ใช้ Word เพื่อเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ OpenDocument Text (.odt)

คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument (.odt) ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันการประมวลผลคำบางคำ

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วย Microsoft 365

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

เปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 2. คลิก เปิด

 3. คลิกเรียกดูแล้วคลิกเรียกดู

 4. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ให้คลิกที่รายการชนิดไฟล์ที่อยู่ถัดจากกล่องชื่อไฟล์แล้วคลิกข้อความ OpenDocument

 5. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ไฟล์หลังจากที่พบไฟล์นั้นแล้วได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเอกสาร Word ก่อน เช่น ในรูปแบบไฟล์ .docx แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. คลิกเรียกดูแล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ข้อความ OpenDocument

 5. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณจากนั้นให้บันทึกไฟล์นั้น

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชัน ข้อความ OpenDocument และ Word สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบ แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วนกัน โดยให้เขียนเนื้อความให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยังไม่ต้องจัดรูปแบบข้อความและเก็บการจัดรูปแบบไว้ทำตอนจบ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนเนื้อหามากขึ้น ในขณะที่ลดการสูญเสียการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วย Microsoft 365

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

เปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกเปิดแล้วคลิกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ ตัวอย่างเช่นคลิกคอมพิวเตอร์

 3. คลิกเรียกดูแล้วคลิกเรียกดู

 4. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ให้คลิกที่รายการชนิดไฟล์ที่อยู่ถัดจากกล่องชื่อไฟล์แล้วคลิกข้อความ OpenDocument

 5. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ไฟล์หลังจากที่พบไฟล์นั้นแล้วได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเอกสาร Word ก่อน เช่น ในรูปแบบไฟล์ .docx แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. คลิกเรียกดูแล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ข้อความ OpenDocument

 5. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณจากนั้นให้บันทึกไฟล์นั้น

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชัน ข้อความ OpenDocument และ Word สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบ แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วนกัน โดยให้เขียนเนื้อความให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยังไม่ต้องจัดรูปแบบข้อความและเก็บการจัดรูปแบบไว้ทำตอนจบ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนเนื้อหามากขึ้น ในขณะที่ลดการสูญเสียการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

เปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 2. คลิก เปิด

 3. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ในรายการไฟล์ชนิดให้คลิกข้อความ OpenDocument

 4. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ไฟล์หลังจากที่พบไฟล์นั้นแล้วได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเอกสาร Word ก่อน เช่น ในรูปแบบไฟล์ .docx แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ข้อความ OpenDocument

 4. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชัน ข้อความ OpenDocument และ Word สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบ แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วนกัน โดยให้เขียนเนื้อความให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยังไม่ต้องจัดรูปแบบข้อความและเก็บการจัดรูปแบบไว้ทำตอนจบ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนเนื้อหามากขึ้น ในขณะที่ลดการสูญเสียการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument กับรูปแบบ Word

ด้านบนของหน้า

คุณต้องติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้

เปิดไฟล์ ข้อความ OpenDocument ใน Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกเปิด

 2. ในรายการไฟล์ชนิดให้คลิกข้อความ OpenDocument

 3. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความ OpenDocument ใน Word 2007 อาจไม่มีการจัดรูปแบบเดียวกันกับที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันต้นฉบับที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันเดิม นี่คือเนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในรูปแบบ Word เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเอกสาร Word ก่อน เช่น ในรูปแบบไฟล์ .docx แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกบันทึกเป็น

 2. คลิกข้อความ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบข้อความ OpenDocument (.odt) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป นี่คือเนื่องจากมีฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆเช่นการจัดรูปแบบที่ OpenDocument การใช้งานข้อความและการสนับสนุน Word 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบข้อความ OpenDocument และรูปแบบ Word 2007 ให้ดูที่ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument สเปรดชีต (ods) และรูปแบบ Excel สำหรับ Windows (.xlsx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ ข้อความ OpenDocument (.odt)

 • เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น เช่น Google Docs หรือ OpenOffice.org Writer ให้คิดว่าการเขียน (เนื้อความ) และการจัดรูปแบบ (ลักษณะที่ปรากฏ) เป็นงานคนละส่วนกัน โดยให้เขียนเนื้อความให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยังไม่ต้องจัดรูปแบบข้อความและเก็บการจัดรูปแบบไว้ทำตอนจบ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีสมาธิกับการเขียนเนื้อหามากขึ้น ในขณะที่ลดการสูญเสียการจัดรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างรูปแบบ ข้อความ OpenDocument กับรูปแบบ Word

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×