงกลางและแถบสถานะที่ด้านล่าง

แถบการเข้าถึงด่วน

แถบการเข้าถึงด่วนจะอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ประกอบด้วยเขตข้อมูลการค้นหาและคำสั่งใดๆที่ถูกตรึงไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงตัวอย่างเช่นพิมพ์ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยัง ribbon ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของคำสั่งที่ตรึงไว้ครั้งแรกซึ่งจะเป็น "พิมพ์" ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการนำทางภายในแถบการเข้าถึงด่วนให้กด Command + Option + แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายแล้วกด Command + Option + Spacebar เพื่อเลือก

Ribbon ของเมนู

Ribbon ของเมนูมีคำสั่งส่วนใหญ่ใน Outlook for Mac จะแบ่งออกเป็นหลายแท็บเช่นที่บ้านจัดระเบียบและเครื่องมือ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยัง ribbon ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บปัจจุบันตัวอย่างเช่น "หน้าแรก, แท็บ" เมื่อต้องการนำทางระหว่างแท็บ ribbon ให้กด Command + Option + แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายแล้วกด Command + Option + Spacebar เพื่อเปิดแท็บที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หลังจากเปิดแท็บ ribbon ให้ใช้แป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อเรียกดูคำสั่งและตัวเลือกแล้วกด Command + Option + Spacebar เพื่อเลือก

บานหน้าต่างโฟลเดอร์

บานหน้าต่างโฟลเดอร์มีรายการของโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างคุณสามารถค้นหาปุ่มการเข้าถึงด่วนMailสำหรับจดหมายปฏิทินบุคคลงานและบันทึกย่อ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าบานหน้าต่างโฟลเดอร์เปิดอยู่ให้กด Control + Option + M ที่ใดก็ได้ใน Outlook for Mac เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถบเมนู Mac OS จากนั้นกด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "มุมมอง" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดเมนูมุมมองจากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เครื่องหมายถูก, แถบด้านข้าง" ถ้าคุณได้ยิน "แถบด้านข้าง" ให้กด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดบานหน้าต่างโฟลเดอร์ คุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง, การตรวจสอบ" และโฟกัสจะส่งกลับไปยัง Outlook for Mac

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างโฟลเดอร์ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตารางกล่องจดหมายเข้า" ตามด้วยจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแล้วกด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการนำทางในรายการของโฟลเดอร์ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น VoiceOver จะอ่านชื่อของแต่ละโฟลเดอร์และในกรณีของกล่องจดหมายเข้าหมายเลขของข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน เนื้อหาของมุมมองรายการข้อความจะเปลี่ยนเพื่อแสดงข้อความในโฟลเดอร์ที่เลือกขณะที่คุณย้ายไปมาระหว่างโฟลเดอร์ เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างโฟลเดอร์ให้กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

มุมมองรายการข้อความ

มุมมองรายการข้อความมีรายการของอีเมลในโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันที่มีข้อความล่าสุดอยู่ด้านบนสุด คุณสามารถอ่านและสร้างข้อความในมุมมองรายการข้อความได้

 • เมื่อต้องการเรียกดูรายการข้อความให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "มุมมองเค้าร่างรายการข้อความตาราง" แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อค้นหาอีเมลที่คุณต้องการ VoiceOver จะอ่านรายละเอียดของอีเมลแต่ละรายการ กด Return เพื่อเปิดอีเมลที่เลือกในปัจจุบัน อีเมลจะแทนที่รายการข้อความบนหน้าจอและ VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องของอีเมล

 • เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาของอีเมลที่เปิดอยู่ให้กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงเพื่อฟังบรรทัดถัดไปของข้อความ เมื่อต้องการปิดหน้าต่างอีเมลให้กด Command + W

 • เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมลใหม่ให้กด Command + N ผู้ประพันธ์จดหมายจะแทนที่รายการข้อความบนหน้าจอ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลข้อความ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้กด Command + Return เพื่อส่งอีเมล

 • เมื่อต้องการปิดผู้ประพันธ์จดหมายโดยไม่ต้องส่งข้อความให้กด Command + W ถ้าคุณได้เริ่มเขียนข้อความแล้ว Outlook for Mac ถามคุณว่าคุณต้องการละทิ้งข้อความนั้นให้เขียนต่อหรือบันทึกข้อความเป็นแบบร่าง กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกแล้วกด Return เพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความที่คุณบันทึกเป็นแบบร่างต่อให้ใช้บานหน้าต่างโฟลเดอร์เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์แบบร่างตามที่แนะนำในบานหน้าต่างโฟลเดอร์แล้วเปิดแบบร่างจากมุมมองรายการข้อความ

แถบสถานะ

แถบสถานะจะมีข้อความสถานะที่บอกให้คุณทราบว่าโฟลเดอร์อีเมลของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ตัวอย่างเช่น

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการย้ายจากจดหมายไปยังปฏิทินบุคคลงานหรือบันทึกย่อและกลับไปยังจดหมายให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้:

 • กด Command + 1 เพื่อไปยังมุมมองจดหมาย

 • กด Command + 2 เพื่อไปยังมุมมองปฏิทิน

 • กด Command + 3 เพื่อไปยังมุมมองบุคคล

 • กด Command + 4 เพื่อไปยังมุมมองงาน

 • กด Command + 1 เพื่อไปยังมุมมองบันทึกย่อ

การนำทางในการตั้งค่า Outlook

 1. กด Command + แป้นเครื่องหมายจุลภาค (,) กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการนำทางในกล่องโต้ตอบให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือ Shift + Tab เพื่อย้ายไปข้างหลังแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อทำการเลือก

 3. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าให้กด Command + W

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

เมื่อคุณเปิด Outlook มุมมองหลักจะแสดงกล่องขาเข้า ขอบบนของมุมมองหลักมีปุ่มแสดงบานหน้าต่างนำทางชื่อกล่องจดหมายและปุ่มเขียนสำหรับสร้างข้อความใหม่ ปุ่มที่โฟกัสและอื่นๆจะอยู่ด้านล่างตามด้วยปุ่มตัวกรองสำหรับการกรองเนื้อหาของกล่องจดหมายเข้า

ที่ด้านล่างของปุ่มคือรายการข้อความแสดงข้อความใหม่ล่าสุดก่อน ที่ด้านล่างของหน้าจอคือแท็บอีเมลการค้นหาและปฏิทินสำหรับการย้ายไปมาระหว่างมุมมอง Outlook หลัก

เมื่อต้องการสำรวจมุมมองหลักให้เลื่อนนิ้วหนึ่งไปบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศรายการขณะที่คุณย้าย

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถนำทางมุมมองหลักโดยใช้ตัวเปิดเสียงพากย์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหัวเรื่องให้เปิดโรเตอร์จนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวเรื่อง" จากนั้นให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างหัวเรื่อง

การนำทางในรายการข้อความ

 1. เมื่อต้องการเรียกดูรายการข้อความให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะอ่านชื่อของผู้ส่งข้อความชื่อเรื่องวันที่และการแสดงตัวอย่างแบบสั้นของเนื้อหาข้อความ

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดข้อความที่เลือกในปัจจุบันในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

ใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เมื่อดูกล่องขาเข้าในมุมมองหลักกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะถูกใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการสลับไปยังกล่องขาเข้าอื่นๆให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มอื่นๆ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องขาเข้าที่โฟกัสให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มโฟกัส" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

นำทางไปยังโฟลเดอร์อีเมล

บานหน้าต่างนำทางมีรายการของบัญชีผู้ใช้อีเมลทั้งหมดที่ถูกเพิ่มลงใน Outlook ในบานหน้าต่างนำทางคุณยังสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่และเข้าถึงการตั้งค่าได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายการของโฟลเดอร์อีเมลที่ชื่นชอบที่แสดงอยู่ที่ด้านบนของรายการ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนำทางให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแสดงบานหน้าต่างนำทาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ถ้าคุณได้เพิ่มบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ถูกต้องแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดบานหน้าต่างนำทางและเปิดบานหน้าต่างการนำทางที่เลือกไว้ในมุมมองหลัก

นำทางไปยังและภายในการตั้งค่า Outlook

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนำทางให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแสดงบานหน้าต่างนำทาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่า

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าต่างๆให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก การตั้งค่าบางอย่างเปิดในหน้าต่างที่แยกต่างหาก ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถกลับไปยังหน้าต่างการตั้งค่าได้โดยการปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการตั้งค่าและกลับไปยังมุมมองหลักให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางระหว่างจดหมายและปฏิทิน Outlook

 • เมื่อต้องการเข้าถึงปฏิทินให้ปัดไปทางขวาในมุมมองหลักจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บปฏิทิน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเข้าถึงอีเมลของคุณให้ปัดไปทางขวาในมุมมองหลักจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บอีเมล" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสำรวจและนำทางไปยังมุมมองที่แตกต่างกันและย้ายไปมาระหว่างไฟล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบบนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิด Outlook สำหรับ Android มุมมองกล่องจดหมายเข้าจะแสดงขึ้นแสดงอีเมล่าสุดของคุณ เมื่อต้องการนำทางผ่านและภายในมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ:

 • ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายโฟกัสไปที่องค์ประกอบของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการวนรอบขอบเขตหลักของหน้าจอเท่านั้น (ปุ่มลิ้นชักการนำทางปุ่มตัวกรองปุ่มเขียนและกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่อาจเปิดขึ้นเช่นกล่องโต้ตอบการลงชื่อเข้าใช้บัญชี) ให้ปัดขึ้นหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "ตัวควบคุม" ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อวนผ่านขอบเขตหลัก ปัดลงหนึ่งครั้งเพื่อสลับกลับไปยังการตั้งค่าการนำทางเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน TalkBack พร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้เมื่อคุณเปิด Outlook สำหรับ Android ให้นำทางไปยังกล่องโต้ตอบป็อปอัพตามที่อธิบายไว้ด้านบน คุณจะได้ยิน: "ปุ่มลงชื่อเข้าใช้" แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วทำตามพร้อมท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อโฟกัสอยู่บนปุ่มหรือองค์ประกอบที่เลือกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อดำเนินการกระทำหรือเลือกองค์ประกอบ

กล่องขาเข้ามีภูมิภาคต่อไปนี้: พื้นที่เมนูที่มุมมองรายการข้อความที่ด้านบนของมุมมองรายการข้อความตรงกลางและแถบนำทางที่ด้านล่าง

พื้นที่เมนู

พื้นที่เมนูจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ ประกอบด้วยปุ่มลิ้นชักนำทางที่มุมบนซ้ายซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถข้ามไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลโฟลเดอร์และ Outlook สำหรับ Android การตั้งค่าได้

ที่ด้านล่างของพื้นที่เมนูคุณสามารถสลับระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆได้

ย้ายไปมาระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและอื่นๆ

 1. เมื่อต้องการสลับจากกล่องขาเข้าที่โฟกัสไปยังกล่องขาเข้าอื่นให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับไปยังจดหมายอื่น, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสถูกปิดใช้งานแสดงจดหมายอื่น"

 2. เมื่อคุณต้องการสลับกลับไปยังกล่องขาเข้าที่โฟกัสให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางไปยังโฟลเดอร์จดหมายและบัญชีผู้ใช้

 1. เมื่อต้องการเปิดลิ้นชักนำทางให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดลิ้นชักนำทาง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน "เมนู" ตามด้วยจำนวนของรายการที่แสดง

 2. ในขณะที่ลิ้นชักนำทางเปิดอยู่ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างบัญชีผู้ใช้จดหมายและโฟลเดอร์ของคุณในแต่ละบัญชี

 3. เมื่อต้องการปิดลิ้นชักนำทางและกลับไปยังกล่องขาเข้าให้ปัดลงจากนั้นให้ปัดลงจากซ้ายไปขวา

นำทางไปยังการตั้งค่า

 1. เมื่อต้องการเปิดเมนูการตั้งค่าให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดลิ้นชักนำทาง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการปิดเมนูการตั้งค่าและกลับไปยังกล่องขาเข้าให้ปัดลงจากนั้นให้ปัดลงจากซ้าย

มุมมองรายการข้อความ

มุมมองรายการข้อความจะแสดงรายการอีเมลของคุณ เมื่อต้องการเรียกดูข้อความที่แสดงในปัจจุบันในรายการให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการเลื่อนรายการข้อความเพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วสองนิ้ว มุมมองรายการข้อความยังมีปุ่มเขียนซึ่งอยู่หลังจากข้อความที่แสดงอยู่ในรายการในปัจจุบัน

คุณสามารถอ่านและสร้างข้อความในมุมมองรายการข้อความได้ดังนี้

 • เมื่อต้องการเปิดอีเมลที่เลือกในปัจจุบันให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ อีเมลจะแทนที่รายการข้อความบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาเพื่อฟังเนื้อหาของอีเมลหนึ่งหัวเรื่องหรือย่อหน้าในแต่ละครั้ง เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องขาเข้าให้ปัดลงจากซ้ายไปขวา

 • เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมลใหม่ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเขียน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ผู้ประพันธ์จดหมายจะแทนที่รายการข้อความบนหน้าจอ เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องขาเข้าให้ปัดลงจากซ้ายไปขวา

แถบนำทาง

แถบนำทางจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ มีปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับจดหมายการค้นหาและปฏิทิน

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการย้ายจากจดหมายไปยังการค้นหาหรือปฏิทินและกลับไปยังจดหมายให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "จดหมาย" "ค้นหา" หรือ "ปฏิทิน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ TalkBack จะประกาศมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้ยิน: "เลือก" ตามด้วยชื่อมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ Outlook บนเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Outlook บนเว็บ

 • เค้าโครงของ Outlook บนเว็บ จะสอดคล้องกับแนวทางสากลล่าสุดเกี่ยวกับการนำทางด้วยคีย์บอร์ดที่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างโดยเฉพาะกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการทำเครื่องหมาย ARIA ในหน้า

 • สำหรับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดีที่สุดเราขอแนะนำให้ปิดบานหน้าต่างการอ่านและแสดงอีเมลเป็นข้อความและไม่เป็นการสนทนา

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบบนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดจดหมายใน Outlook บนเว็บ มุมมองหลักจะแสดงขึ้น โฟกัสจะอยู่ในรายการข้อความที่มีอีเมลแบบล่าสุด เมื่อต้องการนำทางผ่านและภายในมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ:

 • กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปที่องค์ประกอบของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการวนรอบขอบเขตหลักของหน้าจอเท่านั้น (เขตข้อมูลการค้นหาในแถบเครื่องมือตัวเปิดใช้แอปบานหน้าต่างนำทางแถบเครื่องมือคำสั่งและรายการข้อความ) ให้กด Ctrl + f6 เพื่อย้ายไปข้างหน้าและ Shift + Ctrl + f6 เพื่อย้ายไปข้างหลัง

 • เมื่อโฟกัสอยู่บนปุ่มหรือองค์ประกอบที่เลือกให้กด Enter เพื่อดำเนินการหรือเลือกองค์ประกอบ

มุมมองหลักประกอบด้วยขอบเขตต่อไปนี้: แถบการนำทางแนวนอนที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทางทางด้านซ้ายและมุมมองรายการข้อความทางด้านขวา

แถบนำทางแนวนอน

แถบนำทางแนวนอนจะอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอด้านล่างเขตข้อมูลที่อยู่ URL มันมีตัวเปิดใช้แอปและแอปที่ปักหมุดไว้ทางด้านซ้ายและการเข้าถึงข้อมูลทั่วไปเช่นการแจ้งเตือนและการตั้งค่าทางด้านขวา

ถ้าคุณเข้าถึงข้อมูลทั่วไปเช่นการแจ้งให้ทราบจะเปิดในบานหน้าต่างแยกต่างหากทางด้านขวาของมุมมองรายการข้อความ

บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางมีเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนและรายการของโฟลเดอร์อีเมลและกลุ่มที่อยู่ด้านล่าง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างคุณสามารถค้นหาปุ่มการเข้าถึงด่วนMailสำหรับจดหมายปฏิทินที่ติดต่อและงาน

เมื่อต้องการข้ามระหว่างโฟลเดอร์และกลุ่มให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการนำทางภายในพื้นที่โฟลเดอร์หรือกลุ่มให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเปิดแบบร่างอีเมลให้กด Ctrl + F6 หรือ Shift + Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์อีเมลฉบับแรกให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบร่าง" จากนั้นกด Enter

มุมมองรายการข้อความ

มุมมองรายการข้อความจะแสดงรายการอีเมลของคุณ เมื่อต้องการเรียกดูข้อความในรายการให้กดแป้นลูกศรลง

ด้านบนของรายการข้อความคุณสามารถเลือกเนื้อหากล่องจดหมายเข้าพื้นฐานที่มีแท็บโฟกัสอื่นๆและทั้งหมดให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จัดกำหนดการและวาระการประชุมครั้งถัดไปและกรองข้อความที่แสดงในรายการ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บเนื้อหากล่องจดหมายเข้าให้กดแป้น SR + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ที่ด้านบนสุดของมุมมองรายการข้อความจะมีแถบเครื่องมือคำสั่งซึ่งจะแสดงงานที่ใช้บ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน (รายการข้อความอีเมลที่ได้รับหรือผู้ประพันธ์จดหมาย) กด Ctrl + F6 หรือ Shift + Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง" จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการแถบเครื่องมือแล้วกด Enter เพื่อเลือกรายการ

คุณสามารถอ่านและสร้างข้อความในมุมมองรายการข้อความได้ดังนี้

 • เมื่อต้องการเปิดอีเมลให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการข้อความ" กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะพบอีเมลที่คุณต้องการแล้วกด Enter อีเมลจะแทนที่รายการข้อความบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเข้าสู่โหมดการสแกนและนำทางอีเมลที่เปิดอยู่ให้กดแป้น SR + Spacebar กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อสแกนผ่านอีเมล เมื่อต้องการออกจากโหมดการสแกนให้กดแป้น SR + Spacebar อีกครั้ง เมื่อต้องการกลับไปยังรายการข้อความให้กด Esc

 • เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมลใหม่ให้กด Ctrl + N ผู้ประพันธ์จดหมายจะแทนที่รายการข้อความบนหน้าจอ

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการย้ายจากจดหมายไปยังปฏิทินที่ติดต่อหรืองานให้กด Ctrl + F6 หรือ Shift + Ctrl + f6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของมุมมอง กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของมุมมองที่คุณต้องการแล้วกด Enter

เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างการตั้งค่าให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการตั้งค่า" แล้วกด Enter ใช้แป้น Tab เพื่อนำทางไปยังการตั้งค่าที่คุณต้องการแล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปในอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×