ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ OneNote กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการทำสำเนาของบันทึกย่อที่เฉพาะเจาะจงเช่นหน้าเดียวหรือส่วนจากสมุดบันทึกและแชร์เอกสารเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกสมุดบันทึกไปยัง OneDrive

ถ้าคุณต้องการแชร์สมุดบันทึก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจสมุดบันทึกถูกบันทึกไปยัง OneDrive

บันทึกสมุดบันทึกใหม่ไปยัง OneDrive

เมื่อสร้างสมุดบันทึกใหม่ที่คุณต้องการแชร์ ให้บันทึกโดยตรงไปยัง OneDrive

 1. กด Alt + F ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "เมนูไฟล์" ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "มุมมอง Backstage แท็บข้อมูลไฟล์ "

 2. กด N เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ถูกเลือกไว้ รายการแท็บใหม่ " ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "แท็บใหม่"

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกให้กดแป้น Tab และใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่ง OneDrive ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ใส่ชื่อสมุดบันทึก" พิมพ์ชื่อสมุดบันทึกใหม่

 5. เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกให้กด Enter ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบ Microsoft OneNote ปุ่มเชิญบุคคล " เมื่อใช้ขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "สมุดบันทึกของคุณถูกสร้างขึ้น คุณต้องการแชร์กับบุคคลอื่นใช่หรือไม่ "

 6. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกใหม่กับคนอื่น ให้กด Enter

คุณจะถูกนำทางไปยังแท็บแชร์ซึ่งคุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์สมุดบันทึกของคุณให้ดูที่แชร์สมุดบันทึก

ย้ายสมุดบันทึกไปยัง OneDrive

ถ้าคุณมีสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แต่ไม่ได้บันทึกไปยัง OneDrive คุณสามารถย้ายได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการย้ายเปิดอยู่

 2. เมื่อต้องการย้ายสมุดบันทึกไปยัง OneDrive ให้กด Alt + F จากนั้นกด H เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ถูกเลือกไว้ แชร์รายการแท็บ " ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "แท็บแชร์"

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งให้กดแป้น Tab และใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่ง OneDrive ที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อของสมุดบันทึกก่อนที่จะบันทึกไปยัง OneDrive ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ใส่ชื่อสมุดบันทึก" พิมพ์ชื่อใหม่

 5. เมื่อต้องการย้ายสมุดบันทึกให้กด Enter สมุดบันทึกจะถูกบันทึกไปยัง OneDrive คุณจะได้ยินความคืบหน้าในการซิงค์ ถ้าการซิงค์กับ OneDrive สำเร็จด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบ Microsoft OneNote ปุ่มตกลง "และด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน:" ขณะนี้สมุดบันทึกของคุณกำลังซิงค์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ " กด Enter

ในตอนนี้คุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณได้แล้ว เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์สมุดบันทึกของคุณให้ดูที่แชร์สมุดบันทึก

แชร์สมุดบันทึก

เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วเชิญบุคคลให้ทำงานร่วมกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่

 2. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกให้กด Alt + F จากนั้นกด H เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ถูกเลือกไว้ แชร์รายการแท็บ " ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "ไฟล์ แท็บแชร์ "

 3. เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นให้ทำงานร่วมกันทางอีเมล ให้กด S คุณจะได้ยิน: “แท็บแชร์กับบุคคล”

 4. เมื่อต้องการเลือกบุคคลที่คุณต้องการเชิญให้กด Y, 1 คุณจะได้ยิน: "พิมพ์ชื่อที่ติดต่อ" พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 5. ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่ได้รับเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาเพียงแค่สามารถดูสมุดบันทึกให้กด Alt + H จากนั้นกด Y, 4 จากนั้นกดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: "สามารถดูได้" เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแชร์" แล้วกด Enter เพื่อแชร์สมุดบันทึก

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนที่จะส่งคำเชิญ คุณยังสามารถส่งลิงก์ถึงผู้ร่วมงานของคุณทางอีเมลหรือ IM

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่

 2. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกให้กด Alt + F จากนั้นกด H เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ถูกเลือกไว้ แชร์รายการแท็บ " ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "ไฟล์ แท็บแชร์ "

 3. เมื่อต้องการรับลิงก์เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณ ให้กด L คุณจะได้ยิน: “แท็บรับลิงก์การแชร์”

 4. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแชร์ให้กด Y, 4 ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ปิดใช้งานปุ่มลิงก์" ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "แชร์ รับลิงก์การแชร์ สร้างลิงก์ " เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ให้กดแป้นลูกศรซ้ายแล้วกด Ctrl + C

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นดูสมุดบันทึกให้กด Y, 2 ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ปิดใช้งานปุ่มลิงก์" ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "แชร์ รับลิงก์การแชร์ สร้างลิงก์ " เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ให้กดแป้นลูกศรซ้ายแล้วกด Ctrl + C

แชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ

ในบางครั้งที่คุณต้องการแชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ เช่น หน้าหรือส่วน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งออกหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการแชร์ไปยังตำแหน่งบน OneDrive

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ คุณสามารถส่งออกหน้าหรือส่วนปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น

 2. กด Alt + F, S เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยิน: "ถูกเลือกไว้ ส่งออกรายการแท็บ " ด้วยขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "มุมมอง Backstage แฟ้ม . แท็บส่งออก "

 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการส่งออก:

  • เมื่อต้องการส่งออกหน้าปัจจุบันเป็นไฟล์ OneNote (* one) ให้กด P, O คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ" เมื่อต้องการบันทึกในรูปแบบอื่นๆให้กด P จากนั้นกดแป้น Tab และใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการส่งออกส่วนปัจจุบันเป็นไฟล์ OneNote (* one) ให้กด S, O คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ" เมื่อต้องการบันทึกในรูปแบบอื่นๆให้กด S จากนั้นกดแป้น Tab และใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบที่ต้องการ

  หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกบันทึกย่อของคุณเป็นรูปแบบอื่นๆ: เอกสาร Word (*.docx หรือ *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) หรือหน้าเว็บ (*.mht).

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วกด Enter เพื่อบันทึก

 5. ขณะนี้คุณสามารถแชร์เอกสารที่บันทึกกับบุคคลอื่น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแชร์ไฟล์ OneDrive กับผู้อื่น ให้ดูที่ส่วน แชร์รายการโดยใช้เมนูบริบท ใน เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย OneDrive

ดูผู้เขียน วันที่ และเวลาของการอัปเดต

การเปลี่ยนแปลงโดยผู้เขียนของสมุดบันทึกที่แชร์จะถูกอัปเดตใน OneDrive โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณแก้ไขบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถตรวจดูผู้เขียนที่ทำการอัปเดตและเวลาที่ทำการอัปเดต

 1. ในข้อความที่สามารถแก้ไขได้ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูบันทึกย่อของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านรายการของคุณขณะที่คุณเรียกดู

 2. เมื่อต้องการตรวจดูบุคคลและเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง ให้กด Shift+F10 แล้วกด Shift+Tab คุณจะได้ยินชื่อของผู้เขียน ตลอดจนวันที่และเวลาของการอัปเดต

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสำเนาของบันทึกย่อที่ระบุเช่นหน้าเดียวจากสมุดบันทึกและแชร์เอกสารเหล่านั้นได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัดให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วเชิญบุคคลให้ทำงานร่วมกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote for Mac

 2. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์”

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเมนูแชร์" แล้วกด Control + Option + Spacebar คุณจะได้ยิน: "ปุ่มเชิญบุคคลไปยังสมุดบันทึก"

 4. เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นให้ทำงานร่วมกันทางอีเมล ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล, แก้ไขข้อความ, ช่องว่าง”

 5. พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

  ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณแชร์สมุดบันทึก คุณอาจพบป็อปอัพที่ร้องขอการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ

 6. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ใส่ข้อความ (ไม่บังคับ)" ถ้าคุณต้องการส่งข้อความที่มีการเชิญคุณให้เขียนข้อความในตอนนี้

 7. ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่ได้รับเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาเพียงแค่สามารถดูสมุดบันทึกได้ให้กดแป้น Tab จากนั้นกด Control + Option + Spacebar เพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสามารถแก้ไขได้

 8. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ปุ่มแชร์" กด Control + Option + Spacebar เพื่อแชร์สมุดบันทึก

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนการส่งคำเชิญจาก OneNote for Mac คุณสามารถส่งลิงก์ให้กับผู้ร่วมงานของคุณผ่านอีเมลหรือข้อความแบบโต้ตอบ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote for Mac

 2. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์”

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเมนูแชร์" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar คุณจะได้ยิน: "ปุ่มเชิญบุคคลไปยังสมุดบันทึก"

 4. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ปุ่มคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก"

 5. กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กด Spacebar เพื่อรับปุ่มลิงก์ดูเท่านั้น”

  • ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณแบบดูเท่านั้น ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบ, กำลังโหลดลิงก์การแชร์”

  • ถ้าคุณต้องการแชร์การดูและแก้ไขลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณให้กดแป้น Tab จากนั้นกด Spacebar คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบโหลดการแชร์ลิงก์"

 6. กด Spacebar แชร์ลิงก์จะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด แล้วกล่องโต้ตอบจะปิดลง

ขณะนี้คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังอีเมลหรือข้อความที่คุณกำลังส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณ

แชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ

บางครั้งคุณเพียงต้องการแชร์เฉพาะบางหน้าในบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งหน้าเป็นข้อความอีเมลหรือแนบเป็น PDF

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ คุณสามารถส่งออกหน้าปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์”

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเมนูแชร์" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar คุณจะได้ยิน: "ปุ่มเชิญบุคคลไปยังสมุดบันทึก"

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มส่งหน้า"

 5. กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “ปุ่ม...ข้อความ”

  • ถ้าคุณต้องการส่งหน้าในอีเมล ให้กด Spacebar ซึ่งจะเปิดหน้าต่างข้อความใหม่ในแอปจดหมายที่มีเนื้อหาของหน้าที่วางไว้แล้ว รวมถึงการจัดรูปแบบด้วย เพียงเพิ่มที่อยู่อีเมลและชื่อเรื่องก่อนส่งหน้า

  • ถ้าคุณต้องการส่งหน้าในอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมาในรูปแบบ PDF ให้กดแป้น Tab จากนั้นกด Spacebar ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่างข้อความใหม่ในแอปอีเมลที่มีหน้าที่แนบมาเป็น PDF เพียงแค่เพิ่มที่อยู่อีเมลและชื่อเรื่องก่อนที่จะส่ง PDF

ซ่อนข้อมูลผู้เขียน

ตามค่าเริ่มต้น OneNote for Mac จะแสดงชื่อย่อของผู้เขียนอื่นควบคู่ไปกับพื้นที่ข้อความ และ VoiceOver จะอ่านชื่อเหล่านั้นออกมาในโหมดการอ่าน

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมอง, แท็บ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ซ่อนผู้เขียน, ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหน้าผืนผ้าหน้าให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ผืนผ้าใบหน้า, ช่วงเวลา"

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณ และทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณได้เพิ่มบัญชีอีเมลไปยังโทรศัพท์ของคุณแล้ว

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ OneNote for iOS จะบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive เพียงเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์และเชิญบุคคลเพื่อทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์เปิดอยู่ในมุมมอง ส่วน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูแชร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเชิญบุคคลไปยังสมุดบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “พิมพ์ชื่อ หรือเขตข้อมูลข้อความที่อยู่อีเมล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณแชร์สมุดบันทึก คุณอาจพบป็อปอัพที่ร้องขอการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ ถ้า OneNote สามารถเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ที่ปรากฏขณะที่คุณพิมพ์ที่อยู่

 6. แตะครึ่งล่างของหน้าจอด้วย4นิ้ว คุณจะได้ยิน: "ส่งกลับ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่ถูกเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการให้สามารถดูสมุดบันทึกเท่านั้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “สามารถแก้ไข ปุ่มสลับ เปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดการตั้งค่า

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  อีเมลที่ถูกส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณ เพื่อเชิญพวกเขาให้มาทำงานในสมุดบันทึก

 8. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกลับไปยังมุมมอง ส่วน

ส่งอีเมลหน้า

ถ้าคุณเพียงต้องการให้แสดงหน้าเดียวในสมุดบันทึกของคุณต่อบุคคลอื่น คุณสามารถส่งหน้านั้นเป็น PDF ที่แนบมาทางอีเมลได้

 1. เปิดหน้าสมุดบันทึกที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการกระทำของหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหน้าอีเมล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไปเขตข้อมูลข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ ถ้า OneNote สามารถเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ที่ปรากฏขณะที่คุณพิมพ์ที่อยู่ได้อีกด้วย

  เขตข้อมูลชื่อเรื่องจะถูกเติมด้วยชื่อเรื่องของหน้าโดยอัตโนมัติ

 6. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้ว 4 นิ้ว คุณจะได้ยิน: “กลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. แตะครึ่งด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้ว 4 นิ้ว คุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิก”

 8. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อีเมลถูกส่ง เมนูจะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังมุมมองของหน้า

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนการส่งคำเชิญโดยตรงจาก OneNote for iOS คุณยังสามารถส่งลิงก์ไปยังเพื่อนร่วมงานของคุณผ่านทางอีเมลหรือการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์เปิดอยู่ในมุมมอง ส่วน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูแชร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์แบบดูเท่านั้นไปยังสมุดบันทึกของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ดูเท่านั้น”

  • ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์ดูและแก้ไขไปยังสมุดบันทึกของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ดูและแก้ไข”

 4. แตะสองครั้งบหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “กำลังเรียกลิงก์สำหรับการแชร์”

  กล่องโต้ตอบจะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังมุมมอง ส่วน

ขณะนี้ลิงก์ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และคุณสามารถวางลงในอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังส่งไปยังผู้เขียนร่วมของคุณ

ซ่อนข้อมูลผู้เขียน

ตามค่าเริ่มต้น OneNote for iOS จะแสดงชื่อย่อของผู้เขียนอื่นควบคู่ไปกับพื้นที่ข้อความ และ VoiceOver จะอ่านชื่อเหล่านั้นออกมาในโหมดการอ่าน

 1. ในมุมมองรายการสมุดบันทึกของ OneNote for iOS ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มการตั้งค่า” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุรไม่ได้อยู่ในมุมมองรายการสมุดบันทึก ให้แตะครึ่งด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว VoiceOver จะบอกตำแหน่งที่คุณจะกลับมา ตามด้วย “ปุ่มย้อนกลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อให้คุณสามารถแตะสองครั้งต่อไปจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการตั้งค่า”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขและดู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อนผู้เขียน, ปุ่มสลับ, ปิด” แตะสองครั้งเพื่อเปิดการตั้งค่า

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. คุณจะได้ยิน: “ปุ่มปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกลับไปยังมุมมองระดับบนสุด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณ (ผ่าน OneDrive) และหน้า เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ OneNote for Android จะบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive ถ้าคุณมีแอป OneDrive บนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้แอปดังกล่าวแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือโรงเรียนขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

 1. หลังจากสร้างสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ใน OneNote ให้เปิดแอป OneDrive

 2. เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์และโฟลเดอร์ใน OneDrive ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ โดยไฟล์ OneNote จะถูกประกาศว่า: “สมุดบันทึก <ชื่อสมุดบันทึก>” เมื่อต้องการเปิดรายการ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. เมื่ออยู่ในสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "ปุ่มคำสั่งไฟล์" เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู แชร์ จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เชิญบุคคล" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "การแก้ไข, เพิ่มบุคคลเพื่อแชร์ด้วย, แก้ไขกล่อง"

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ เมื่อเสร็จสิ้น ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ถ้าจำเป็น)

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 7. ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่คุณเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการให้สามารถดูสมุดบันทึกเท่านั้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เลือก กล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แก้ไข” แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อปิดการตั้งค่า

 8. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  อีเมลที่ถูกส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณ เพื่อเชิญพวกเขาให้มาทำงานในสมุดบันทึก เมนูแชร์จะปิดลง

ส่งอีเมลหน้า

ถ้าคุณเพียงต้องการให้แสดงหน้าเดียวในสมุดบันทึกของคุณต่อบุคคลอื่น ให้ส่งในอีเมล Outlook สำหรับ Android

 1. ใน OneNote เปิดหน้าสมุดบันทึกที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์หน้า” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้งบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบ แชร์เป็น จะเปิดขึ้น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแชร์หน้าเป็น PDF ที่แนบในอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "PDF" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการแชร์หน้าเป็นข้อความธรรมดาในเนื้อหาข้อความให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความธรรมดา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "Outlook" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ข้อความใหม่จะเปิดขึ้นใน Outlook สำหรับ Android พร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลถึง คุณจะได้ยิน: "การแก้ไข, เข้าสู่เขตข้อมูล, ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ, กล่องแก้ไข"

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลชื่อเรื่องจะถูกเติมด้วยชื่อเรื่องของหน้าโดยอัตโนมัติ

 6. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียนและส่งอีเมลใน Outlook สำหรับ Android ให้ดูที่สร้างและส่งส่วนอีเมลในงานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

 7. ส่งอีเมลแล้ว Outlook จะปิดลง และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมองหน้าใน OneNote

รับลิงก์สมุดบันทึก

ถ้าคุณมีแอป OneDrive บนโทรศัพท์ของคุณ แทนที่จะส่งคำเชิญเพื่อแชร์สมุดบันทึก คุณสามารถส่งลิงก์ให้กับผู้ร่วมงานของคุณผ่านอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือโรงเรียนขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

 1. ใน OneDrive เพื่อไปที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มคำสั่งไฟล์" เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู แชร์ จะเปิดขึ้น

 3. ตามค่าเริ่มต้นแล้วคุณจะสร้างลิงก์มุมมองและแก้ไขไปยังสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์แบบดูอย่างเดียวไปยังสมุดบันทึกของคุณให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการดรอปดาวน์" สามารถแก้ไขได้ " แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สามารถดูได้" เมื่อต้องการเลือกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการสร้างและคัดลอกลิงก์การแชร์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณในเมนูแชร์ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คัดลอกลิงก์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมนู แชร์ จะปิดลง ขณะนี้ลิงก์ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และคุณสามารถวางลงในอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังส่งไปยังผู้เขียนร่วมของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ OneNote for Windows 10 กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการทำสำเนาของบันทึกย่อที่เฉพาะเจาะจงและแชร์ข้อความเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ OneNote for Windows 10 จะบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive เพียงแค่คุณเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์แล้วเชิญผู้คนเพื่อทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ในโหมดการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางสมุดบันทึก

 3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด เมื่อคุณพบสมุดบันทึกที่ถูกต้องแล้วให้กด Esc สมุดบันทึกจะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกให้กด Alt + H คุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแชร์" กด Spacebar เพื่อเลือก แท็บแชร์จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "ส่งสำเนา"

 5. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "พิมพ์ที่อยู่อีเมล"

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 7. ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่ได้รับเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาสามารถดูเฉพาะสมุดบันทึกได้เท่านั้นให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "สามารถแก้ไขได้" กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "สามารถดูได้" จากนั้นกด Enter

 8. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแชร์" จากนั้นกด Spacebar เพื่อแชร์สมุดบันทึก

 9. เมื่อต้องการหยุดการแชร์สมุดบันทึกกับบุคคลอื่นในแท็บแชร์ให้กดแป้น tab จนกว่าคุณจะชื่อของผู้ร่วมงานคนใดคนหนึ่ง จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ กด Spacebar จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มหยุดการแชร์" กด Spacebar เพื่อหยุดการแชร์

แชร์หน้า

ในบางครั้งที่คุณต้องการแชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถสร้างลิงก์การแชร์ไปยังหน้าในสมุดบันทึกได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บัญทีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน คุณอาจไม่สามารถแชร์หน้าได้ ใช้บัญชี Microsoft แทน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ คุณสามารถสร้างลิงก์การแชร์หน้าปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น

 2. เมื่อต้องการเปิดหน้าใดหน้าหนึ่งให้กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังการนำทางส่วน กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของส่วน จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการแชร์

 3. กด Ctrl+Alt+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยินชื่อเพจ ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการแชร์ เมื่อคุณพบหน้าที่ถูกต้อง ให้กด Spacebar เพื่อไปที่โหมดการแก้ไขหน้า

 4. เมื่อต้องการแชร์หน้าให้กด Alt + H คุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแชร์" กด Spacebar เพื่อเลือก แท็บแชร์จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "ส่งสำเนา"

 5. เมื่อต้องการสร้างลิงก์การแชร์ไปยังหน้าให้กดแป้น Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "หน้านี้" และชื่อเรื่องของหน้า กด Spacebar เพื่อเลือก

 6. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ปุ่มสร้าง" กด Spacebar เพื่อสร้างลิงก์

 7. เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มคัดลอก" กด Spacebar เพื่อคัดลอก

  หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับลิงก์สามารถดูหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้น

 8. เมื่อต้องการหยุดการแชร์หน้าในแท็บแชร์ให้กดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูหน้าได้" กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "ปุ่มหยุดการแชร์" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

ส่งสำเนาทางอีเมล

ด้วย OneNote for Windows 10 คุณจะสามารถส่งอีเมลสำเนาของบันทึกย่อของคุณทางอีเมล

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ในโหมดการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการส่งสำเนาของหน้าให้กด Alt + H คุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแชร์" กด Spacebar เพื่อเลือก แท็บแชร์จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "ส่งสำเนา"

 3. กด Spacebar เพื่อเลือก โปรแกรมผู้บรรยายประกาศ: "แชร์หน้าต่าง" ด้วยขากรรไกรที่คุณจะได้ยิน: "แชร์, รายการแอป"

 4. เมื่อต้องการส่งสำเนาทางอีเมลให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "จดหมาย" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. แอป จดหมาย สำหรับ Windows 10 จะเปิดขึ้น ที่มีโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล ถึง ที่ที่คุณสามารถพิมพ์อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการส่งสำเนาไปให้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีส่งข้อความอีเมลโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรดดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนและส่งข้อความอีเมลใหม่ในแอปจดหมายสำหรับ Windows 10

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ OneNote สำหรับเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote สำหรับเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากที่อยู่ในโปรแกรมบนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์–ไม่ OneNote สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วเชิญบุคคลให้ทำงานร่วมกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote สำหรับเว็บ

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแชร์" จากนั้น กด Enter กล่องโต้ตอบแชร์จะเปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บุคคลในองค์กรของคุณที่มีลิงก์นี้สามารถแก้ไขได้" ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนบุคคลที่ลิงก์ที่คุณต้องการแชร์ทำงานหรือระบุว่าผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ได้หรือไม่ให้กด Enter คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่าลิงก์" เมื่อต้องการจำกัดการเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนลิงก์ไปยังลิงก์มุมมองให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตการแก้ไข" แล้วกด Enter

  เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าลิงก์ใหม่ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "นำไปใช้" แล้วกด Enter

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใส่ชื่อหรืออีเมลแอดเดรส" พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของผู้ที่คุณต้องการเชิญ โดยแยกด้วยจุลภาคถ้ามีมากกว่าหนึ่ง

 6. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ใส่ข้อความเพิ่มเติมของคุณที่นี่" ถ้าคุณต้องการส่งข้อความด้วยคำเชิญของคุณให้เขียนข้อความนั้นในตอนนี้

 7. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นกด Spacebar เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบแชร์ให้กด Esc

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนที่จะส่งการเชิญจาก OneNote สำหรับเว็บ คุณยังสามารถส่งลิงก์ไปยังผู้ร่วมงานของคุณผ่านทางอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote สำหรับเว็บ

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแชร์" จากนั้น กด Enter กล่องโต้ตอบแชร์จะเปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บุคคลในองค์กรของคุณที่มีลิงก์นี้สามารถแก้ไขได้"

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนบุคคลที่ลิงก์ที่คุณต้องการแชร์ทำงานหรือระบุว่าผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ได้หรือไม่ให้กด Enter คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่าลิงก์" เมื่อต้องการจำกัดการเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนลิงก์ไปยังลิงก์มุมมองให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตการแก้ไข" จากนั้นกด Enter

  เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าลิงก์ใหม่ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "นำไปใช้" แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการสร้างลิงก์การแชร์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มคัดลอกลิงก์" จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก หน้าต่างลิงก์จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสที่อยู่ของลิงก์ที่สร้างขึ้น

 7. เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณให้กด Ctrl + C ขณะนี้ลิงก์สามารถวางลงในอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณได้

 8. หลังจากคัดลอกลิงก์แล้วให้กด Esc เพื่อปิดกล่องโต้ตอบแชร์

ตรวจสอบสถานะการทำงานร่วมกัน

OneNote สำหรับเว็บ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลอื่นกำลังทำงานกับสมุดบันทึกในเวลาเดียวกันหรือไม่

 1. ในขณะที่กำลังดูสมุดบันทึกที่แชร์ใน OneNote สำหรับเว็บ ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ให้คำติชมไปยัง Microsoft, ปุ่ม" จากนั้นกดแป้น Tab อีกครั้งเพื่อค้นหาว่าผู้เขียนร่วมของคุณกำลังดูสมุดบันทึกอยู่หรือไม่

  • ถ้าร่วมกำลังดูสมุดบันทึกคุณจะได้ยินชื่อของพวกเขาตามด้วย "อยู่ที่นี่" ถ้าคุณกด Enter โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะบอกคุณว่าส่วนใดของผู้เขียนร่วมของคุณกำลังดูตัวอย่างเช่น "หน้านี้"

  • ถ้าไม่มีใครกำลังดูสมุดบันทึกคุณจะได้ยิน: "เป็นเพียงคุณที่นี่เลย"

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังพื้นที่ข้อความของสมุดบันทึกของคุณ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “พื้นที่การแก้ไข, กำลังแก้ไข”

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงข้อมูลผู้เขียนควบคู่ไปกับพื้นที่ข้อความให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกด W คุณจะได้ยิน: "เลือกแล้วดูรายการแท็บ" กด S เพื่อแสดงข้อมูลผู้เขียน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×