ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง OneNote

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ OneNote กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

กด F6 (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + F6 (ย้อนหลัง) เพื่อวนรอบองค์ประกอบของมุมมองหลักตามลำดับต่อไปนี้:

 • พื้นที่เนื้อหาหลักซึ่งแสดงเนื้อหาของหน้าปัจจุบัน

 • ปุ่มมุมมองแบบเต็มหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่มุมมองแบบเต็มหน้า

 • แถวของแท็บ ribbon ซึ่งมีแท็บต่างๆเช่นไฟล์หน้าแรกแทรกวาดประวัติรีวิวและมุมมองรวมถึงปุ่มคำติชมอีกด้วย Ribbon ที่มีตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงไปยังแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ด้านล่างของแท็บ ribbon

 • คอลเลกชันของแท็บส่วนซึ่งประกอบด้วยส่วนทั้งหมดในสมุดบันทึกปัจจุบันรวมทั้งปุ่มสำหรับการสลับไปยังสมุดบันทึกอื่น

 • คอลเลกชันของแท็บหน้าซึ่งมีหน้าทั้งหมดในส่วนปัจจุบัน

 • กล่องค้นหาที่คุณสามารถใช้ได้กับตัวเลือกขอบเขตต่อไปนี้:

  • หน้าปัจจุบัน

  • ส่วนปัจจุบัน

  • กลุ่มส่วนปัจจุบัน

  • สมุดบันทึกปัจจุบัน

  • สมุดบันทึกทั้งหมด

เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กด Alt คุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ตามด้วยชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กด Enter คุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกแรกบน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกตัวเลือกได้โดยตรง

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว OneNote ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปต่อไปนี้

เมนู ไฟล์

ในเมนูไฟล์คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งต่างๆเช่นใหม่เปิดแชร์ส่งออกและส่งหรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Office ของคุณได้

 1. กด Alt + F เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการจากนั้นกดแป้น Tab เพื่อเลือก ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังแท็บแล้วกด Enter เพื่อทำการเลือก

 3. เมื่อต้องการปิดเมนูไฟล์และกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Esc

หน้าต่างตัวเลือก

ในหน้าต่างตัวเลือก OneNote คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเช่นการตั้งค่าส่วนบุคคลการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรและการกำหนดลักษณะภาษาได้

 1. กด Alt + F, T เพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างประเภทตัวเลือกให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการจากนั้นกดแป้น Tab เพื่อเลือก กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) เพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆในประเภทแล้วกด Spacebar เพื่อสลับตัวเลือกที่ไฮไลต์ในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างตัวเลือกและกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Enter

มุมมองแบบเต็มหน้า

เมื่อคุณใช้มุมมองแบบเต็มหน้าทั้งหมดองค์ประกอบของมุมมองหลักทั้งหมดยกเว้นพื้นที่เนื้อหาหลักและปุ่มสำหรับการสลับมุมมองจะถูกซ่อนไว้ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณสามารถนำทางไปยังหน้าได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองแบบเต็มหน้าให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวควบคุมการนำทาง, มุมมองแบบเต็มหน้า" แล้วกด Enter เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองปกติให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวควบคุมการนำทาง, มุมมองปกติ" แล้วกด Enter

สำรวจสมุดบันทึก

แต่ละสมุดบันทึก OneNote จะแบ่งออกเป็นส่วนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่อไป แต่ละหน้ามีคอนเทนเนอร์บันทึกย่ออย่างน้อยหนึ่งรายการรวมถึงชื่อเรื่องและวันที่ของหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ้างอิงถึงคอนเทนเนอร์บันทึกย่อเป็น "บล็อกเนื้อหา"

เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่เนื้อหาหลักให้ใช้แป้นลูกศร

เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าอื่นในส่วนปัจจุบันให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คอลเลกชันแท็บหน้า" ให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาหน้าที่คุณต้องการแล้วกด Spacebar หน้าที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลักและโฟกัสจะย้ายไปที่นั่น

เมื่อต้องการย้ายไปยังส่วนอื่นในสมุดบันทึกปัจจุบันให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนคอลเลกชันของแท็บส่วน" ให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่อค้นหาส่วนที่คุณต้องการแล้วกด Spacebar ส่วนที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลักที่แสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชมและโฟกัสจะย้ายไปอยู่ที่นั่น

เมื่อต้องการสลับไปยังสมุดบันทึกอื่นให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนคอลเลกชันของแท็บส่วน" กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "คลิกเพื่อดูสมุดบันทึกอื่น" ตามด้วยชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันแล้วกด Spacebar เพื่อเปิดเมนู จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่คุณต้องการแล้วกด Spacebar สมุดบันทึกที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลักที่แสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชมและโฟกัสจะย้ายไปที่นั่น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้ OneNote for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

กด F6 (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + F6 (ย้อนหลัง) เพื่อวนรอบองค์ประกอบของมุมมองหลักตามลำดับต่อไปนี้:

 • พื้นที่เนื้อหาหลักหรือผืนผ้าใบที่แสดงเนื้อหาของหน้าปัจจุบัน

 • แถบเครื่องมือด่วนซึ่งประกอบด้วยปุ่มต่างๆเช่นเลิกทำทำซ้ำศูนย์การแจ้งเตือนและช่วยปรับปรุง Office

 • แถวของแท็บ ribbon ซึ่งมีแท็บต่างๆเช่น Home,แทรกวาดและดูรวมทั้งปุ่มแชร์และสลับโหมดเต็มหน้าจอ Ribbon ที่มีตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงไปยังแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ด้านล่างของแท็บ ribbon

 • รายการของส่วนซึ่งประกอบด้วยส่วนทั้งหมดในสมุดบันทึกปัจจุบัน

เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ)

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กด Control + Option + Spacebar แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกแรกบน ribbon (จะมาหลังจากที่คุณได้ยิน: "สลับโหมดเต็มหน้าจอ") เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือก ถ้าตัวเลือกเปิดเมนูใหม่ให้ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนำทางและกด Return เพื่อทำการเลือก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกตัวเลือกได้โดยตรง

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว OneNote for Mac ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปต่อไปนี้

เมนู ไฟล์

ในเมนูไฟล์คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งต่างๆเช่นใหม่เปิดซิงค์แชร์และพิมพ์

 1. กด Fn + Control + F2, F และกด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกดแป้น Tab เพื่อเลือก ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังแท็บแล้วกด Return เพื่อทำการเลือก

 3. เมื่อต้องการปิดเมนูไฟล์และกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Esc

กล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ

ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะOneNote คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเช่นการสะกดการนำทางและการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว

 1. กด Command + เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างประเภทตัวเลือกให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือก กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) เพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆในประเภทแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อสลับตัวเลือกที่ไฮไลต์ในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะและกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Esc

โหมดเต็มหน้าจอ

เมื่อคุณใช้โหมดเต็มหน้าจอส่วนใหญ่แล้วองค์ประกอบมุมมองหลักจะถูกซ่อนไว้ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณสามารถนำทางไปยังหน้าได้ง่ายขึ้น

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบันให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับโหมดเต็มหน้าจอ, ปุ่ม" แล้วกด Control + Option + Spacebar

  ในตอนนี้คุณกำลังใช้โหมดเต็มหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอให้ทำซ้ำขั้นตอนที่1

สำรวจสมุดบันทึก

แต่ละสมุดบันทึก OneNote จะแบ่งออกเป็นส่วนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่อไป แต่ละหน้ามีคอนเทนเนอร์บันทึกย่ออย่างน้อยหนึ่งรายการรวมถึงชื่อเรื่องและวันที่ของหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ้างอิงถึงคอนเทนเนอร์บันทึกย่อเป็น "บล็อกเนื้อหา"

เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่เนื้อหาหลักให้ใช้แป้นลูกศร

เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าอื่นในส่วนปัจจุบันให้กด Command + Control + G แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาหน้าที่คุณต้องการ หน้าที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลัก

เมื่อต้องการย้ายไปยังส่วนอื่นในสมุดบันทึกปัจจุบันให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการส่วน" แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาส่วนที่คุณต้องการ ส่วนที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลักที่แสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชม

เมื่อต้องการสลับไปยังสมุดบันทึกอื่นให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการส่วน" กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงบัญชีผู้ใช้และสมุดบันทึก, ปุ่ม" แล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดรายการสมุดบันทึก กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังรายการแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่คุณต้องการ สมุดบันทึกที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลักที่แสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชม

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาสมุดบันทึกให้กด Command + F แล้วพิมพ์ข้อความค้นหาของคุณแล้วกด Return

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักในแอป OneNote for iOS ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ปุ่มบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะเปิดเมนูการตั้งค่าที่คุณสามารถจัดการบัญชี Microsoft ของคุณรวมถึงการตั้งค่าอื่นๆเช่นแก้ไขและดูการซิงค์และการแจ้งให้ทราบ

 • ปุ่มการแจ้งเตือน

 • ปุ่มแก้ไขซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบรายการสมุดบันทึกส่วนหรือหน้าของคุณ

 • ปุ่มสมุดบันทึกใหม่

 • รายการสมุดบันทึกของคุณโดยเริ่มต้นด้วยลิงก์ไปยังหน้าล่าสุดของคุณ

 • แถบนำทางที่มีปุ่มสำหรับเปิดแท็บสมุดบันทึกแท็บค้นหาและบันทึกย่อแบบเหนียว

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองหลักให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการเลือก

หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยใช้ OneNote for iOS มาก่อนจะเปิดขึ้นในมุมมองที่คุณใช้ล่าสุด

การนำทางระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บสมุดบันทึกแท็บค้นหาและบันทึกย่อแบบเหนียวให้ลากนิ้วของคุณไปรอบๆขอบด้านล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บใดแท็บหนึ่งในแถบนำทาง ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อค้นหาแท็บที่คุณต้องการเปิดแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการเลือก

แท็บสมุดบันทึกจะแสดงมุมมองหลัก OneNote for iOS หรือสมุดบันทึกที่เลือกในปัจจุบัน

แท็บค้นหามีกล่องค้นหาซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาสมุดบันทึกและ บันทึกย่อช่วยเตือน ของคุณได้

แท็บบันทึกย่อช่วยเตือนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและเพิ่ม Microsoft บันทึกย่อช่วยเตือน จากแอป OneNote for iOS ได้

สำรวจสมุดบันทึก

แต่ละสมุดบันทึก OneNote จะแบ่งออกเป็นส่วนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่อไป

 1. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกจากมุมมองหลักให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบสมุดบันทึกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองส่วนจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบส่วนที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการหน้าจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบหน้าที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ผืนผ้าใบจะเปิดขึ้น โดยปกติผืนผ้าใบมีชื่อเรื่องของหน้าวันที่และการบล็อกเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 4. เมื่อต้องการนำทางในพื้นที่วาดรูป ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยหนึ่งนิ้ว

เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้าให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้ OneNote for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสำรวจและนำทางไปยังมุมมองที่แตกต่างกันและย้ายไปมาระหว่างไฟล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักในแอป OneNote for Android เรียกอีกอย่างว่าแท็บสมุดบันทึก ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ปุ่มบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะเปิดเมนูบัญชีผู้ใช้ที่คุณสามารถจัดการบัญชี Microsoft ของคุณรวมถึงบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 • ปุ่มสมุดบันทึกใหม่

 • ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมซึ่งจะเปิดเมนูที่มีการซิงค์ทั้งหมดเริ่มต้นป้ายชื่อการตั้งค่าและส่งคำติชมตัวเลือก

 • รายการสมุดบันทึกของคุณโดยเริ่มต้นด้วยลิงก์ไปยังหน้าล่าสุดของคุณ

 • แถบนำทางที่มีปุ่มสำหรับเปิดแท็บสมุดบันทึก(ซึ่งเป็นมุมมองนี้) แท็บค้นหาและบันทึกย่อแบบเหนียว

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองหลักให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการเลือก

หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยใช้ OneNote for Android มาก่อนจะเปิดขึ้นในมุมมองที่คุณใช้ล่าสุด

การนำทางระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บสมุดบันทึกแท็บค้นหาและบันทึกย่อแบบเหนียวให้ลากนิ้วของคุณไปรอบๆขอบด้านล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บใดแท็บหนึ่งในแถบนำทาง ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อค้นหาแท็บที่คุณต้องการเปิดแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการเลือก

แท็บค้นหามีกล่องค้นหาซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาสมุดบันทึกและ บันทึกย่อช่วยเตือน ของคุณได้

แท็บบันทึกย่อช่วยเตือนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและเพิ่ม Microsoft บันทึกย่อช่วยเตือน จากแอป OneNote for Android ได้

เมื่อต้องการย้อนกลับจากมุมมองใดๆให้ปัดลงจากซ้ายไปซ้าย การทำเช่นนี้จะเหมือนกับการกดปุ่มย้อนกลับ

สำรวจสมุดบันทึก

แต่ละสมุดบันทึก OneNote จะแบ่งออกเป็นส่วนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่อไป

 1. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกจากมุมมองหลักให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบสมุดบันทึกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองส่วนจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบส่วนที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการหน้าจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบหน้าที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ผืนผ้าใบจะเปิดขึ้น โดยปกติผืนผ้าใบมีชื่อเรื่องของหน้าวันที่และการบล็อกเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 4. เมื่อต้องการนำทางในพื้นที่วาดรูป ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยหนึ่งนิ้ว

เมื่อต้องการย้อนกลับจากมุมมองใดก็ตาม ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย ซึ่งจะเหมือนกับการกดปุ่มย้อนกลับ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้ OneNote for Windows 10 กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

กด F6 (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + F6 (ย้อนหลัง) เพื่อวนรอบองค์ประกอบของมุมมองหลักตามลำดับต่อไปนี้:

 • พื้นที่เนื้อหาหลักซึ่งแสดงเนื้อหาของหน้าปัจจุบัน

 • แถวของแท็บ ribbon ซึ่งมีแท็บต่างๆเช่นHome,แทรกวาดมุมมองและรูปภาพรวมถึงการแจ้งเตือนการแจ้งให้ทราบการแชร์ให้เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอและปุ่มเพิ่มเติม Ribbon ที่มีตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงไปยังแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ด้านล่างของแท็บ ribbon

 • แถบด้านข้างที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางให้ค้นหาบันทึกย่อของคุณและแสดงรายการของบันทึกย่อล่าสุด

 • บานหน้าต่างนำทางซึ่งคุณสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกและรายการของส่วนและหน้าของคุณได้ภายในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กด Alt จนกว่าคุณจะได้ยิน "Ribbon" ตามด้วยชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกแรกบน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก ถ้าตัวเลือกเปิดเมนูใหม่ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางและกด Enter เพื่อทำการเลือก

เมื่อต้องการใช้บานหน้าต่างนำทางให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกสมุดบันทึก" กด Enter เพื่อเปิดรายการสมุดบันทึก ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก โฟกัสจะย้ายไปยังรายการส่วนต่างๆในสมุดบันทึก ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงและ Enter เพื่อเลือกส่วนแล้วเลือกหน้าในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ: ในขณะที่การขี่จักรยานผ่านองค์ประกอบมุมมองหลักถ้าคุณไม่ได้ยิน "ตัวเลือกสมุดบันทึก" ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "การนำทาง" แล้วกด Enter

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกตัวเลือกได้โดยตรง

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว OneNote for Windows 10 ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปต่อไปนี้

เมนู การตั้งค่า

ในเมนูการตั้งค่าของ OneNote คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเช่นการซิงค์และการตั้งค่าการพิสูจน์อักษร

 1. กด Alt จนกว่าคุณจะได้ยิน "Ribbon" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มเติม" กด Enter แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วกด Enter

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างประเภทการตั้งค่าให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) เพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆในประเภทแล้วกด Spacebar เพื่อสลับตัวเลือกที่ไฮไลต์ในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเมนูการตั้งค่าจากประเภทให้กด Esc เมื่อต้องการปิดเมนูการตั้งค่าให้กด Esc

โหมดเต็มหน้าจอ

เมื่อคุณใช้โหมดเต็มหน้าจอองค์ประกอบมุมมองหลักทั้งหมดยกเว้นพื้นที่เนื้อหาหลักและแถบเครื่องมือหนึ่งถูกซ่อนไว้ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณสามารถนำทางไปยังหน้าได้ง่ายขึ้น

 1. กด Alt จนกว่าคุณจะได้ยิน "Ribbon" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ" กด Enter เพื่อเลือก

  ในตอนนี้คุณกำลังใช้โหมดเต็มหน้าจอ โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่เนื้อหาหลัก

 2. เมื่อต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอให้กด F6 คุณจะได้ยินรายการแรกบนแถบเครื่องมือ กด Shift + Tab คุณจะได้ยิน: "ออกจากการวาดแบบเต็มหน้าจอ" จากนั้นกด Enter

สำรวจสมุดบันทึก

แต่ละสมุดบันทึก OneNote จะแบ่งออกเป็นส่วนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่อไป แต่ละหน้ามีคอนเทนเนอร์บันทึกย่ออย่างน้อยหนึ่งรายการรวมถึงชื่อเรื่องและวันที่ของหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ้างอิงถึงคอนเทนเนอร์บันทึกย่อเป็น "บล็อกเนื้อหา"

เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่เนื้อหาหลักให้ใช้แป้นลูกศร

เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าอื่นในส่วนปัจจุบันให้กด Ctrl + Alt + G แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาหน้าที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อเลือก หน้าที่เลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่เนื้อหาหลักและโฟกัสจะย้ายไปที่นั่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหน้าในส่วนปัจจุบันอย่างรวดเร็วให้กด Ctrl + Page Up เพื่อไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วนแล้วกด Ctrl + Page Down เพื่อไปยังหน้าถัดไปในส่วน

เมื่อต้องการย้ายไปยังส่วนอื่นในสมุดบันทึกปัจจุบันให้กด Ctrl + Shift + G จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาส่วนที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อเปิดส่วน จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงแล้วใส่เพื่อเลือกหน้าที่คุณต้องการทำงานด้วย

เมื่อต้องการสลับไปยังสมุดบันทึกอื่นให้กด Ctrl + G แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อเปิดสมุดบันทึก จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงแล้วใส่เพื่อเลือกส่วนและหน้าที่คุณต้องการทำงาน

ใช้ บอกฉัน

เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ บอกฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ บอกฉัน ให้ดูวิดีโอนี้: การใช้ บอกฉัน เพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยตัวอ่านหน้าจอ และคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการใช้ บอกฉัน เพื่อค้นหาคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการดำเนินการ

 2. ข้ามไปยังเขตข้อมูลแก้ไข บอกฉัน โดยการกด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ เช่น พิมพ์ “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านผลลัพธ์ กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้ OneNote สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ OneNote สำหรับเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote สำหรับเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากที่อยู่ในโปรแกรมบนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์–ไม่ OneNote สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ OneNote สำหรับเว็บ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • แถบเมนูซึ่งประกอบด้วยปุ่มตัวเปิดใช้แอป Microsoft กล่องค้นหาและปุ่มการสนทนาการแจ้งเตือนการตั้งค่าวิธีใช้และบัญชีผู้ใช้

 • ปุ่มสมุดบันทึกใหม่

 • รายการสมุดบันทึกของคุณซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นแท็บห้าแท็บดังต่อไปนี้

  • ล่าสุด

  • ตรึง

  • สมุดบันทึกของฉัน

  • แชร์กับฉัน

  • ค้นพบ

  เมื่อต้องการเปิดแท็บให้กด Enter เมื่อคุณได้ยินชื่อ คุณจะได้ยินจำนวนเอกสารบนแท็บ เอกสารจะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากแถวของแท็บ ถ้าแท็บไม่มีเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศตัวอย่างเช่น "ไม่มีเอกสาร Office ที่ใช้ร่วมกัน"

กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) เพื่อย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบในมุมมองหลัก เมื่อคุณได้ยินชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิดให้กด Enter ซึ่งจะเป็นการเปิดแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณ

หมายเหตุ: การกด Ctrl + F6 เพื่อนำทางระหว่างจุดสังเกตทำงานในมุมมองสมุดบันทึกเท่านั้นไม่ใช่ในมุมมองหลัก

นำทางในมุมมองสมุดบันทึก

มุมมองสมุดบันทึกของ OneNote สำหรับเว็บ ประกอบด้วยจุดสังเกตดังต่อไปนี้:

 • ปุ่มตัวเปิดใช้แอป Microsoft ซึ่งอยู่ในแถบเมนูที่มีปุ่มการแจ้งเตือนและการแชร์

 • แถวของแท็บ ribbon ที่มีแท็บเช่นไฟล์หน้าแรกแทรกวาดประวัติและมุมมองเช่นเดียวกับการพิมพ์เปิดใน OneNoteและให้คำติชมไปยังปุ่ม Microsoftและกล่องบอกฉัน

 • บานหน้าต่างนำทางที่มีรายการสมุดบันทึกรายการส่วนและรายการหน้า

 • ปุ่มค้นหา

 • พื้นที่เนื้อหาหลัก

กด Ctrl + F6 เพื่อย้ายไปมาระหว่างจุดสังเกต

แท็บ Ribbon

เมื่อต้องการนำทางแท็บ ribbon ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบันตัวอย่างเช่น "รายการแท็บหน้าแรก" เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ)

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กด Enter คุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกแรกบน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกตัวเลือกได้โดยตรง

สมุดบันทึก

แต่ละสมุดบันทึก OneNote จะแบ่งออกเป็นส่วนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่อไป พื้นที่เนื้อหาหลักจะแสดงหน้าที่เลือกในปัจจุบันที่มีคอนเทนเนอร์บันทึกย่ออย่างน้อยหนึ่งรายการรวมถึงชื่อและวันที่ของหน้า

เมื่อต้องการเรียกดูส่วนและหน้าในสมุดบันทึกให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใช้แผงนี้เพื่อเลือกสมุดบันทึกส่วนและหน้า" แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังส่วนอื่นให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการส่วน" ตามด้วยชื่อของส่วน กดแป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะพบส่วนที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิดหน้าล่าสุดในพื้นที่เนื้อหาหลัก โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่เนื้อหาหลัก

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าอื่นให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการหน้า" ตามด้วยชื่อของหน้า กดแป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะพบหน้าที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิดในพื้นที่เนื้อหาหลัก โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่เนื้อหาหลัก

เมื่อต้องการนำทางภายในพื้นที่เนื้อหาหลักให้กดแป้น SR + แป้นลูกศร

ใช้ บอกฉัน

เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ บอกฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ บอกฉัน ให้ดูวิดีโอนี้: การใช้ บอกฉัน เพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยตัวอ่านหน้าจอ และคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการใช้ บอกฉัน เพื่อค้นหาคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการดำเนินการ

 2. ข้ามไปยังเขตข้อมูลแก้ไข บอกฉัน โดยการกด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ เช่น พิมพ์ “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านผลลัพธ์ กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×