ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Outlook Mail

เนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ เนื้อหาของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้จดหมาย Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสนําทางและนําทางไปยังมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมอง เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของผู้ใช้ เราขอแนะ นนะให้ ปิด บานหน้าต่างการอ่าน และแสดงอีเมลเป็น ข้อความ ไม่ใช่เป็น การสนทนา

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลัก

เลื่อนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในมุมมองหลัก

กด F6 (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+F6 (ย้อนกลับ) เพื่อวนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ตามล.ก. ต่อไปนี้:

 • รายการข้อความ

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอ

 • แถวของแท็บ Ribbon ที่ด้านบนของหน้าจอ

 • แถบนําทางด้านล่างของบานหน้าต่างโฟลเดอร์

 • บานหน้าต่างโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย

นําทางในแท็บ Ribbon

แถวของแท็บ Ribbon ประกอบด้วยเครื่องมือ Outlook หลักๆ ในการส่งและรับอีเมล การแท็กข้อความ และการจัดการโฟลเดอร์อีเมล

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถวของแท็บ Ribbon ให้กด Alt คุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ Ribbon ให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา แล้วกด Enter เพื่อเลือกแท็บ เนื้อหาของแท็บ Ribbon ที่เลือกจะแสดงบน Ribbon ใต้แท็บ Ribbon

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยัง Ribbon ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง เมื่อต้องการนําทางใน Ribbon ให้ใช้แป้น Tab, Shift+Tab หรือแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

นําทางบานหน้าต่างโฟลเดอร์

บานหน้าต่างโฟลเดอร์มีโฟลเดอร์อีเมลที่พร้อมใช้งาน โฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยจะอยู่ใน โฟลเดอร์ รายการโปรด บัญชีอีเมลแต่ละบัญชีจะมีโฟลเดอร์ย่อยของตนเองด้วย เมื่อโฟกัสเปลี่ยนแปลงบานหน้าต่างนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อของโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการนําทางบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์เมื่อถูกเน้น

 • ใน รายการโปรด และโฟลเดอร์บัญชี คุณจะได้ยินว่าโฟลเดอร์ถูกยุบหรือขยาย เมื่อต้องการยุบโฟลเดอร์ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย เมื่อต้องการขยายโฟลเดอร์ ให้กดแป้นลูกศรขวา

 • เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่เน้น ให้กด Enter เนื้อหาของโฟลเดอร์จะแสดงในรายการข้อความ

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังรายการข้อความ ให้กดแป้น Tab

นําทางในรายการข้อความ

รายการข้อความมีเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ข้อความจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ เมื่อโฟกัสเปลี่ยนเป็นรายการข้อความ คุณจะได้ยินชื่อของผู้ส่ง ชื่อเรื่อง วันที่ และตัวอย่างสั้นๆ ของเนื้อหาของข้อความที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการนําทางในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินชื่อผู้ส่ง ชื่อเรื่อง วันที่ และตัวอย่างสั้นๆ ของเนื้อหาของแต่ละข้อความขณะที่โฟกัสย้ายไปตามรายการ

 • เมื่อต้องการเปิดข้อความที่เลือก ให้กด Enter

นําทางในหน้าต่างข้อความ

หน้าต่างข้อความจะมีข้อความทั้งหมดและข้อมูลอื่นๆ ของข้อความอีเมล หน้าต่างข้อความมีแท็บ Ribbon ของตนเอง และด้านล่างจะมีบานหน้าต่างที่มีส่วนหัวของข้อความ สิ่งที่แนบมาและเนื้อหาข้อความ เมื่อโฟกัสเปลี่ยนเป็นหน้าต่างข้อความ คุณจะได้ยินชื่อเรื่องและรูปแบบของข้อความ โฟกัสจะวางอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเนื้อหาข้อความ

 • เมื่อต้องการนําทางแท็บ Ribbon ให้กด Alt คุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ Ribbon ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา แล้วกด Enter เพื่อเลือกแท็บ

 • เมื่อต้องการอ่านข้อมูลส่วนหัวของข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเขตข้อมูลส่วนหัวที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเข้าถึงสิ่งที่แนบมาในข้อความ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สิ่งที่แนบมา" ตามด้วยชื่อของสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทของสิ่งที่แนบมา ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูเมนูบริบท แล้วกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 • เมื่อต้องการปิดหน้าต่างข้อความและย้อนกลับไปยังรายการข้อความ ให้กด Alt+F4 หรือ Esc

นําทางแถบสถานะ

แถบสถานะจะมีข้อมูลภาพบนสถานะ Outlook ปัจจุบัน เมื่อโฟกัสเปลี่ยนเป็นแถบสถานะ คุณจะได้ยิน "แถบสถานะ" ตามด้วยมุมมอง Outlook ในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการวนระหว่างตัวเลือกมุมมอง ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินตัวเลือกที่เน้นในปัจจุบัน กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือกมุมมอง

นําทางแถบนําทาง 

แถบนําทางด้านล่างบานหน้าต่างโฟลเดอร์ประกอบด้วยปุ่มต่างๆ เพื่อสลับระหว่างมุมมองจดหมายปฏิทิน บุคคลและงานและแสดงปุ่มการนําทางเพิ่มเติม เมื่อโฟกัสย้ายไปยังแถบนําทาง คุณจะได้ยิน "แถบการนําทาง" ตามด้วยมุมมองที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการนําทางแถบนําทาง ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

ใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

โฟกัสที่อีเมลที่ไม่ว่าคุณจะสนใจมากที่สุด ตามค่าเริ่มต้น แล้วOutlook กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส และกล่องขาเข้าอื่นๆ อีเมลที่สําคัญที่สุดของคุณจะถูกจัดเรียงลงในกล่องขาเข้าที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกจัดเรียงออกไปในกล่องขาเข้าอื่นๆ 

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสลับจากกล่องขาเข้าที่โฟกัส ไปยังกล่องขาเข้า อื่นๆ ให้วางโฟกัสไปยังรายการข้อความ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "อื่นๆ, ปุ่ม, ปิด" แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการสลับจาก กล่องขาเข้า อื่นๆ ไปยัง กล่องขาเข้า ที่โฟกัส ให้วางโฟกัสไปยังรายการข้อความ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มที่โฟกัส ปิด" แล้วกด Enter

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

นําทางเมนูไฟล์

ในเมนู ไฟล์ คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่หรือการตอบกลับอัตโนมัติ พิมพ์ข้อความ หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Office ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้แป้นพิมพ์ลัดในเมนู ไฟล์ให้ดูแป้นพิมพ์ลัดของเมนู ไฟล์ใน Office for Windows

 1. กด Alt+F เพื่อเปิด เมนู ไฟล์

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินสิ่งที่คุณต้องการ แล้วกดแป้น Tab เพื่อวนดูรายการต่างๆ ในแท็บ

 3. เมื่อต้องการปิด เมนู ไฟล์ และกลับไปยังมุมมองหลัก ให้กด Esc

นําทาง Outlook การนําทาง

ในหน้าต่าง Outlook การแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนได้ เช่น รูปแบบข้อความ การแจ้งเตือนการมาถึง การบันทึกอัตโนมัติ และตัวเลือกการติดตาม

 1. กด Alt+F, T เพื่อเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก โฟกัสจะอยู่บนบานหน้าต่างประเภทตัวเลือกทางด้านซ้าย

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินประเภทที่คุณต้องการ เนื้อหาของประเภทที่โฟกัสจะแสดงในบานหน้าต่างเนื้อหาทางด้านขวา

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในประเภท กด Spacebar เพื่อล้างหรือเติมกล่องกาเครื่องหมายของตัวเลือกที่ถูกเน้นในปัจจุบัน กดแป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนู กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูเมนู แล้วกด Enter เพื่อเลือกและตัวเลือก

 4. เมื่อต้องการปิด หน้าต่าง ตัวเลือก และกลับไปยังมุมมองหลัก ให้เลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงและต้องการใช้ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

  • ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงที่คุณเปลี่ยนแปลง ให้กด Esc

สลับระหว่าง จดหมาย Outlook และ ปฏิทิน Outlook

 • เมื่อต้องการนําทาง ปฏิทิน Outlook ให้กด Ctrl+2

 • เมื่อต้องการนําทาง จดหมาย Outlook ให้กด Ctrl+1

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ จดหมาย ในOutlook for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS ที่มีอยู่แล้วภายใน เพื่อสนํารวบและนําทางมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • คําแนะนําได้รับการบันทึก โดยปิดบานหน้าต่าง การอ่าน

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดมุมมอง จดหมาย ในมุมมองOutlook for Mac มุมมองหลักจะแสดงรายการข้อความที่มีอีเมลล่าสุดในโฟลเดอร์ กล่องจดหมาย เข้า เมื่อต้องการนําทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ:

 • กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสผ่านองค์ประกอบของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเลื่อนผ่านพื้นที่หลักๆ ของหน้าจอเท่านั้น ให้กด F6 โฟกัสจะเคลื่อนผ่านภูมิภาคตามล.ก. ต่อไปนี้:

  • บานหน้าต่างโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย

  • แถบเครื่องมือที่อยู่เหนือรายการข้อความ

  • รายการข้อความ

  • แถบเครื่องมือด่วนด้านล่างบานหน้าต่างโฟลเดอร์

  • แบนเนอร์ด้านบนสุดที่ด้านบนของหน้าจอ

บานหน้าต่างโฟลเดอร์

บานหน้าต่างโฟลเดอร์จะมีรายการโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง คุณจะพบแถบเครื่องมือด่วนที่มีปุ่มสลับระหว่างจดหมายปฏิทินบุคคลTo-Doและบันทึกย่อ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง กล่องจดหมายเข้า" ตามด้วยจํานวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

 • เมื่อต้องการนําทางในรายการโฟลเดอร์ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น VoiceOver จะอ่านชื่อของแต่ละโฟลเดอร์ และในกรณีของ กล่องจดหมายเข้าจํานวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน เนื้อหาของมุมมองรายการข้อความจะเปลี่ยนไปแสดงข้อความในโฟลเดอร์ที่เลือกเมื่อคุณย้ายไปมาระหว่างโฟลเดอร์

 • เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือที่อยู่เหนือรายการข้อความประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ของแอคชันที่ใช้บ่อย ซึ่งรวมถึง ปุ่ม ซ่อนแถบด้านข้างเพื่อยุบและขยายบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ปุ่ม ข้อความใหม่ เพื่อสร้างอีเมลใหม่และปุ่มต่างๆ ของการลบ การย้าย และการตั้งค่าสถานะข้อความ และการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างงาน

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบเครื่องมือ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ซ่อนปุ่มแถบข้าง" หรือปุ่ม "ลบ"

 • เมื่อต้องการนําทางภายในแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

มุมมองรายการข้อความ

มุมมองรายการข้อความจะมีรายการของอีเมลในโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน โดยรายการล่าสุดจะอยู่บนสุด คุณสามารถเปิดข้อความจากมุมมองรายการข้อความ 

มุมมองรายการข้อความยังมีส่วนหัวอยู่เหนือรายการข้อความอีกด้วย จากส่วนหัว คุณสามารถสลับไปมาระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ และกรองหรือจัดเรียงข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรายการข้อความ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการข้อความ ตาราง" และรายละเอียดของข้อความแรกในรายการ

 • เมื่อต้องการเรียกดูข้อความ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น VoiceOver จะอ่านรายละเอียดของอีเมลแต่ละฉบับ กด Return เพื่อเปิดอีเมลที่โฟกัสอยู่ในปัจจุบัน อีเมลจะเปิดขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังหัวกระดาษ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวอย่างเช่น "เลือกกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสอยู่"

 • เมื่อต้องการนําทางส่วนหัว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอ่าน ตอบกลับ และสร้างอีเมล ให้ดู งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลในOutlook For the instructions on how to switch between Focused and Other inboxes, refer to Switch between Focused and Other inboxes.

แถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนประกอบด้วยปุ่มต่างๆ เพื่อสลับไปมาระหว่าง OutlookมุมมองจดหมายปฏิทินและบุคคลTo-Doและแอปบันทึกย่อ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบเครื่องมือด่วน ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "จดหมาย, ปุ่ม"

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาภายในแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสลับระหว่างมุมมอง ให้ดูสลับระหว่างมุมมอง

แบนเนอร์บนสุด

แบนเนอร์ที่ด้านบนของหน้าจอประกอบด้วยเขตข้อมูลค้นหา ปุ่มมีอะไรใหม่และสวิตช์เพื่อเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตข้อมูลใหม่และเวอร์ชัน Outlook ดั้งเดิม

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแบนเนอร์ด้านบน ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ค้นหาเขตข้อมูลข้อความ"

 • เมื่อต้องการนําทางภายในแบนเนอร์ด้านบน ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย แป้น Tab หรือ Shift+Tab

นําทางเมนูแอป

เมนูแอปคือเมนูหลักใน Outlook for Mac โดยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายแท็บ เช่นไฟล์หน้าแรกแก้ไขรูปแบบและเครื่องมือ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูแอป ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple"

 • เมื่อต้องการนําทางระหว่างแท็บในเมนู ให้กด Command+Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการขยายแท็บที่โฟกัสปัจจุบัน ให้กด Command+Option+Spacebar

 • หลังจากขยายแท็บ ให้ใช้แป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเรียกดูตัวเลือก แล้วกด Command+Option+Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

สลับระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการย้ายจากจดหมายไปยังปฏิทินบุคคลTo-Doหรือบันทึกย่อและกลับไปยังจดหมาย อย่างรวดเร็ว ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้:

 • กด Command+1 เพื่อไปที่มุมมอง จดหมาย

 • กด Command+2 เพื่อไปที่มุมมอง ปฏิทิน

 • กด Command+3 เพื่อไปที่มุมมอง บุคคล

 • กด Command+4 เพื่อTo-Do แอปของคุณ

 • กด Command+1 เพื่อไปยัง แอปบันทึกย่อ

สลับระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ

โฟกัสที่อีเมลที่ไม่ว่าคุณจะสนใจมากที่สุด ตามค่าเริ่มต้น แล้วOutlook กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส และกล่องขาเข้าอื่นๆ อีเมลที่สําคัญที่สุดของคุณจะถูกจัดเรียงลงในกล่องขาเข้าที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกจัดเรียงออกไปในกล่องขาเข้าอื่นๆ

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการข้อความ, ตาราง"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินกล่องขาเข้าที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "เลือกกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสแล้ว"

 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างกล่องขาเข้า ให้กด Control+Option+Spacebar

นําทางOutlook ลักษณะ

 1. กด Command+เครื่องหมายจุลภาค (,) กล่องโต้ตอบOutlook ลักษณะ เอกสาร จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการนําทางไปยังประเภทการกนําทางในกล่องโต้ตอบ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปข้างหน้าหรือ Shift+Tab เพื่อย้ายไปข้างหลัง แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดประเภทการการตั้งค่า

 3. เมื่อต้องการนําทางภายในประเภทการนําทางที่ต้องการ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังกล่องโต้ตอบ การOutlook ลักษณะหลัก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. เมื่อต้องการปิด Outlook การ การตั้งค่าให้กด Command+W

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ จดหมาย ในOutlook สำหรับ iOS ด้วย VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสนํารวบและนําทางมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลัก

เมื่อคุณเปิดOutlook สำหรับ iOS มุมมองหลักจะแสดงกล่องขาเข้า มุมมองหลักมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • แถบเครื่องมือที่มุมขวาบน ซึ่งมีปุ่ม แสดงบานหน้าต่างนําทาง เพื่อนําทางไปยังโฟลเดอร์และการตั้งค่าแอปและการตั้งค่าบัญชีที่มุมบนซ้าย มุมบนขวา มีปุ่ม เขียนเพื่อสร้างข้อความใหม่ สวิตช์การเปลี่ยนระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ จะอยู่ด้านล่างปุ่ม แสดงบานหน้าต่างนําทาง ตามด้วยปุ่ม ตัวกรองเพื่อกรองเนื้อหากล่องขาเข้าทางด้านล่างของปุ่ม เรียบเรียง

 • ด้านล่างแถบเครื่องมือ รายการข้อความจะแสดงข้อความใหม่ล่าสุดก่อน

 • ด้านล่างรายการข้อความ แถบแท็บซึ่งประกอบด้วยปุ่มอีเมลการค้นหาและปฏิทินเพื่อสลับไปมาระหว่างมุมมอง Outlook คอลัมน์

เมื่อต้องการสราวตามุมมองหลัก ให้เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วบนหน้าจอหรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถนําทางไปยังมุมมองหลักโดยใช้โรเตอร์ VoiceOver ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหัวเรื่อง ให้หมุนโรเตอร์จนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวเรื่อง" แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างหัวเรื่อง

นําทางในรายการข้อความ

 1. เมื่อต้องการเรียกดูรายการข้อความ ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะอ่านชื่อของผู้ส่งข้อความ ชื่อเรื่อง วันที่ และตัวอย่างสั้นๆ ของเนื้อหาข้อความ

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดข้อความที่เลือกในปัจจุบันในหน้าต่างแยกต่างหาก

ใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เมื่อดูกล่องขาเข้าในมุมมองหลัก กล่องขาเข้า ที่ โฟกัส จะใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการสลับไปยัง กล่องขาเข้า อื่นๆ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องขาเข้าอื่นๆ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 2. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยัง กล่องขาเข้า ที่ โฟกัส ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

นําทางไปยังโฟลเดอร์อีเมล

บานหน้าต่างนําทางจะมีรายการของบัญชีอีเมลทั้งหมดที่เพิ่ม Outlook ในบานหน้าต่างนําทาง คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่และเข้าถึงการตั้งค่าได้

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนําทาง ให้แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วทั้งสี่ คุณจะได้ยิน "เมนู" ตามด้วยชื่อผู้ใช้ของคุณ และ "แสดงบานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ถ้าคุณเพิ่มมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดบานหน้าต่างนําทาง และเปิดโฟลเดอร์ที่เลือกในมุมมองหลัก

นําทางไปยังและภายในOutlookการตั้งค่า

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนําทาง ให้แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วทั้งสี่ คุณจะได้ยิน "เมนู" ตามด้วยชื่อผู้ใช้ของคุณ และ "แสดงบานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะการตั้งค่าได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอการตั้งค่าหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าต่างๆ ให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก การตั้งค่าบางอย่างจะเปิดหน้าต่างแยกต่างหาก หากเป็น so, to return to the การตั้งค่าwindow, swipe left until you hear "Back button, and double-tap the screen.

 4. เมื่อต้องการปิดการตั้งค่าหน้าต่างหลัก แล้วย้อนกลับไปยังมุมมองหลัก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สลับระหว่าง Outlook จดหมาย ปฏิทิน และการค้นหา

 • เมื่อต้องการสลับไปยังปฏิทินของคุณ ให้แตะใกล้กับด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วทั้งสี่ คุณจะได้ยิน: "แถบแท็บ ปฏิทิน แท็บ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการสลับไปยังอีเมลของคุณ ให้แตะใกล้กับด้านล่างของหน้าจอโดยใช้สี่นิ้ว แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บอีเมล" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการ เข้าถึงค้นหา ให้แตะที่ด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว จากนั้นปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บค้นหา" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ จดหมาย ในOutlook สำหรับ Android ด้วย TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสนํารวบและนําทางมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมองเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดOutlook สำหรับ Android มุมมองหลักจะแสดงกล่องขาเข้า มุมมองหลักมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • แถบเครื่องมือที่มุมขวาบน ซึ่งมีปุ่ม เปิดหน้าต่างการ นําทาง เพื่อนําทางไปยังโฟลเดอร์และการตั้งค่าแอปและการตั้งค่าบัญชีที่มุมบนซ้าย สวิตช์การเปลี่ยนระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ จะอยู่ด้านล่างปุ่ม เปิดหน้าต่างนําทาง ตามด้วยปุ่มตัวกรอง เพื่อกรองเนื้อหากล่องจดหมายเข้า

 • ด้านล่างแถบเครื่องมือ รายการข้อความจะแสดงข้อความใหม่ล่าสุดก่อน

 • การลอยที่ด้านบนของรายการข้อความใกล้กับมุมขวาล่างของหน้าจอคือ ปุ่ม เขียนเพื่อสร้างอีเมลใหม่

 • ด้านล่างรายการข้อความและปุ่มเขียน แถบแท็บที่มีปุ่มอีเมลค้นหาและปฏิทินเพื่อสลับระหว่างมุมมอง Outlook อีเมล

เมื่อต้องการสราวตามุมมองหลัก ให้เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วบนหน้าจอหรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

เมื่อต้องการวนดูตัวควบคุมหลักๆ ของหน้าจอเท่านั้น ให้ปัดขึ้นและลงซ้ําๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวควบคุม" จากนั้นปัดขึ้นหรือลงเพื่อวนดูตัวควบคุมตามลอปดาวน์ต่อไปนี้:

 • ปุ่มเปิดหน้าต่างการนํา ทาง

 • ปุ่มเขียน

 • กล่องโต้ตอบป็อปอัพใดๆ ที่อาจเปิดอยู่ เช่น กล่องโต้ตอบการลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ย้ายไปมาระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ

 1. เมื่อต้องการสลับจาก กล่องขาเข้า ที่ โฟกัส ไปยังกล่องขาเข้า อื่นๆ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับไปยังจดหมายอื่น สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสปิดอยู่ แสดงจดหมายอื่นๆ"

 2. เมื่อคุณต้องการสลับกลับไปยังกล่องขาเข้า ที่ โฟกัส ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นําทางไปยังโฟลเดอร์จดหมายและบัญชี

 1. เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างการนําทาง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดหน้าต่างการนําทาง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างบัญชีจดหมายและโฟลเดอร์ของคุณในแต่ละบัญชี เมื่อต้องการเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการนําทางและ ย้อนกลับไปยัง กล่องขาเข้าให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

นําทางไปยังการตั้งค่าแอป

 1. เมื่อต้องการเปิดการตั้งค่านําทาง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดหน้าต่างการนําทาง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะการตั้งค่า "เพิ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง 

 3. เมื่อต้องการปิดการตั้งค่ากล่องขาเข้า และกลับไปยังกล่องขาเข้าให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

นําทางในรายการข้อความ

รายการข้อความจะมีอีเมลของคุณ

 • เมื่อต้องการเรียกดูข้อความที่แสดงอยู่ในปัจจุบันในรายการ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

 • เมื่อต้องการเลื่อนรายการข้อความเพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติม ให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วสองนิ้ว

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านและสร้างอีเมล ให้ดู งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลOutlook

สลับระหว่าง Outlook จดหมาย ปฏิทิน และการค้นหา

 • เมื่อต้องการสลับไปยังปฏิทินของคุณ ให้แตะใกล้กับด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วทั้งสี่ คุณจะได้ยิน: "แถบแท็บ ปฏิทิน แท็บ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการสลับไปยังอีเมลของคุณ ให้แตะใกล้กับด้านล่างของหน้าจอโดยใช้สี่นิ้ว แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บอีเมล" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการ เข้าถึงค้นหา ให้แตะที่ด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว จากนั้นปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บค้นหา" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ จดหมาย ในOutlook บนเว็บ กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสนําทางและนําทางไปยังมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมองเหล่านั้น เราได้ทดสอบกับโปรแกรมผู้บรรยายใน Microsoft Edge และ JAWS และ NVDA ใน Chrome แล้ว แต่อาจใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ได้ตราบเท่าที่โปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะถูกนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่กับ Outlook บนเว็บ

 • เค้าโครงของ Outlook บนเว็บ สอดคล้องกับแนวทางสากลล่าสุดเกี่ยวกับการนําทางด้วยคีย์บอร์ดที่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ลัดเฉพาะกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมาร์กอัป ARIA บนหน้าได้

 • เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของผู้ใช้ เราขอแนะนนะให้ปิด บานหน้าต่างการอ่าน และแสดงอีเมลเป็น ข้อความไม่ใช่เป็นการสนทนา

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ

เมื่อคุณเปิด จดหมายOutlook บนเว็บ จดหมาย มุมมองหลักจะแสดงขึ้น โฟกัสจะอยู่บนรายการข้อความ เมื่อต้องการนําทางและภายในมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ:

 • กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสผ่านองค์ประกอบของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการวนผ่านพื้นที่หลักๆ ของหน้าจอเท่านั้น ให้กด Ctrl+F6 เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า และ Shift+Ctrl+F6 เพื่อย้อนกลับ โฟกัสจะเคลื่อนผ่านภูมิภาคตามล.ก. ต่อไปนี้:

  • แบนเนอร์ชื่อเรื่องแนวนอนของเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ

  • บานหน้าต่างนําทางทางด้านซ้าย

  • แถบเครื่องมือสั่งที่ด้านบนของรายการข้อความ

  • รายการข้อความทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างนําทาง ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อความและปุ่มการเข้าถึงด่วนเพื่อสลับไปมาระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ และเพื่อกรองข้อความของคุณ

แบนเนอร์ชื่อเรื่องแนวนอน

แบนเนอร์ชื่อเรื่องแนวนอนที่ด้านบนของหน้าจอด้านล่างเขตข้อมูลที่อยู่ URL ซึ่งประกอบด้วยตัวเปิดใช้แอปเขตข้อมูลการค้นหาและปุ่มที่เลือก เช่น ประชุมทันทีสนทนาและMyDay คุณยังสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือน ข้อมูลบัญชี และการตั้งค่าแอปได้จากแบนเนอร์

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแบนเนอร์ชื่อเรื่อง ให้กด Shift+Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แบนเนอร์, ค้นหา, จุดสังเกต"

 • เมื่อต้องการนําทางแบนเนอร์ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนําทางทางด้านซ้ายของหน้าจอจะมีปุ่ม ข้อความใหม่ ในการสร้างอีเมลใหม่และปุ่มการซ่อนและแสดงบานหน้าต่างนําทางที่ด้านบนและรายการโฟลเดอร์อีเมลและกลุ่มที่อยู่ใต้รายการ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างนําทาง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างนําทาง, จุดสังเกตขอบเขต"

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างปุ่มต่างๆ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างนําทาง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการเรียกดูรายการโฟลเดอร์และกลุ่ม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการโปรด" แล้วใช้แป้นลูกศรลงหรือขึ้น

แบนเนอร์แอปแนวตั้ง

ทางด้านขวาของบานหน้าต่างนําทาง คุณจะพบแบนเนอร์แอปแนวตั้ง ซึ่งประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนเพื่อสลับระหว่างมุมมองจดหมาย ปฏิทินบุคคล และไฟล์ และมุมมองTo-Doและ Microsoft 365 อื่นๆ เช่น Word สำหรับเว็บPowerPoint สำหรับเว็บ และ PowerPoint สำหรับเว็บ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแบนเนอร์แอป ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างนําทาง, จุดสังเกตขอบเขต" แล้วกด Shift+Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "จดหมาย, ปุ่ม"

 • เมื่อต้องการนําทางแบนเนอร์แอป ให้ใช้แป้นลูกศรลงหรือขึ้น

แถบเครื่องมือของสั่ง 

แถบเครื่องมือสั่งแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือกในบานหน้าต่างนําทางหรือในรายการข้อความ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบเครื่องมือ ให้กด Ctrl+F6 หรือ Shift+Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แถบเครื่องมือ Command, จุดสังเกตขอบเขต"

 • เมื่อต้องการนําทางแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขวา ซ้าย ขึ้น หรือลง

มุมมองรายการข้อความ

รายการข้อความจะมีรายการของข้อความในโฟลเดอร์ที่เลือก นอกจากนี้ยังมีปุ่มการเข้าถึงด่วนเพื่อสลับไปมาระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ และการกรองข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรายการข้อความ ให้กด Ctrl+F6 หรือ Shift+Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการข้อความ, จุดสังเกตขอบเขต"

 • เมื่อต้องการนําทางปุ่มและตัวควบคุมด้านบนของรายการข้อความ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการเรียกดูรายการข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดของข้อความที่โฟกัสปัจจุบัน จากนั้น ใช้แป้นลูกศรลงและขึ้นกับ JAWS และ NVDA ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ใช้แป้น SR+แป้นลูกศรซ้ายและขวา

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านและสร้างอีเมล ให้ดู งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลOutlook

สลับระหว่างมุมมอง

คุณสามารถสลับจากมุมมองจดหมาย เป็นมุมมองปฏิทินบุคคลหรือไฟล์ หรือเป็นแอปTo-Doหรือแม้แต่ไปยังแอป Microsoft 365 อื่นได้

 1. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างนําทาง, จุดสังเกตขอบเขต" แล้วกด Shift+Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "จดหมาย, ปุ่ม"

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของมุมมองหรือแอปที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

นําทางไปยังการตั้งค่าแอป

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่าให้กด Ctrl+F6 หรือ Shift+Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แบนเนอร์ ค้นหา จุดสังเกต" กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่ม การตั้งค่า" แล้วกด Enter

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงฟรี, Outlook การค้นหา, แล้วใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานการตั้งค่าบานหน้าต่างการค้นหา

 3. เมื่อต้องการ Outlook การตั้งค่าทั้งหมด ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่ม Outlook การตั้งค่าทั้งหมด" แล้วกด Enter หน้าต่างการตั้งค่าจะเปิดขึ้น ใช้แป้น Tab, Shift+Tab และแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนําทางในหน้าต่าง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปภาพลงในอีเมลในOutlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถเข้าถึงอีเมล Outlook ของคุณได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×