ใช้ Excel กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Excel เวอร์ชันใหม่แล้ว คุณอาจต้องการทราบวิธีการทำงานต่อไปกับเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า วิธีการทำให้เวิร์กบุ๊กเหล่านี้ยังคงสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Excel เวอร์ชันปัจจุบัน และผลกระทบของความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันที่มีต่อวิธีการทำงานของคุณ

สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel เช่น Excel 97-2003 คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธีในการแลกเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กระหว่างเวอร์ชันต่างๆได้

 • ทำงานในโหมดความเข้ากันได้    คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กที่ถูกสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วทำงานในโหมดความเข้ากันได้ เพื่อให้เวิร์กบุ๊กยังคงอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถถูกเปิดขึ้นอีกครั้งในเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย โหมดความเข้ากันได้ไม่สามารถใช้งานได้ในเวิร์กบุ๊ก Excel 2007

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเวิร์กบุ๊ก    ถ้าคุณต้องการทำงานในรูปแบบไฟล์ปัจจุบันแต่ต้องแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นที่ใช้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลหรือความไม่เข้ากันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กนั้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

ใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นใน Excel 97-2003 เวิร์กบุ๊กเหล่านั้นจะเปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็น โหมดความเข้ากันได้ ในวงเล็บเหลี่ยมถัดจากชื่อไฟล์ในแถบชื่อเรื่อง Excel

รูปแบบไฟล์ของโหมดความเข้ากันได้

ในโหมดความเข้ากันได้ ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงของ Excel จะไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลและป้องกันความไม่เข้ากันเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า นอกจากนี้ แทนที่จะใช้รูปแบบไฟล์ปัจจุบัน (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm) เวิร์กบุ๊กจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 (.xls) ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่สามารถเปิดใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าได้

โหมดความเข้ากันได้เป็นโหมดอัตโนมัติ

ต่างจากโปรแกรม Office อื่นๆ เช่น Word คุณไม่สามารถเปิดโหมดความเข้ากันได้ใน Excel ด้วยตนเอง และคุณไม่มีตัวเลือกในการรวมฟีเจอร์ใหม่ใดๆ เมื่อคุณทำงานในเวิร์กบุ๊กในโหมดความเข้ากันได้

ออกจากโหมดความเข้ากันได้

ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานโหมดความเข้ากันได้อีกต่อไป คุณสามารถแปลงเวิร์กบุ๊กให้เป็นรูปแบบไฟล์ปัจจุบันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แปลงเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ใหม่

ฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สนับสนุนฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมด เมื่อคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้ หรือเมื่อต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 (.xls) ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้สามารถช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ หรือเกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลหรือหน้าที่การใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กปัจจุบันของคุณตามที่จำเป็นได้

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะทำงานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเวิร์กบุ๊กเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันปัจจุบันของคุณหรือไม่ คุณต้องเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยตนเองในครั้งแรกที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก จากนั้นคุณจะสามารถระบุให้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ทำงานได้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กนั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้ดู ตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะแสดงรายการปัญหาความเข้ากันได้ที่พบ และมีปุ่ม ค้นหา และ วิธีใช้ สำหรับปัญหาต่างๆ แล้วคุณจะสามารถระบุตำแหน่งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะระบุเวอร์ชันของ Excel ที่อาจเกิดปัญหาความเข้ากันได้อีกด้วย

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้กับรุ่นที่เน้น

ฟีเจอร์เวิร์กชีตที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์เวิร์กชีตที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญหรือเกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรงได้

การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

โซลูชัน

เวิร์กบุ๊กนี้มีข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก ข้อมูลที่เกิน๖๕,๕๓๖แถวที่สูงโดย๒๕๖ (IV) จะไม่ถูกบันทึกไว้ การอ้างอิงสูตรไปยังข้อมูลในภูมิภาคนี้จะส่งกลับ #REF! เป็นข้อผิดพลาด

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel 2007 ขนาดของเวิร์กชีตคือ สูง 1,048,576 แถวคูณกว้าง16,384 คอลัมน์ แต่ Excel 97-2003 มีขนาดสูง 65,536 แถวคูณกว้าง 256 คอลัมน์เท่านั้น ข้อมูลในเซลล์ที่เกินขีดจำกัดคอลัมน์และแถวนี้จะหายไปใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์และช่วงที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ ทำการเลือกแถวและคอลัมน์เหล่านั้น แล้วนำมาวางไว้ภายในขีดจำกัดคอลัมน์และแถวของเวิร์กชีตหรือบนเวิร์กชีตอื่น โดยใช้คำสั่ง ตัด และ วาง

ตรวจสอบความเข้ากันได้ บนเมนู ตรวจหาปัญหา

เวิร์กบุ๊กนี้มี สถานการณ์สมมติ ที่มีการอ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก สถานการณ์สมมติเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่เลือก

ความหมาย    สถานการณ์สมมติในเวิร์กชีตอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดคอลัมน์และแถวของ Excel 97-2003 (65,536 แถวคูณ 256 คอลัมน์) และไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ให้ค้นหาสถานการณ์สมมติที่มีการอ้างอิงที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วเปลี่ยนการอ้างอิงนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ภายในขีดจำกัดดังกล่าว

บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การวิเคราะห์แบบ What-If แล้วคลิก ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ในกล่อง สถานการณ์สมมติ ให้ระบุตำแหน่งสถานการณ์สมมติที่เป็นสาเหตุของปัญหาความเข้ากันได้ แล้วแก้ไขการอ้างอิงนั้น

เวิร์กบุ๊กนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก วันที่เหล่านี้จะแสดงขึ้นเป็นวันที่แบบคริสต์ศักราช

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถสร้างรูปแบบปฏิทินสากลแบบกำหนดเอง เช่น จันทรคติฮิบรู จันทรคติญี่ปุ่น จันทรคติจีน มหาศักราช จักรราศีจีน จักรราศีเกาหลี จันทรคติแบบโรคิวยู และจันทรคติเกาหลี อย่างไรก็ตาม รูปแบบปฏิทินเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก วันที่เหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำชนิดปฏิทินที่ไม่ใช่แบบตะวันตกไปใช้ได้ เช่น พุทธศักราชหรืออาหรับฮิจเราะห์ ใน Excel 97-2003 ชนิดปฏิทินเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในแบบคริสต์ศักราชเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนี้ได้

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จำนวนบล็อกของเซลล์ที่พร้อมใช้งาน (CLB) ทั้งหมดจะถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่ ใน Excel 97-2003 จำนวน CLB ที่พร้อมใช้งานจะจำกัดไว้ที่ 64,000 CLB ในอินสแตนซ์หนึ่งๆ ของ Excel

CLB มีแถวเวิร์กชีตอยู่ 16 แถว ถ้าแถวทั้งหมดในเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ คุณจะมี 4096 CLB ในเวิร์กชีตนั้น และคุณสามารถมีเวิร์กชีตดังกล่าวได้เพียง 16 เวิร์กชีตเท่านั้นในหนึ่งอินสแตนซ์ของ Excel (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดอยู่ใน Excel)

สิ่งที่ต้องทำ    เพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กจะไม่เกินขีดจำกัด 64,000 CLB และสามารถเปิดใน Excel 97-2003 ได้ คุณควรทำงานในโหมดความเข้ากันได้หลังจากที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 ในโหมดความเข้ากันได้ Excel จะคอยติดตาม CLB ในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีเส้นแบบประกายไฟ เส้นแบบประกายไฟจะไม่ได้รับการบันทึกไว้

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 เส้นแบบประกายไฟที่แสดงแนวโน้มในชุดข้อมูลของค่าจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม เส้นแบบประกายไฟทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีเส้นแบบประกายไฟ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากเส้นแบบประกายไฟดังกล่าว ซึ่งจะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สนับสนุนการจัดรูปแบบสีในข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ข้อมูลการจัดรูปแบบสีจะแสดงเป็นข้อความธรรมดาใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำการจัดรูปแบบสีไปใช้กับข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายได้ คุณไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบสีในส่วนหัวและส่วนท้ายใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก แก้ไข ถ้าคุณต้องการเอาการจัดรูปแบบสีออก

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

เวิร์กบุ๊กนี้มีเวิร์กชีตที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าคู่หรือหน้าแรก ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าเหล่านี้จะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายที่แตกต่างกันบนหน้าคู่หรือบนหน้าแรก ใน Excel 97-2003 ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้าคู่หรือหน้าแรกจะไม่สามารถแสดงได้ แต่จะสามารถแสดงได้เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 บ่อยๆ คุณไม่ควรระบุส่วนหัวหรือส่วนท้ายในหน้าคู่หรือหน้าแรกสำหรับเวิร์กบุ๊กนั้น

บางเซลล์หรือบางสไตล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ต่างๆ เช่น เอฟเฟ็กต์พิเศษและเงา ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อคุณทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กต่อไป Excel จะนำรูปแบบที่มีอยู่ที่ใกล้เคียงที่สุดไปใช้ ซึ่งอาจเหมือนกับรูปแบบอื่นที่คุณใช้กับสิ่งอื่น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนหรือเอาการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออกได้ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีรูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบเซลล์บางรูปแบบจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ 64,000 รูปแบบ แต่ใน Excel 97-2003 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดเพียง 4,000 รูปแบบเท่านั้น รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันจะรวมถึงการผสานการจัดรูปแบบเฉพาะใดๆ ที่นำไปใช้ในเวิร์กบุ๊ก

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบเซลล์บางอย่างที่คุณต้องการคงไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบเซลล์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

เวิร์กบุ๊กนี้มีรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบของฟอนต์บางรูปแบบจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีชนิดฟอนต์สากล 1,024 ชนิด แลละคุณสามารถใช้ได้ถึง 512 ชนิดต่อหนึ่งเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 สนับสนุนรูปแบบฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบฟอนต์บางอย่างที่คุณต้องการคงไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบฟอนต์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้ ให้ดูบทความต่อไปนี้

ฟีเจอร์ตาราง Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์ตาราง Excelที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความถูกต้อง

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

ตารางมีสูตรหรือข้อความแบบกำหนดเองในแถวผลรวม ข้อมูลนี้จะแสดงโดยไม่มีตาราง ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    แม้ว่าสูตรและข้อความจะยังคงอยู่ใน Excel 97-2003 แต่ช่วงจะไม่อยู่ในรูปแบบตารางอีกต่อไป

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งตารางที่มีสูตรหรือข้อความแบบกำหนดเอง จากนั้นเอาสูตรหรือข้อความนั้นออกจากแถวผลรวม แล้วใช้เฉพาะสูตรที่มีอยู่ในแถวผลรวมเท่านั้น

ตารางในเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่แสดงแถวส่วนหัว ซึ่งใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะแสดงข้อมูลโดยที่ไม่มีตารางเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว(ข้อมูล > รายการ > สร้างรายการ)

ความหมาย    ใน Excel 97-2003 ไม่สามารถแสดงตารางได้โดยไม่มีแถวส่วนหัว

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งตารางที่แสดงโดยไม่มีแถวส่วนหัว แล้วแสดงแถวส่วนหัว

สไตล์ตารางจะถูกนำไปใช้กับตารางในเวิร์กบุ๊กนี้ การจัดรูปแบบสไตล์ตารางไม่สามารถแสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ความหมาย    ใน Excel 97-2003 ไม่มีสไตล์ตารางที่ยึดตามธีม และไม่สามารถแสดงได้

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งตารางที่นำสไตล์ตารางไปใช้ จากนั้นเอาสไตล์ตารางนั้นออก แล้วจัดรูปแบบตารางด้วยตนเอง

ตารางในเวิร์กบุ๊กนี้เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งข้อมูลภายนอก หน้าที่การใช้งานของตารางจะสูญหายไป แต่ข้อมูลจะยังคงเชื่อมต่ออยู่ ถ้าแถวตารางถูกซ่อนโดยตัวกรอง แถวเหล่านั้นจะยังคงถูกซ่อนอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    หน้าที่การใช้งานของตารางหายไปใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งตารางที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งข้อมูลภายนอก แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อตารางนั้นจากแหล่งข้อมูลภายนอก จากนั้น ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้อีกครั้ง

ตารางในเวิร์กบุ๊กนี้มีการเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียวกับรายการ Windows SharePoint Services หน้าที่การใช้งานของตารางจะสูญหายไป รวมทั้งความสามารถในการรีเฟรชหรือแก้ไขการเชื่อมต่อด้วย ถ้าแถวตารางถูกซ่อนโดยตัวกรอง แถวเหล่านั้นจะยังคงถูกซ่อนอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    หน้าที่การใช้งานของตารางหายไปใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งตารางที่มีการเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียวกับรายการ Microsoft SharePoint Foundation แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อตารางดังกล่าวจากรายการ SharePoint จากนั้นใน Excel 2003 คุณสามารถนำเข้ารายการ SharePoint เป็นรายการแบบ อ่าน/เขียน ได้

คุณยังสามารถสร้างรายการแบบ อ่าน/เขียน ได้ในเวิร์กบุ๊ก Excel 2003 แล้วทำงานในเวิร์กบุ๊กนี้ใน โหมดความเข้ากันได้ ใน Excel 2010 ซึ่งจะเก็บเวิร์กบุ๊กนี้ไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003

ข้อความแสดงแทนถูกนำไปใช้กับตารางหนึ่งในเวิร์กบุ๊กนี้ ข้อความแสดงแทนในตารางจะถูกเอาออกในเวอร์ชันก่อนหน้าจนถึง Excel 2010

ความหมาย    ไม่มีข้อความแสดงแทนใน Excel 97-2007 และไม่สามารถแสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งตาราง Excel ที่มีข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการแสดงข้อความแสดงแทนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถคัดลอกข้อความนั้นลงในเซลล์ว่างบนเวิร์กชีต หรือจะแทรกข้อคิดเห็นที่มีข้อความดังกล่าวก็ได้

คลิกขวาที่ใดก็ได้ในตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน ในกล่อง คำอธิบาย ให้เลือกข้อความแสดงแทน แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอก

สำรหับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้ ให้ดูบทความต่อไปนี้:

ฟีเจอร์ PivotTable ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์ PivotTable ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญหรือเกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

โซลูชัน

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้เกินขีดจำกัดก่อนหน้าและจะหายไปถ้าบันทึกในรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า เฉพาะ PivotTable ที่สร้างขึ้นใน โหมดความเข้ากันได้ เท่านั้นที่จะทำงานได้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 รายงาน PivotTable จะสนับสนุนรายการที่ไม่ซ้ำกัน 1,048,576 ายการต่อหนึ่งเขตข้อมูล แต่ใน Excel 97-2003 จะสนับสนุนเพียง 32,500 รายการต่อหนึ่งเขตข้อมูลเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งรายงาน PivotTable ที่เกินขีดจำกัดก่อนหน้า บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบ Excel 97-2003 และสร้างรายงาน PivotTable นี้ใหม่ใน โหมดความเข้ากันได้

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่ยุบ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียกฎเหล่านี้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ขยายแถวหรือคอลัมน์เหล่านั้น

นั่นหมายความว่า    กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้กับเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่ถูกยุบจะหายไปใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งแถวหรือคอลัมน์ที่ยุบซึ่งมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วจึงขยายแถวหรือคอลัมน์เหล่านั้นก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

เวิร์กบุ๊กนี้มีชุดที่มีชื่อที่ไม่สัมพันธ์กับ PivotTable ชุดที่มีชื่อเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    ชุดที่มีชื่อที่ไม่สัมพันธ์กับ PivotTable จะถูกเอาออกใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสร้าง PivotTable โดยใช้การเชื่อมต่อ

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการวิเคราะห์แบบ What-if เปิดอยู่ การเปลี่ยนแปลง What-if ที่ไม่ได้ประกาศใดๆ จะหายไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    การเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์แบบ What-if ที่ไม่ได้ประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์จะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์แบบ What-if ก่อนที่คุณจะเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม การวิเคราะห์แบบ What-If)

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้มีแกนข้อมูลที่การวัดแบบเดียวกันปรากฏขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้ง PivotTable นี้จะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 คุณสามารถทำการวัดซ้ำใน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP) ได้ PivotTable ไม่สามารถแสดงได้ใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งรายงาน PivotTable ที่มีแกนข้อมูลที่มากกว่าหนึ่งการวัดแบบเดียวกันปรากฏขึ้น แล้วเอาการวัดที่ซ้ำกันออกเพื่อให้เหลือไว้แค่การวัดเดียว

PivotTable หรือการเชื่อมต่อข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า การตั้งค่า PivotTable หรือเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อข้อมูลบางอย่างจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของ PivotTable หรือการเชื่อมต่อข้อมูลบางรายการที่ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2007 จะสูญหาย

สิ่งที่ต้องทำ    ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม ข้อมูล ปุ่ม เปลี่ยนแหล่งข้อมูล คำสั่ง คุณสมบัติการเชื่อมต่อ)

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้มีข้อมูลที่แสดงโดยใช้ฟีเจอร์ 'แสดงค่าเป็น' ผลลัพธ์แบบกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแทนที่ด้วยค่าเดิมจากแหล่งข้อมูล

ความหมาย    ฟีเจอร์ แสดงค่าเป็น ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2007 และข้อมูลของค่าที่กำหนดเองที่คุณใส่ (เช่น % ของผลรวมทั้งหมด% ของผลรวมคอลัมน์ หรือ ผลรวมสะสมสำหรับ) ไม่สามารถแสดงได้

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่ง PivotTable ที่มีผลลัพธ์ของค่าที่กำหนดเอง แล้วเอาผลลัพธ์เหล่านั้นออก (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม การคำนวณ ปุ่ม แสดงค่าเป็น)

ข้อความแสดงแทนถูกนำไปใช้กับ PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้ ข้อความแสดงแทนใน PivotTable จะถูกเอาออกในเวอร์ชันก่อนหน้าจนถึง Excel 2010

ความหมาย    ไม่มีข้อความแสดงแทนใน Excel 97-2007 และไม่สามารถแสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่ง PivotTable ที่มีข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการแสดงข้อความแสดงแทนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถคัดลอกข้อความนั้นลงในเซลล์ว่างบนเวิร์กชีต หรือจะแทรกข้อคิดเห็นที่มีข้อความดังกล่าวก็ได้

คลิกขวาที่ใดก็ได้ใน PivotTable แล้วคลิก ตัวเลือก PivotTable บนแท็บ ข้อความแสดงแทน ในกล่อง คำอธิบาย ให้เลือกข้อความแสดงแทน แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อความแสดงแทนนั้น

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

มีการนำสไตล์ PivotTable ไปใช้กับ PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้ การจัดรูปแบบสไตล์ PivotTable ไม่สามารถแสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าได้

นั่นหมายความว่า    สไตล์ PivotTable ที่ยึดตามธีมไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003 และไม่สามารถแสดงได้

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งรายงาน PivotTable ที่มีการนำสไตล์ PivotTable ไปใช้ ให้เอาสไตล์ PivotTable ออก แล้วนำการจัดรูปแบบ PivotTable ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไปใช้ด้วยตนเอง

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่สามารถทำงานได้ในเวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 เฉพาะ PivotTable ที่สร้างขึ้นใน โหมดความเข้ากันได้ เท่านั้นที่จะทำงานได้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    รายงาน PivotTable ที่คุณสร้างใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไม่สามารถรีเฟรชได้ใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งรายงาน PivotTable ที่สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบ Excel 97-2003 แล้วสร้างรายงาน PivotTable นี้ใหม่ใน โหมดความเข้ากันได้ เพื่อที่คุณจะสามารถเปิดรายงานนั้นใน Excel 97-2003 โดยไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงาน

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้มีเขตข้อมูลในแบบกะทัดรัด ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เค้าโครงนี้ถูกเปลี่ยนเป็นแบบตาราง

นั่นหมายความว่า    ฟอร์มแบบกะทัดรัด (อย่างเดียว หรือผสมกับฟอร์มแบบตารางและฟอร์มแบบเค้าร่าง) เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผ่ขยายออกในแนวนอนของหน้าจอและเพื่อช่วยลดการเลื่อนให้น้อยที่สุดไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003 และเขตข้อมูลจะแสดงในฟอร์มแบบตาราง

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งรายงาน PivotTable ที่มีเขตข้อมูลในฟอร์มแบบกะทัดรัด แล้วเปลี่ยนรูปแบบนั้นเป็นฟอร์มแบบเค้าร่าง หรือเป็นฟอร์มแบบตารางตามต้องการด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผสานและจัดกึ่งกลางเซลล์ที่มีป้ายชื่อ (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม PivotTable คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ เค้าโครงและรูปแบบ)

PivotChart ในเวิร์กบุ๊กนี้มีปุ่มเขตข้อมูลเฉพาะที่เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ปุ่มเขตข้อมูลทั้งหมดจะบันทึกเป็นเปิดใช้งาน

นั่นหมายความว่า    ปุ่มเขตข้อมูลที่ไม่แสดงบน PivotChart จะถูกบันทึกเป็นเปิดใช้งานเมื่อเปิดและบันทึกเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่หลังจากที่คุณบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องเปิดใช้งานและปิดใช้งานปุ่มเขตข้อมูลเพื่อแสดงปุ่มที่คุณต้องการ (เครื่องมือ PivotChart แท็บ วิเคราะห์ กลุ่ม แสดง/ซ่อน ปุ่ม ปุ่มเขตข้อมูล)

เวิร์กบุ๊กนี้มี ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ที่สามารถใช้ในการกรองฟังก์ชัน PivotTable และ CUBE ภายในเวิร์กบุ๊กได้ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะไม่สามารถทำงานได้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะไม่ถูกนำมาใช้จนกว่าจะถึง Excel 2010

สิ่งที่ต้องทำ    ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถใช้ตัวกรอง PivotTable เพื่อกรองข้อมูลได้

เวิร์กบุ๊กนี้มี ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ที่สามารถใช้ในการกรองฟังก์ชัน PivotTable และ CUBE ภายในเวิร์กบุ๊กได้ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะไม่ถูกบันทึก สูตรที่อ้างอิง ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จะส่งกลับ #NAME? เป็นข้อผิดพลาด

ความหมาย    ตัวแบ่งส่วนข้อมูลไม่ไดรับการสนับสนุนใน Excel 97-2007 และไม่สามารถแสดงได้

เมื่อคุณรีเฟรชการเชื่อมต่อหรืออัปเดต PivotTable ตัวกรองที่ถูกนำไปใช้โดยตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะไม่แสดงขึ้นมาอีกต่อไป และตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะสูญหาย

การรีเฟรชการเชื่อมต่อที่มีฟังก์ชัน OLAP ซึ่งอ้างอิงถึงตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะส่งกลับข้อผิดพลาด #NAME? แทนผลลัพธ์ที่คาดไว้

สิ่งที่ต้องทำ    ใช้ตัวกรอง PivotTable แทนตัวแบ่งส่วนข้อมูลในการกรองข้อมูล

สไตล์ของตัวแบ่งส่วนข้อมูลมีอยู่ในเวิร์กบุ๊กนี้ และไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า สไตล์ของตัวแบ่งส่วนข้อมูลนี้จะไม่ถูกบันทึก

นั่นหมายความว่า    สไตล์ของตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบกำหนดเองจะหายไปเมื่อมีการบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    เปลี่ยนสไตล์ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบกำหนดเองเป็นสไตล์ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใน ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า(เครื่องมือตัวแบ่งส่วนข้อมูล แท็บ ตัวเลือก แกลเลอรี สไตล์ตัวแบ่งส่วนข้อมูล)

PivotTable ในเวิร์กบุ๊กนี้มีอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่มีป้ายชื่อซ้ำกัน ถ้ารีเฟรช PivotTable ป้ายชื่อเหล่านี้จะหายไป

ความหมาย   ป้ายชื่อที่ซ้ำกันไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2007 และป้ายชื่อจะหายไปเมื่อคุณรีเฟรชรายงาน PivotTable ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่ง PivotTable ที่มีป้ายชื่อซ้ำกัน แล้วหยุดทำซ้ำป้ายชื่อ (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ออกแบบ กลุ่ม เค้าโครง ปุ่ม เค้าโครงรายงาน คำสั่ง ไม่ต้องทำป้ายชื่อรายการซ้ำ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้ ให้ดูบทความต่อไปนี้

ฟีเจอร์การเรียงลำดับและการกรองที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์การเรียงลำดับและการกรองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

เวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กนี้มีสถานะการเรียงลำดับที่มีเงื่อนไขการเรียงลำดับมากกว่าสามเงื่อนไข ข้อมูลนี้จะสูญหายไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำสถานะการเรียงลำดับไปใช้กับเงื่อนไขการเรียงลำดับได้ถึงหกสิบสี่เงื่อนไขในการเรียงลำดับข้อมูล แต่ Excel 97-2003 สนับสนุนสถานะการเรียงลำดับได้เพียงสามเงือนไขเท่านั้น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลสถานะการเรียงลำดับใน Excel 97-2003 คุณอาจต้องเปลี่ยนสถานะการเรียงลำดับเป็นสถานะที่ใช้งเื่อนไขไม่เกินสามเงื่อนไข ใน Excel 97-2003 คุณยังสามารถเรียงลำดับข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะการเรียงลำดับทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะการเรียงลำดับใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ได้ถูกเรียงลำดับด้วยเงื่อนไขมากกว่าสามเงื่อนไข แล้วเปลี่ยนสถานะการเรียงลำดับโดยใช้เงื่อนไขเพียงสามเงื่อนไขหรือน้อยกว่านั้น

เวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กนี้มีสถานะการเรียงลำดับที่ใช้เงื่อนไขการเรียงลำดับที่มีรายการแบบกำหนดเอง ข้อมูลนี้จะสูญหายไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองได้ เมื่อต้องการให้ได้ผลลัพธ์การเรียงลำดับที่คล้ายกันใน Excel 97-2003 คุณสามารถจัดกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วเรียงลำดับข้อมูลด้วยตนเองได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะการเรียงลำดับทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะการเรียงลำดับใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ได้ถูกเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง แล้วเปลี่ยนสถานะการเรียงลำดับเพื่อให้สถานะไม่มีรายการแบบกำหนดเองอีกต่อไป

เวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กนี้มีสถานะการเรียงลำดับที่ใช้เงื่อนไขการเรียงลำดับที่ระบุข้อมูลการจัดรูปแบบ ข้อมูลนี้จะสูญหายไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น สีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเรียงลำดับได้เฉพาะข้อความเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะการเรียงลำดับทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะการเรียงลำดับใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งข้อมูลที่ถูกเรียงลำดับตามรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง แล้วเปลี่ยนสถานะการเรียงลำดับโดยไม่ระบุข้อมูลการจัดรูปแบบ

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

บางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกกรองด้วยวิธีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แถวที่ถูกซ่อนโดยตัวกรองจะยังคงถูกซ่อนอยู่ แต่ตัวกรองเองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำตัวกรองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 ไปใช้ได้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง คุณอาจจะต้องล้างตัวกรองก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ใน Excel 97-2003 คุณสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะตัวกรองทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะตัวกรองใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ถูกกรอง จากนั้นคุณสามารถล้างตัวกรองเพื่อยกเลิกการซ่อนแถวที่ถูกซ่อนอยู่ได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ล้าง เพื่อล้างตัวกรอง

บางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกกรองตามสีของเซลล์ แถวที่ถูกซ่อนโดยตัวกรองจะยังคงถูกซ่อนอยู่ แต่ตัวกรองเองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถกรองตามสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน — ซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง คุณอาจจะต้องล้างตัวกรองก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ใน Excel 97-2003 คุณสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะตัวกรองทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะตัวกรองใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ถูกกรอง จากนั้นคุณสามารถล้างตัวกรองเพื่อยกเลิกการซ่อนแถวที่ถูกซ่อนอยู่ได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ล้าง เพื่อล้างตัวกรอง

บางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกกรองตามสีฟอนต์ แถวที่ถูกซ่อนโดยตัวกรองจะยังคงถูกซ่อนอยู่ แต่ตัวกรองเองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถกรองตามสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน — ซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง คุณอาจจะต้องล้างตัวกรองก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ใน Excel 97-2003 คุณสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะตัวกรองทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะตัวกรองใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ถูกกรอง จากนั้นคุณสามารถล้างตัวกรองเพื่อยกเลิกการซ่อนแถวที่ถูกซ่อนอยู่ได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ล้าง เพื่อล้างตัวกรอง

บางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกกรองตามไอคอนของเซลล์ แถวที่ถูกซ่อนโดยตัวกรองจะยังคงถูกซ่อนอยู่ แต่ตัวกรองเองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถกรองตามสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน — ซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง คุณอาจจะต้องล้างตัวกรองก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ใน Excel 97-2003 คุณสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะตัวกรองทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะตัวกรองใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ถูกกรอง จากนั้นคุณสามารถล้างตัวกรองเพื่อยกเลิกการซ่อนแถวที่ถูกซ่อนอยู่ได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ล้าง เพื่อล้างตัวกรอง

บางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกกรองตามเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์ แถวที่ถูกซ่อนโดยตัวกรองจะยังคงถูกซ่อนอยู่ แต่ตัวกรองเองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถกรองข้อมูลตามเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง คุณอาจจะต้องล้างตัวกรองก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ใน Excel 97-2003 คุณสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะตัวกรองทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะตัวกรองใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ถูกกรอง จากนั้นคุณสามารถล้างตัวกรองเพื่อยกเลิกการซ่อนแถวที่ถูกซ่อนอยู่ได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ล้าง เพื่อล้างตัวกรอง

บางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกกรองตามลำดับชั้นวันที่ที่ถูกจัดกลุ่ม ส่งผลให้มีมากกว่าสองเกณฑ์ แถวที่ถูกซ่อนโดยตัวกรองจะยังคงถูกซ่อนอยู่ แต่ตัวกรองเองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถกรองข้อมูลตามลำดับชั้นที่จัดกลุ่มได้ เนื่องจากการทำเช่นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 คุณอาจต้องยกเลิกการจัดกลุ่มลำดับชั้นของวันที่ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง คุณอาจจะต้องล้างตัวกรองก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะตัวกรองทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อมูลสถานะตัวกรองใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ถูกกรอง จากนั้นคุณสามารถล้างตัวกรองเพื่อยกเลิกการซ่อนแถวที่ถูกซ่อนอยู่ได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ล้าง เพื่อล้างตัวกรอง

การจัดกลุ่มข้อมูลยังสามารถปิดใช้งานจาก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > แสดงตัวเลือกสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ > ยกเลิกการกาเครื่องหมายตัวเลือก จัดกลุ่มวันที่ในเมนูตัวกรองอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 ให้กดปุ่ม Office คลิกปุ่ม Microsoft Office จากนั้น ตัวเลือก Excel

ฟีเจอร์สูตรที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์สูตรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญหรือเกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

โซลูชัน

เวิร์กชีตบางเวิร์กชีตมีสูตรอาร์เรย์ที่อ้างถึงเวิร์กชีตอื่นมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรอาร์เรย์เหล่านี้บางสูตรจะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 อาร์เรย์ของเวิร์กบุ๊กที่อ้างถึงเวิร์กชีตอื่นจะจำกัดตามหน่วยความจำที่มีอยู่ แต่ใน Excel 97-2003 เวิร์กชีตสามารถมีอาร์เรย์ของเวิร์กบุ๊กที่อ้างถึงเวิร์กชีตอื่นได้ไม่เกิน 65,472 อาร์เรย์เท่านั้น อาร์เรย์ของเวิร์กบุ๊กที่เกินขีดจำกัดสูงสุดจะถูกแปลงและแสดงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรอาร์เรย์ซึ่งอ้างอิงไปยังเวิร์กชีตอื่น แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #VALUE!

สูตรบางสูตรมีค่า การอ้างอิง และ/หรือชื่อ มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE! ข้อผิดพลาด

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 ความยาวสูงสุดของเนื้อหาสูตรคือ 8,192 อักขระ และความยาวสูตรภายในสูงสุดคือ 16,384 ไบต์ ใน Excel 97-2003 ความยาวสูงสุดของเนื้อหาสูตรคือ 1,024 อักขระ และความยาวสูตรภายในสูงสุดคือ 1,800 ไบต์ เมื่ออาร์กิวเมนต์ของสูตร (ซึ่งรวมถึงค่า การอ้างอิง และ/หรือชื่อ) รวมกันเกินขีดจำกัดสูงสุดของ Excel 97-2003 สูตรดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรซึ่งเกินขีดจำกัดความยาวสูตรสูงสุดของ Excel 97-2003 แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #VALUE!

สูตรบางสูตรมีระดับการซ้อนมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรที่มีระดับการซ้อนมากกว่าเจ็ดระดับจะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 สูตรสามารถมีระดับการซ้อนได้ถึง 64 ระดับ แต่ใน Excel 97-2003 ระดับการซ้อนสูงสุดคือ 7 ระดับเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรซึ่งซ้อนกันมากกว่า 7 ระดับ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #VALUE!

สูตรบางสูตรมีฟังก์ชันที่มีอาร์กิวเมนต์มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรที่มีอาร์กิวเมนต์มากกว่า 30 อาร์กิวเมนต์ต่อฟังก์ชันจะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 สูตรสามารถมีอาร์กิวเมนต์ได้ถึง 255 อาร์กิวเมนต์ แต่ใน Excel 97-2003 ขีดจำกัดของจำนวนอาร์กิวเมนต์สูงสุดในหนึ่งสูตรคือ 30 อาร์กิวเมนต์เท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรซึ่งมีมากกว่า 30 อาร์กิวเมนต์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #VALUE!

สูตรบางสูตรใช้ตัวถูกดำเนินการมากกว่าที่ได้รับอนุญาตโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จำนวนสูงสุดของตัวถูกดำเนินการที่สามารถใช้ในสูตรคือ 1,024 ตัว แต่ใน Excel 97-2003 ขีดจำกัดสูงสุดของตัวถูกดำเนินการในสูตรคือ 40 ตัวเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรซึ่งมีตัวถูกดำเนินการมากกว่า 40 ตัว แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #VALUE!

สูตรบางสูตรมีฟังก์ชันที่มีอาร์กิวเมนต์มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรที่มีอาร์กิวเมนต์มากกว่า 29 อาร์กิวเมนต์ต่อฟังก์ชันจะไม่ถูกบันทึกและจะถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง (UDF) ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) สามารถมีได้ถึง 60 อาร์กิวเมนต์ แต่ใน Excel 97-2003 VBA จะจำกัดจำนวนอาร์กิวเมนต์ใน UDF ไว้ที่ 29 อาร์กิวเมนต์เเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีฟังก์ชันที่ใช้อาร์กิวเมนต์มากกว่า 29 อาร์กิวเมนต์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #VALUE! คุณอาจต้องใช้โค้ด VBA เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด

ฟังก์ชันอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันในเวิร์กบุ๊กนี้ไม่มีอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า  เมื่อมีการคำนวณใหม่ในเวอร์ชันก่อนหน้า ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NAME? แทนที่จะส่งกลับผลลัพธ์ปัจจุบันของฟังก์ชันนั้น

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 เพิ่มฟังก์ชันใหม่และฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003 ดังนั้นจึงส่งกลับข้อผิดพลาด #NAME? แทนที่จะส่งกลับผลลัพธ์ที่คาดไว้เมื่อมีการเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ในบางกรณี จะมีการเพิ่มคำนำหน้า _xlfn ให้กับสูตร ตัวอย่างเช่น =_xlfn.IFERROR (1,2)

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีฟังก์ชันซึ่งไม่มีอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #NAME?

ฟังก์ชันความเข้ากันได้จะพร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อแล้ว เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นแทนได้

คุณสามารถแทนที่ฟังก์ชันใหม่ด้วยฟังก์ชันที่เหมาะสมซึ่งมีอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาสูตรที่ใช้ฟังก์ชันใหม่ออกได้โดยการแทนที่ด้วยผลลัพธ์ของสูตร

สูตรบางสูตรมีการอ้างอิงไปยังตารางที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์ที่เลือก การอ้างอิงเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นการอ้างอิงเซลล์

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 เมื่อคุณใช้สูตรที่อ้างอิงตาราง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของตารางหรือทั้งตาราง คุณจะสามารถใช้การอ้างองิที่มีแบบแผนเพื่อให้ทำงานกับข้อมูลตารางได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้น ฟีเจอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 และการอ้างอิงที่มีแบบแผนจะถูกแปลงเป็นการอ้างอิงเซลล์

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรซึ่งมีการอ้างอิงที่มีแบบแผนไปยังตาราง เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนการอ้างอิงดังกล่าวเป็นการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการใช้ได้

สูตรบางสูตรมีการอ้างอิงไปยังตารางในเวิร์กบุ๊กอื่นซึ่งขณะนี้ไม่ได้เปิดอยู่ในอินสแตนซ์นี้ของ Excel การอ้างอิงเหล่านี้จะถูกแปลงเป็น #REF เมื่อบันทึกเป็นรูปแบบ Excel 97-2003 เนื่องจากไม่สามารถแปลงเป็นการอ้างอิงเวิร์กชีตได้

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 เมื่อคุณใช้สูตรที่อ้างอิงตาราง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของตารางหรือทั้งตาราง คุณจะสามารถใช้การอ้างองิที่มีแบบแผนเพื่อให้ทำงานกับข้อมูลตารางได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้น ฟีเจอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 และการอ้างอิงที่มีแบบแผนจะถูกแปลงเป็นการอ้างอิงเซลล์ อย่างไรก็ตาม ถ้าการอ้างองิที่มีแบบแผนชี้ไปที่ตารางในเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้เปิดอยู่ในปัจจุบัน การอ้างอิงที่มีแบบแผนเหล่านั้นจะถูฏแปลงและแสดงเป็นข้อผิดพลาด #REF

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรซึ่งมีการอ้างอิงที่มีแบบแผนไปยังตารางในเวิร์กบุ๊กอื่น เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนการอ้างอิงเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #REF ได้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงพื้นที่ที่ไม่ต่อเนื่องกันของเซลล์มากกว่า 8192 แห่ง กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสามารถอ้างถึงพื้นที่ที่ไม่ต่อเนื่องกันของเซลล์ได้มากกว่า 8192 แห่ง ใน Excel 97-2007 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างอิงพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันมากกว่า 8192 แห่ง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 คุณสามารถนำกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตไปใช้ได้ ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตเดียวกัน

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่นได้ ใน Excel 97-2007 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและไม่สามารถแสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นบนแท็บ การตั้งค่า ของกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (แท็บ ข้อมูล, กลุ่ม เครื่องมือข้อมูล)

เวิร์กบุ๊กนี้มีช่วงการรวมข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก การอ้างอิงสูตรมายังข้อมูลในขอบเขตนี้จะได้รับการปรับ และอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 ช่วงการรวมข้อมูลสามารถมีสูตรที่อ้างถึงข้อมูลที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือกได้ ใน Excel 97-2003 ขนาดของเวิร์กชีตคือ สูง 65,536 แถวคูณกว้าง 256 คอลัมน์ การอ้างอิงสูตรไปยังข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดคอลัมน์และแถวดังกล่าวจะได้รับการปรับและอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งช่วงการรวมข้อมูลที่มีการอ้างอิงสูตรไปยังข้อมูลที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel 97-2003 แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

สูตรอาร์เรย์บางสูตรในเวิร์กบุ๊กนี้อ้างถึงทั้งคอลัมน์ ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า สูตรเหล่านี้อาจถูกแปลงเป็นข้อผิดพลาด #NUM! เมื่อมีการคำนวณใหม่

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 สูตรอาร์เรย์ที่อ้างถึงทั้งคอลัมน์จะถูกแปลงและแสดงเป็นข้อผิดพลาด #NUM! เมื่อมีการคำนวณสูตรดังกล่าวอีกครั้งใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งสูตรอาร์เรย์ที่อ้างอิงไปยังทั้งคอลัมน์ เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #NUM

ชื่อที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งชื่อในเวิร์กบุ๊กนี้มีสูตรที่ใช้อักขระมากกว่า 255 อักขระตามที่อนุญาตในรูปแบบไฟล์ที่เลือก สูตรเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้แต่จะถูกตัดทอนเมื่อมีการแก้ไขใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เมื่อช่วงที่มีชื่อในสูตรมีความยาวเกินขีดจำกัด 255 อักขระที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 สูตรจะทำงานอย่างถูกต้อง แต่จะถูกตัดทอนในกล่องโต้ตอบ ชื่อ และไม่สามารถแก้ไขได้

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีช่วงที่มีชื่อในสูตร แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขสูตรใน Excel 97-2003 ได้

สูตรบางสูตรในเวิร์กบุ๊กนี้ถูกลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นที่ปิดอยู่ เมื่อสูตรเหล่านี้ถูกคำนวณใหม่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าโดยไม่เปิดเวิร์กบุ๊กที่ลิงก์ อักขระที่เกินขีดจำกัด 255 อักขระจะไม่สามารถถูกส่งกลับได้

ความหมาย    เมื่อสูตรในเวิร์กบุ๊กถูกลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นที่ปิดอยู่ สูตรจะสามารถแสดงอักขระได้เพียง 255 อักขระเท่านั้นเมื่อมีการคำนวณใหม่ใน Excel 97-2003 ผลลัพธ์ของสูตรอาจถูกตัดทอน

สิ่งที่ต้องทำ    ค้นหาเซลล์ที่มีสูตรซึ่งลิงก์กับเวิร์กบุ๊กอื่นที่ปิดอยู่ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบลิงก์ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลลัพธ์ของสูตรถูกตัดทอนใน Excel 97-2003

สูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีมากกว่า 255 อักขระ

ความหมาย    เมื่อสูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีอักขระเกินขีดจำกัด 255 อักขระที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 สูตรจะทำงานอย่างถูกต้อง แต่จะถูกตัดทอนและไม่สามารถแก้ไขได้

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วใช้อักขระในสูตรให้น้อยลง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขสูตรใน Excel 97-2003 ได้

สูตรบางสูตรมีอาร์เรย์ที่มีจำนวนองค์ประกอบเกินกว่าจำนวนที่สนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก อาร์เรย์ที่มีมากกว่า 256 คอลัมน์ หรือ 65536 แถว จะไม่ได้รับการบันทึกไว้ และอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 คุณสามารถใช้สูตรอาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบมากกว่า 256 คอลัมน์และ 65536 แถว ใน Excel 2007 จะเกินขีดจำกัดขององค์ประกอบอาร์เรย์และอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรอาร์เรย์ที่มีจำนวนองค์ประกอบมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

เวิร์กบุ๊กนี้มีคำอธิบายแบบกำหนดเองสำหรับฟังก์ชัน VBA ที่ผู้ใช้กำหนดเอง คำอธิบายแบบกำหนดเองทั้งหมดจะถูกเอาออก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 คุณสามารถใช้ Visual Basic for Applications (VBA) เพื่อสร้างฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง (UDF) ซึ่งมีคำอธิบายแบบกำหนดเองได้ คำอธิบายแบบกำหนดเองไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2007 และจะถูกเอาออก

สิ่งที่ต้องทำ    ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากคำอธิบายแบบกำหนดเองทั้งหมดจะถูกเอาออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้ ให้ดูที่ มีอะไรใหม่: การเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันของ Excel

ฟีเจอร์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับการสนับสนุน อาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ

การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

โซลูชัน

เซลล์บางเซลล์มีรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก เฉพาะสามเงื่อนไขแรกเท่านั้นที่จะแสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสามารถมีเงื่อนไขได้ถึงหกสิบสี่เงื่อนไข แต่ใน Excel 97-2003 คุณจะเห็นเพียงสามเงื่อนไขแรกเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้มากกว่าสามเงื่อนไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ใช้เงื่อนไขไม่เกินสามเงื่อนไข

เซลล์บางเซลล์มีช่วงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหลื่อมกัน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่ประเมินกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดบนเซลล์ที่เหลื่อมกัน เซลล์ที่เหลื่อมกันจะแสดงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

นั่นหมายความว่า    ช่วงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหลื่อมกันไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่แสดงผลตามที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีช่วงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหลื่อมกัน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเหลื่อมกัน

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น แถบข้อมูล ระดับสี หรือชุดไอคอน

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 97-2003 คุณจะไม่เห็นชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น แถบข้อมูล ระดับสี ชุดไอคอน ค่าที่อยู่ในอันดับแรกหรืออันดับท้าย ค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำ และการเปรียบเทียบคอลัมน์ตารางเพื่อกำหนดว่าจะจัดรูปแบบเซลล์ใด

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เป็นชนิดใหม่ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อใช้เฉพาะชนิดการจัดรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเท่านั้น

เซลล์บางเซลล์มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีการล้างตัวเลือก 'หยุดถ้าเป็นจริง' ซึ่ง Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่รู้จักตัวเลือกนี้และจะหยุดหลังจากเงื่อนไขที่เป็นจริงเงื่อนไขแรก

นั่นหมายความว่า    การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่มีการหยุดเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ใช่ตัวเลือกใน Excel 97-2003 จะไม่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้อีกต่อไปหลังจากที่เงื่อนไขแรกเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งมีการล้างตัวเลือก หยุดถ้าเป็นจริง แล้วคลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขบนช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกัน (เช่น N อันดับแรก/อันดับท้าย N% อันดับแรก/อันดับท้าย สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หรือ สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 97-2003 คุณจะไม่เห็นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกัน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

PivotTable บางรายการในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะแสดงผลลัพธ์ไม่เหมือนกับเมื่อคุณใช้ PivotTable เหล่านี้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ผลลัพธ์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณเห็นในรายงาน PivotTable ของ Excel 97-2003 จะไม่เหมือนกับในรายงาน PivotTable ที่สร้างขึ้นใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาเขตข้อมูลรายงาน PivotTable ที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วนำกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไปใช้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 จะไม่แสดงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งอ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น แล้วนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่นไปใช้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้รูปแบบ 'ข้อความที่มี' กับการอ้างอิงเซลล์หรือสูตร การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้สูตรสำหรับข้อความที่มีกฎอยู่จะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้สูตรสำหรับข้อความที่มีกฎอยู่ แล้วนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไปใช้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของสูตรอยู่ในช่วงของกฎ

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้กฎที่ยึดตามช่วงจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องบนเวิร์กชีตเมื่อกฎที่ยึดตามช่วงนั้นมีข้อผิดพลาดของสูตร

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎที่ยึดตามช่วงที่มีข้อผิดพลาดของสูตร แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้กฎที่ยึดตามช่วงไม่มีข้อผิดพลาดของสูตร

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดเรียงชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แสดงการจัดเรียงชุดไอคอนที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุน และการจัดเรียงชุดไอคอนจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แสดงการจัดเรียงชุดไอคอนที่ระบุ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่แสดงการจัดเรียงชุดไอคอนนั้น

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้การตั้งค่า "ค่าลบ" แถบข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้ค่าลบจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีแถบข้อมูลค่าลบ เนื่องจากการจัดรูปแบบค่าลบถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ หรือ การตั้งค่าแกน ถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ หรือ ค่ากลางเซลล์ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าค่าลบและแกน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงพื้นที่ที่ไม่ต่อเนื่องกันของเซลล์มากกว่า 8192 แห่ง รูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึก

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันมากกว่า 8192 แห่งจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งอ้างถึงพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันมากกว่า 8192 แห่ง แล้วเปลี่ยนจำนวนพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอ้างถึง

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

โซลูชัน

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้การตั้งค่าการเติม เส้นขอบ หรือ "ทิศทางของแถบ" แถบข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 97-2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้การเติบสีทึบหรือเส้นขอบ หรือการตั้งค่าทิศทางของแถบจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายสำหรับแถบข้อมูลจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดยังคงมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎแถบข้อมูลของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้การเติมสีทึบหรือเส้นขอบ หรือการตั้งค่าสำหรับแถบข้อมูลจากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้ ให้ดูบทความต่อไปนี้

ฟีเจอร์แผนภูมิที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์แผนภูมิที่ไม่ได้รับการสนับสนุน อาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ

การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

โซลูชัน

แผนภูมิมีชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลที่มีอักขระมากกว่า 255 ตัว อักขระที่เกินขีดจำกัด 255 อักขระจะไม่ถูกบันทึก

นั่นหมายความว่า    ชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกน และ ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกจำกัดจำนวนอักขระไว้ที่ 255 อักขระใน Excel 97-2003 และอักขระใดๆ ที่เกินจากขีดจำกัดนี้จะหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลที่เกินขีดจำกัด 255 อักขระ จากนั้นเลือกชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูล แล้วแก้ไขให้มีจำนวนอักขระเท่ากับหรือน้อยกว่า 255 อักขระ

การจัดรูปแบบบางอย่างบนแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าและจะไม่แสดงให้เห็น

ความหมาย    สีเติมรูปร่างแบบกำหนดเอง เค้าร่างรูปร่าง และเอฟเฟ็กต์รูปร่าง (เช่น เอฟเฟ็กต์เรืองแสงและยกนูน หรือการจัดรูปแบบการไล่ระดับสีเส้น) จะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003 และจะไม่แสดงให้เห็น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งการจัดรูปแบบที่กำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุน จากนั้นจึงเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่กำหนดเองนั้นให้เป็นการจัดรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะสนับสนุนเฉพาะสีที่มาจากชุดแบบสีเท่านั้น เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า สีเส้นทั้งหมดจะถูกแมปให้เป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดในชุดแบบสี และแผนภูมิอาจแสดงชุดข้อมูลหลายชุดโดยใช้สีเดียวกัน

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 ซึ่งสนับสนุนสีได้ถึง 16 ล้านสี แต่ Excel 97-2003 จำกัดจำนวนสีไว้เท่าที่มีอยู่ในชุดแบบสีมาตราฐานเท่านั้น สีทีไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกเปลี่ยนเป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดในชุดแบบสีมาตราฐาน ซึ่งก็อาจเป็นสีที่มีการใช้งานแล้ว

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งสีที่กำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุน จากนั้นจึงเปลี่ยนการจัดรูปแบบสีที่ไม่สนับสนุนโดยการใช้ชุดแบบสีมาตรฐาน

เวิร์กบุ๊กนี้มีแผนภูมิที่มีจุดข้อมูลมากเกินกว่าที่สามารถแสดงได้โดย Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เฉพาะจุดข้อมูล 32,000 จุดแรกต่อชุดข้อมูลในแผนภูมิแบบสองมิติ และจุดข้อมูล 4,000 จุดแรกต่อชุดข้อมูลในแผนภูมิแบบสามมิติเท่านั้น ที่จะแสดงขึ้นเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชันปัจจุบัน

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2010 คุณสามารถใช้มากกว่า 32,000 จุดข้อมูลต่อชุดข้อมูลในแผนภูมิแบบสองมิติ และมากกว่า 4,000 จุดข้อมูลต่อชุดข้อมูลในแผนภูมิแบบสามมิติ ซึ่งเเกินขีดจำกัดจำนวนจุดข้อมูลต่อชุดข้อมูลใน Excel 97-2007

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งแผนภูมิที่มีจำนวนจุดข้อมูลต่อชุดเกินขีดจำกัด แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้จุดข้อมูลไม่เกินขีดจำกัด

ฟีเจอร์กราฟิก วัตถุ และตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์กราฟิก วัตถุ และตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน อาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ

การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

วิธีแก้ไข

เอฟเฟ็กต์บนวัตถุนี้จะถูกเอาออก ข้อความที่อยู่ภายนอกขอบเขตของกราฟิกนี้จะปรากฏเป็นข้อความที่ถูกตัดทอน

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ เช่น เงาโป่งใสซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 ได้ และเอฟเฟ็กต์พิเศษนั้นจะถูกเอาออก

นอกจากนี้ เริ่มต้นด้วย Excel 2007 เมื่อคุณแทรกข้อความที่กว้างกว่ารูปร่างในรูปร่าง ข้อความนั้นจะแสดงตามขวางในขอบแขตของรูปร่าง ใน Excel 97-2003 ข้อความนี้จะถูกตัดทอน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการตัดทอนข้อความ คุณสามารถปรับขนาดของรูปร่างให้พอดียิ่งขึ้นได้

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งวัตถุที่มีการนำเอฟเฟ็กต์พิเศษไปใช้ เพื่อให้คุณสามารถเอาเอฟเฟ็กต์ออกได้ตามต้องการ

วัตถุนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป

ความหมาย    วัตถุฝังตัวที่สร้างขึ้นใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งวัตถุที่มีข้อความที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

ไม่สามารถถ่ายโอนตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งานไปยังรูปแบบไฟล์ที่เลือกได้  ตัวควบคุมจะสูญหายถ้าคุณทำต่อไป

ความหมาย    ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวควบคุม ActiveX ที่ถือว่า ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (UFI) ตัวควบคุมเหล่านี้จะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องทำเครื่องหมายตัวควบคุมเหล่านั้นเป็น ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (SFI)

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งานและเวิร์กบุ๊กมีการตั้งค่าเป็นระดับความปลอดภัยสูง อันดับแรก คุณต้องใช้ แถบข้อความ เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุมดังกล่าวก่อนที่จะสามารถเตรียมใช้งานตัวควบคุมได้

วัตถุอย่างน้อยหนึ่งรายการในเวิร์กบุ๊กนี้ เช่น รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือกล่องข้อความ อาจอนุญาตให้ข้อความเกินออกไปนอกขอบเขตของวัตถุได้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่รู้จักตัวเลือกนี้และจะซ่อนข้อความส่วนที่เกินไว้

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๑๐คุณสามารถแสดงกล่องข้อความบนวัตถุเช่นรูปร่างและแสดงข้อความที่อยู่นอกขอบเขตของวัตถุเหล่านั้นได้ ใน Excel 97-2007 ข้อความที่ล้นขอบเขตของวัตถุจะไม่สามารถมองเห็นได้

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งกล่องข้อความซึ่งมีข้อความที่เกินออกไปนอกขอบเขตของรูปร่าง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ข้อความอยู่ภายในขอบเขต แล้วปิดตัวเลือกที่ให้ข้อความความยาวเกินออกไป (คลิกขวาที่รูปร่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ประเภท กล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ข้อความมีรูปร่างเกินขนาด)

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

วิธีแก้ไข

เวิร์กบุ๊กนี้มีกล่องข้อความที่มีการจัดรูปแบบข้อความซึ่งไม่มีใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ข้อความในกล่องข้อความจะปรากฏใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าในลักษณะที่แตกต่างออกไป

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถใช้กล่องข้อความบนวัตถุ เช่น รูปร่างที่แสดงข้อความมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ได้ ใน Excel 97-2003 ข้อความจะแสดงได้แค่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งกล่องข้อความที่แสดงข้อความมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อแสดงข้อความเพียงคอลัมน์เดียวเท่านั้น (คลิกขวาที่รูปร่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ประเภท กล่องข้อความ ปุ่ม คอลัมน์)

ฟีเจอร์การกำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์การกำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ต่อไปนี้ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

วิธีแก้ไข

เวิร์กบุ๊กนี้มีแถบเครื่องมือด่วนที่กำหนดเอง และ/หรือส่วนต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ฟีเจอร์แบบกำหนดเองเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เนื่องจากส่วนติตด่อผู้ใช้ Ribbon ที่ถูกนำมาใช้กับ Office 2007 แตกต่างจากเมนูและแถบเครื่องมือใน Excel 97-2003 การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองที่ทำใน Excel 2007 และ เวอร์ชันที่ใหม่กว่า 060392 จะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองที่คล้ายกันลงในแถบเครื่องมือและเมนู

ฟีเจอร์การตรวจสอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

วิธีแก้ไข

เวิร์กบุ๊กนี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กที่แชร์จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าโดยใช้ตัวแปลงไฟล์ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้เวิร์กบุ๊กนั้นเป็นเวิร์กบุ๊กที่แชร์ต่อไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณต้องบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ของเวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ถ้าคุณเปิดการตั้งค่า อนุญาตการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... (แท็บตรวจทาน > ปุ่มแชร์เวิร์กบุ๊ก) จากนั้นบุคคลที่มี Excel 97-2003 จะไม่สามารถใช้ไฟล์ถ้าไฟล์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบไฟล์ใหม่ (ตัวอย่างเช่น .xlsx)

สิ่งที่ต้องทำ    บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 แล้วทำงานกับเวิร์กบุ๊กนั้นในโหมดความเข้ากันได้

แปลงเวิร์กบุ๊กจากรูปแบบไฟล์ .xls

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นใน Excel 97-2003 และคุณไม่ได้วางแผนสำหรับทุกคนให้ทำงานกับเวิร์กบุ๊กนี้ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้คุณสามารถแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML ปัจจุบัน (.xlsx, .xlsb, .xltx, .xltm) เมื่อคุณแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ปัจจุบันคุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดที่มีข้อเสนอ Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าและขนาดไฟล์จะมีขนาดเล็กลง

เมื่อต้องการแปลงเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถ:

 • แปลงเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน    เมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 เวิร์กบุ๊กนั้นจะถูกแทนที่ด้วยสำเนาของเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ปัจจุบันที่คุณเลือก (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm) หลังจากแปลงเวิร์กบุ๊กแล้ว เวิร์กบุ๊กนั้นจะไม่พร้อมใช้งานในรูปแบบไฟล์เดิมอีกต่อไป

  เมื่อต้องการแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน ให้ทำดังนี้

  1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

   หมายเหตุ    เวิร์กบุ๊กจะเปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้

  2. ไปที่ปุ่ม ไฟล์ > ข้อมูล > โหมดความเข้ากันได้ > แปลง

   ใน Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Office คลิกปุ่ม Microsoft Office

  3. ถ้าคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับการแปลงเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ตกลง

   เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความเกี่ยวกับการแปลงเวิร์กบุ๊ก ให้เลือก อย่าถามฉันเกี่ยวกับการแปลงเวิร์กบุ๊กอีก

  4. เมื่อต้องการทำงานในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน ให้คลิก ใช่ เพื่อปิดและเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่

 • บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน    ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาของเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เดิมแทนที่จะแปลงเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm)

  เมื่อต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน ให้ทำดังนี้:

  1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็น

   ใน Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Office คลิกปุ่ม Microsoft Office

  2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำหรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเวิร์กบุ๊ก

  3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เวิร์กบุ๊ก Excel ปัจจุบัน ให้คลิก .xlsx

   • ถ้าต้องการบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ไบนารีใหม่ ให้คลิก .xlsb

   • ถ้าต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต ให้คลิก .xltx

   • ถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ ให้คลิก .xlsm

   • ถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ และคุณต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต ให้คลิก .xltm

  4. ให้คลิก บันทึก

ฟีเจอร์ Excel 97-2003 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่สร้างขึ้นใน Excel 97-2003 ฟีเจอร์บางอย่างของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเวิร์กบุ๊กนี้ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกแทนที่ด้วยฟีเจอร์และหน้าที่การใช้งานใหม่ หรือถูกเอาออกเนื่องจากมีการใช้งานน้อย

เคล็ดลับ    ถ้าฟีเจอร์ไม่มีอยู่บน Ribbon แต่ยังมีอยู่ใน Excel คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนหรือ Ribbon

ฟีเจอร์ของ Excel 97-2003 ต่อไปนี้อาจทำงานแตกต่างจากเดิม ถูกเอาออก หรือไม่มีอยู่บน Ribbon

ฟีเจอร์เวิร์กชีตที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใน Excel 97-2003

ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อนำหนึ่งในการจัดรูปแบบอัตโนมัติไปใช้เพื่อจัดรูปแบบช่วงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

แกลเลอรีสไตล์สำหรับตาราง เซลล์ และ PivotTable จะมีชุดรูปแบบมืออาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกจากสไตล์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างสไตล์แบบกำหนดเองได้ตามต้องการ สไตล์จะแทนที่ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ โดยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับช่วงของเซลล์

คุณยังคงสามารถใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติได้เช่นกัน แต่ต้องเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนก่อน

ฟีเจอร์ตารางที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใน Excel 97-2003

ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณสามารถสร้างรายการ Excel เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวิร์กชีต

ขณะนี้ รายการ Excel จะหมายถึงตาราง Excel เพื่อให้ตรงกับฟีเจอร์นี้ในโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ เช่น Word และ PowerPoint

คุณสามารถใช้การแทรกแถว (แถวพิเศษในรายการ Excel) เพื่อเพิ่มแถวข้อมูลใหม่ที่ส่วนท้ายของรายการได้อย่างรวดเร็ว

การแทรกแถวไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการเพิ่มแถวใหม่ลงในตาราง ให้กด TAB หรือพิมพ์ วางข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ที่ใต้ตาราง คุณยังสามารถแทรกแถวเพื่อรวมแถวข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย

คุณสามารถกำหนดชื่อของรายการได้

เมื่อคุณสร้างตาราง ชื่อที่กำหนดสำหรับช่วงเดียวกันจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกัน ชื่อนี้สามารถใช้เพื่ออ้างอิงตารางในสูตรที่ใช้ฟีเจอร์การอ้างอิงที่มีแบบแผนใหม่ได้

ชื่อที่ใช้สำหรับรายการใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าอาจไม่ตรงตามความต้องการสำหรับชื่อช่วงใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สำหรับการอ้างอิงตารางในสูตรที่ใช้ฟีเจอร์การอ้างอิงที่มีแบบแผนใหม่ได้ เมื่อต้องการใช้ชื่อตารางในการอ้างอิงที่มีแบบแผน คุณต้องเปลี่ยนชื่อที่กำหนด

คุณสามารถประกาศรายการ Excel ไปยังไซต์ Windows SharePoint Services และเชื่อมต่อไปยังรายการที่ประกาศบนไซต์ SharePoint เพื่อให้ข้อมูลรายซิงโครไนซ์ระหว่าง Excel และ Windows SharePoint Services

การซิงโครไนซ์ตาราง Excel กับรายการ SharePoint แบบสองทางไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป เมื่อคุณส่งออกข้อมูลตารางไปยังรายการ SharePoint คุณสามารถสร้างได้เฉพาะการเชื่อมต่อแบบทางเดียวไปยังข้อมูลในรายการ SharePoint

ด้วยการเชื่อมต่อแบบทางเดียวไปยังข้อมูลในรายการ SharePoint การเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับข้อมูลในรายการ SharePoint จะสามารถรวมอยู่ใน Excel 2007 และวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลตารางใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ข้อมูลล่าสุดจากไซต์ SharePoint จะเขียนทับข้อมูลตารางบนเวิร์กชีต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้กับข้อมูลตารางด้วย ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณไม่สามารถอัปเดตรายการ SharePoint เพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลตารางใน Excel ได้อีกต่อไป หลังจากที่ข้อมูลนั้นได้ถูกส่งออกแล้ว

เมื่อต้องการรักษาการเชื่อมต่อแบบสองทางไว้ คุณต้องเก็บเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 แทนการแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทนที่หรือแก้ไขฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ดูบทความต่อไปนี้:

ฟีเจอร์สูตรที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใน Excel 97-2003

ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

การอ้างอิงแถวและคอลัมน์แบบเต็มซึ่งใช้ในเวิร์กบุ๊กสามารถรวมข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ภายในขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel 97-2003

การอ้างอิงแถวและคอลัมน์แบบเต็มจะพิจารณาเซลล์ในขนาดเส้นตารางที่ใหญ่กว่าของ Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าการอ้างอิง =A:A ที่อ้างถึงเซลล์ A1:A65536 ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า จะอ้างถึงเซลล์ A1:A1048576 ในรูปแบบไฟล์ Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

การแปลงเวิร์กบุ๊กจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อมีการใช้การอ้างอิงแถวหรือคอลัมน์แบบเต็มในเวิร์กบุ๊กนั้น และข้อมูลที่ไม่ต้องการให้รวมอยู่ในการอ้างอิงได้ถูกใส่ไว้ในเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นอกจากนี้ ถ้ามีการใช้ฟังก์ชันบางอย่างที่นับจำนวนเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในการอ้างอิง (เช่น COUNTBLANK,ROWS และ COLUMN) และฟังก์ชันเหล่านี้อ้างอิงแถวหรือคอลัมน์แบบเต็ม ผลลัพธ์ที่ฟังก์ชันเหล่านี้ส่งกลับอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้

ชื่อที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน (เช่น USA1, FOO100 และ MGR4) สามารถถูกกำหนดและใช้ในสูตรใน Excel 97-2003 ได้ เนื่องจากชื่อเหล่านี้ไม่ขัดแย้งกับการอ้างอิงเซลล์

ด้วยขีดจำกัดใหม่ที่มี 16,384 คอลัมน์ ทำให้คอลัมน์ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าขยายไปยังคอลัมน์ XFD ซึ่งหมายความว่า ชื่อที่เฉพาะเจาะจง (เช่น USA1, FOO100 และ MGR4) ที่คุณสามารถกำหนดได้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะขัดแย้งกับการอ้างอิงเซลล์ที่ถูกต้องใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า นอกจากนี้ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะสงวนชื่อที่ขึ้นต้นด้วย XL ไว้สำหรับใช้ภายใน

เมื่อพบชื่อที่เข้ากันไม่ได้ขณะที่คุณแปลงเวิร์กบุ๊กจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง โดยจะมีการเพิ่มขีดล่าง (_) นำหน้าชื่อที่เข้ากันไม่ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อเหล่านี้แตกต่างจากการอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเวิร์กบุ๊กภายนอกและฟังก์ชันที่ใช้การอ้างอิงสตริง (เช่น INDIRECT) จะไม่ถูกอัปเดต — คุณต้องเปลี่ยนการอ้างอิงและฟังก์ชันเหล่านี้ด้วยตนเอง

Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อที่กำหนดซึ่งถูกอ้างอิงผ่านโค้ด Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) โดยโค้ด VBA ที่อ้างอิงชื่อที่เข้ากันไม่ได้จะไม่ทำงานและต้องได้รับการอัปเดต

ฟีเจอร์แผนภูมิที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใน Excel 97-2003

ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

สร้างแผนภูมิ

คุณสร้างแผนภูมิโดยการคลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการบน Ribbon (แท็บ แทรก กลุ่ม แผนภูมิ) หลังจากสร้างแผนภูมิแล้ว คุณสามารถใช้ เครื่องมือแผนภูมิ เพื่อปรับเปลี่ยนและจัดรูปแบบแผนภูมิได้

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิหลายแผนภูมิพร้อมกันได้

คุณต้องเปลี่ยนขนาดทีละแผนภูมิ

เมื่อแผ่นงานแผนภูมิที่มีอยู่ซึ่งมีข้อมูลถูกเลือกไว้ คุณสามารถกด F11 เพื่อสร้างแผ่นงานแผนภูมิโดยใช้ข้อมูลเดียวกันได้

คุณไม่สามารถคัดลอกแผ่นงานแผนภูมิที่มีข้อมูลอยู่โดยการกด F11 ได้อีกต่อไป

การกด F11 เมื่อแผ่นงานแผนภูมิที่มีอยู่แล้วซึ่งมีข้อมูลอยู่ถูกเลือกไว้ จะสร้างแผ่นงานแผนภูมิใหม่ที่ไม่มีข้อมูลอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนการหมุนของแผนภูมิสามมิติได้โดยใช้เมาส์

คุณไม่สามารถใช้เมาส์เพื่อเปลี่ยนการหมุนของแผนภูมิสามมิติได้

คุณสามารถเปลี่ยนการหมุนของแผนภูมิสามมิติได้ โดยการระบุการตั้งค่าในประเภท การหมุนสามมิติ ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ เท่านั้น

คุณสามารถใช้การเติมลวดลายในองค์ประกอบแผนภูมิได้

คุณสามารถใช้การเติมรูปภาพและพื้นผิวแทนการเติมลวดลายในองค์ประกอบแผนภูมิ

แผนภูมิที่มีการเติมลวดลายซึ่งสร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะปรากฏเหมือนเดิมเมื่อเปิดใน Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แต่คุณไม่สามารถใช้การเติมลวดลายในองค์ประกอบแผนภูมิอื่นๆ ได้

คุณสามารถใช้คำสั่ง ปรับขนาดเท่ากับหน้าต่าง เพื่อปรับขนาดแผนภูมิที่อยู่บนแผ่นงานแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง

แทนที่จะใช้คำสั่ง ปรับขนาดเท่ากับหน้าต่าง คุณสามารถใช้คำสั่ง ย่อ/ขยายสิ่งที่เลือก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน

กล่องข้อความจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิและเริ่มพิมพ์

คุณไม่สามารถสร้างกล่องข้อความได้เมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้บนแผนภูมิและเริ่มพิมพ์

เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความบนแผนภูมิ ให้ใช้คำสั่ง แทรกกล่องข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น แผนภูมิที่คัดลอกจะถูกวางเป็นรูปภาพในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิที่คัดลอกจะถูกวางในเอกสาร Word ๒๐๐๗หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าหรือ PowrPoint หรืองานนำเสนอที่ใหม่กว่าเป็นวัตถุที่ลิงก์ไปยังแผนภูมิ Excel

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการวางแผนภูมิที่ถูกคัดลอกได้ โดยคลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางแผนภูมิ จากนั้นวางแผนภูมิเป็นรูปภาพหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถใช้ตาราง Word เป็นข้อมูลสำหรับแผนภูมิใหม่ได้

ตารางใน Word 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับแผนภูมิใหม่ได้

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใน Word 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณจะได้เวิร์กชีตที่มีข้อมูลตัวอย่างแทนข้อมูลในตาราง Word ที่เลือก เมื่อต้องการลงจุดข้อมูลตาราง Word ลงในแผนภูมิใหม่ คุณต้องคัดลอกข้อมูลนั้นลงในเวิร์กชีต โดยแทนที่ข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่

คุณสามารถระบุตัวเลือกขนาดแผนภูมิที่พิมพ์และมาตราส่วนได้บนแท็บ แผนภูมิ ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ แท็บ แผนภูมิ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเลือกแผนภูมิไว้เท่านั้น (เมนู ไฟล์ คำสั่ง การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

ขนาดแผนภูมิที่พิมพ์และตัวเลือกมาตราส่วนจะไม่พร้อมใช้งานบนแท็บแผนภูมิของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษอีกต่อไป แท็บแผนภูมิจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเลือกแผนภูมิ (แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษกล่องโต้ตอบตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิได้ด้วยการเลือกข้อมูลในเวิร์กชีต แล้วลากข้อมูลนั้นไปไว้บนแผนภูมิ

คุณไม่สามารถลากข้อมูลจากเวิร์กชีตไปยังแผนภูมิได้อีกต่อไป

คุณสามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิได้

คุณสามารถลากจุดข้อมูลบนแผนภูมิและเปลี่ยนค่าแหล่งข้อมูลของจุดข้อมูลเหล่านั้นบนเวิร์กชีต

การลากจุดข้อมูลเพื่อเปลี่ยนค่าแหล่งข้อมูลบนเวิร์กชีตไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

รูปร่างจะถูกวาดในรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบรูปร่างที่ใช้ใน Excel 97-2003

รูปร่างที่วาดใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สามารถจัดกลุ่มกับรูปร่างที่วาดใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้ แม้ว่าจะอัปเกรดรูปร่างนั้นเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกรูปร่างที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันที่แตกต่างกันพร้อมกันได้ รูปร่างที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันที่แตกต่างกันจะวางอยู่เหนือรูปร่างปัจจุบัน

เช่นเดียวกับรูปร่าง แผนภูมิที่สร้างขึ้นใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไม่สามารถวางอยู่เหนือแผ่นกล่องโต้ตอบที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า และคุณไม่สามารถดูแผนภูมิที่วางอยู่ใต้แผ่นกล่องโต้ตอบเหล่านี้ได้

เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิปัจจุบัน ให้ใช้กล่องการเลือกองค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือแผนภูมิ กลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน)

เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิหรือรูปร่างที่ถูกซ่อนซึ่งสร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณต้องเพิ่มคำสั่ง เลือกหลายวัตถุ ลงใน แถบเครื่องมือด่วน หรือลงในกลุ่มกำหนดเองบน Ribbon ก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทนที่หรือแก้ไขฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ดูบทความต่อไปนี้

ฟีเจอร์ PivotTable ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใน Excel 97-2003

ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณสามารถกำหนดชื่อสำหรับรายงาน PivotTable ได้

ชื่อที่ใช้สำหรับรายงาน PivotTable ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าอาจไม่ตรงตามความต้องการสำหรับชื่อช่วงใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ดังนั้นไม่สามารถใช้สำหรับการอ้างอิงตารางในสูตรที่ใช้ฟีเจอร์การอ้างอิงที่มีแบบแผนใหม่ได้ เมื่อต้องการใช้ชื่อรายงาน PivotTable ในการอ้างอิงที่มีแบบแผน คุณต้องเปลี่ยนชื่อที่กำหนด

สมาชิกจากการคำนวณที่กำหนดไว้ใน OLAP คิวบ์จะแสดงตามค่าเริ่มต้นในรายงาน PivotTable

สมาชิกจากการคำนวณที่กำหนดไว้ใน OLAP คิวบ์จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้นในรายงาน PivotTable อีกต่อไป แต่การวัดจากการคำนวณ (สมาชิกจากการคำนวณในมิติการวัด) จะแสดงตามค่าเริ่มต้น

คุณสามารถแสดงสมาชิกจากการคำนวณได้โดยเลือก แสดงสมาชิกที่คำนวณจากเซิร์ฟเวอร์ OLAP บนแท็บ แสดง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable (แท็บ ตัวเลือก ของ เครื่องมือ PivotTable กลุ่ม PivotTable, ตัวเลือก)

Microsoft SQL Server Analysis Services เวอร์ชันก่อนหน้า SQL Server 2005 Analysis Services จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนรายงาน OLAP PivotTable

ตัวเลือกการกรองแบบใหม่ในรายงาน OLAP PivotTable ต้องการการสนับสนุนสำหรับการเลือกย่อยบนเซิร์ฟเวอร์ OLAP SQL Server 2005 Analysis Services หรือ SQL Server 2008 Analysis Services สนับสนุนการเลือกย่อยเพื่อให้ตัวเลือกการกรองทั้งหมดพร้อมใช้งาน

เมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊กจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เฉพาะตัวเลือกการกรองที่พร้อมใช้งานในรายงาน PivotTable ของ Excel 2003 เท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในรายงาน PivotTable ของ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เนื่องจาก SQL Server Analysis Services เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สนับสนุนการเลือกย่อย

คุณสามารถใช้ ตัวช่วยสร้าง OLAP คิวบ์ เพื่อสร้างไฟล์ OLAP คิวบ์จากแหล่งข้อมูลที่สัมพันธ์กันได้ โดยใช้ฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเพิ่มโครงสร้างข้อมูลแบบลำดับชั้นลงในข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถดูข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรายงาน PivotTable และเก็บไว้ในไฟล์ที่แยกต่างหากได้

ตัวช่วยสร้าง OLAP คิวบ์ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่สัมพันธ์กันนั้นได้โดยตรง หรือคุณสามารถนำเข้าข้อมูลที่สัมพันธ์กันไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel ก็ได้

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง PivotTable เพื่อสร้างรายงาน PivotTable และ ตัวช่วยสร้าง PivotChart เพื่อสร้างรายงาน PivotChart

ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ ตัวช่วยสร้าง PivotChart ไม่พร้อมใช้งานบน Ribbon แบบ Office Fluent แต่คุณสามารถใช้คำสั่ง แทรก PivotTable และ แทรก PivotChart เพื่อสร้างรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ได้ในขั้นตอนเดียว (แท็บ แทรก กลุ่ม ตาราง ปุ่ม PivotTable)

คุณยังสามารถใช้ ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ ตัวช่วยสร้าง PivotChart โดยการเพิ่มลงใน แถบเครื่องมือด่วน หรือกลุ่มกำหนดเองบน Ribbon ฟีเจอร์ที่คุ้นเคยบางอย่างจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างเท่านั้น เช่น เขตข้อมูลหน้าที่กำหนดโดยเซิร์ฟเวอร์ ตัวเลือกในการจัดหน่วยความจำให้ดีที่สุด ความสามารถในการสร้างรายงาน PivotTable ที่ยึดตามรายงาน PivotTable อื่นอย่างชัดเจน และช่วงการรวมข้อมูลหลายช่วง

การจัดรูปแบบป้ายชื่อและรายการแบบกำหนดเองจะสูญหายเมื่อคุณยุบเขตข้อมูล

รายงาน PivotTable จะเก็บรักษาการกำหนดเองของรายการ (เช่น การจัดรูปแบบป้ายชื่อ และรายการแบบกำหนดเอง) ถึงแม้รายการเหล่านั้นไม่ปรากฏชั่วคราวในรายงาน PivotTable

เมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊กจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า การจัดรูปแบบป้ายชื่อและรายการแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้เมื่อคุณยุบเขตข้อมูล ป้ายชื่อแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กเสมอ แม้ว่าจะเอาเขตข้อมูลออกจากรายงาน PivotTable แล้วเพิ่มลงไปอีกครั้งในภายหลังก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทนที่หรือแก้ไขฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ดูบทความต่อไปนี้

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

การสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ถูกเอาออกจาก Office 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณจะไม่สามารถเปิดหรือบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เหล่านี้

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 Japanese) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works Japanese) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 Japanese) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel Chart (*.xlc)

การสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบไฟล์

ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

Web Page (*.htm; *.html)

Office 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่เก็บข้อมูลฟีเจอร์เฉพาะของ Excel ในรูปแบบไฟล์นี้อีกต่อไป คุณสามารถเปิดไฟล์ในรูปแบบนี้ได้ โดยการรักษาฟีเจอร์เฉพาะของ Excel ที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกไฟล์ดังกล่าว (หรือเวิร์กบุ๊กอื่นใดก็ตาม) ในรูปแบบไฟล์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศเท่านั้น

Single File Web Page (*.mht; *.mhtml)

Office 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่เก็บข้อมูลฟีเจอร์เฉพาะของ Excel ในรูปแบบไฟล์นี้อีกต่อไป คุณสามารถเปิดไฟล์ในรูปแบบนี้ได้ โดยการรักษาฟีเจอร์เฉพาะของ Excel ที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกไฟล์ดังกล่าว (หรือเวิร์กบุ๊กอื่นใดก็ตาม) ในรูปแบบไฟล์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศเท่านั้น

ตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊ก Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไม่มีปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ หรือความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้น และช่วยคุณสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้

สิ่งสำคัญ    เมื่อคุณทำงานบนเวิร์กบุ๊กในโหมดความเข้ากันได้ โดยที่เวิร์กบุ๊กอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 (.xls) แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ใหม่ของ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่ใช้ XML (.xlsx) หรือรูปแบบไฟล์ไบนารี (.xlsb) ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก

 1. ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้

 2. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ข้อมูล

 3. คลิกปุ่ม ตรวจหาปัญหา แล้วคลิก ตรวจสอบความเข้ากันได้

  กล่องโต้ตอบตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเวิร์กบุ๊กทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบความเข้ากันได้เมื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กนี้

 5. เมื่อต้องการสร้างรายงานปัญหาทั้งหมดที่แสดงรายการในกล่อง สรุป ไว้ในเวิร์กชีตที่แยกต่างหาก ให้คลิก คัดลอกไปยังเวิร์กชีตใหม่

  เคล็ดลับ    คุณสามารถคลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งปัญหาในเวิร์กชีต หรือ แก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ ถ้ามีให้ใช้ สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้คลิก วิธีใช้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปยังรูปแบบไฟล์อื่น

บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ปัญหาความเข้ากันได้ของแผ่นงาน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×