ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ใช้ Word Mobile สำหรับ Windows Phone

จำเป็นต้องรีวิวเอกสาร Microsoft Word ที่มีคนส่งให้คุณในอีเมลใช่หรือไม่ หรือต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ หรือเพิ่มข้อคิดเห็นหนึ่งหรือสองข้อใช่หรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องรอจนคุณกลับมาที่คอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถเปิด แก้ไข และแม้แต่สร้างเอกสาร Word ใหม่ได้โดยตรงบนโทรศัพท์ของคุณ เพียงไปที่ Office Hub เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เอกสาร Word ที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดเอกสาร Word

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะ Office ไอคอน Office

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน สถานที่ ให้แตะตำแหน่งที่เก็บเอกสารไว้ แล้วแตะที่เอกสารนั้น เอกสารสามารถอยู่ในตำแหน่งใดๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ ในโทรศัพท์ของคุณ, ในอีเมล, บน OneDrive, บน Microsoft SharePoint 2010 หรือไซต์ที่ใหม่กว่า หรือบนไซต์ SharePoint Online ซึ่งพร้อมใช้งานกับ Microsoft Office 365

  • ปัดนิ้วไปที่ ล่าสุด แล้วแตะเอกสารที่คุณเปิดล่าสุด

  • แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา ในกล่อง ค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ชื่อเอกสาร แล้วแตะที่เอกสารเมื่อชื่อเอกสารนั้นปรากฏขึ้นมา

   หมายเหตุ: 

   • Word Mobile ไม่สนับสนุนฟีเจอร์ทั้งหมดใน Microsoft Word 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าเอกสารมีเนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน คุณยังคงสามารถเปิดเอกสารในโทรศัพท์ของคุณได้ เนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะไม่แสดงขึ้น และคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้

   • กำลังค้นหาเอกสารที่คุณได้เปิดจากอีเมลใช่หรือไม่ เพียงแค่ตวัดนิ้วไปที่ ที่เก็บ แล้วแตะที่ อีเมล จากนั้นแตะเอกสาร

   • เมื่อต้องการทำงานกับเอกสารต่างๆ ที่เก็บไว้บน OneDriveบัญชี Microsoft ต้องได้รับการติดตั้งไว้บนโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการซิงค์เอกสารบน OneDrive ให้ดูที่ ซิงค์เอกสารกับ OneDrive

   • เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับเอกสารที่อยู่บนไซต์ SharePoint หรือไซต์ SharePoint Online ให้ดู ทำงานกับเอกสารบน SharePoint

   เคล็ดลับ: 

   • คุณสามารถคัดลอกข้อความจากเอกสารของคุณและวางลงในไฟล์, แอป หรือข้อความอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณได้

   • ถ้าคุณมีเอกสารที่ใช้บ่อย คุณสามารถปักหมุดเอกสารที่หน้าจอเริ่มได้ ใน Office Hub ให้ตวัดนิ้วไปที่ ล่าสุด จากนั้นแตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

เมื่อต้องการสร้างและบันทึกเอกสารใหม่

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะที่ Office ไอคอน Office

 2. ตวัดนิ้วไปที่ ล่าสุด แล้วแตะที่ ใหม่ ไอคอน เอกสารใหม่ > Word หรือแตะเทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งของ Word

 3. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > บันทึก

 4. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะที่รายการ บันทึกไปยัง > โทรศัพท์ หรือ OneDrive > บันทึก

เมื่อต้องการดูส่วนต่างๆ ของเอกสาร

 1. แตะที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในเอกสาร แล้วแตะที่ เค้าร่าง ไอคอน เค้าร่าง

 2. เมื่อต้องการไปยังส่วนที่ระบุของเอกสาร ให้แตะอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านบนของเอกสาร ชื่อส่วน หรือข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถย่อและขยายโดยการบีบนิ้วเข้าหากันและกางนิ้วของคุณออกจากกัน

  • เมื่อคุณเปิดเอกสารอีกครั้งบนโทรศัพท์ของคุณ คุณจะไปยังตำแหน่งที่คุณทำค้างไว้โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 1. แตะที่ตำแหน่งใดๆ ในเอกสาร แล้วแตะ แก้ไข ไอคอน แก้ไข จากนั้นแตะที่คำหรือตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารเพื่อเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. แตะ ข้อคิดเห็น ไอคอน เพิ่มข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ (ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังเพิ่มข้อคิดเห็น จะมีการขอให้คุณใส่ชื่อผู้ใช้เพื่อให้บุคคลอื่นทราบว่าใครเป็นผู้แก้ไขเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณในภายหลังได้ โดยแตะที่ การตั้งค่า ไอคอน การตั้งค่า ใน รายการแอพ แล้วตวัดนิ้วไปยัง แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะที่ Office > ชื่อผู้ใช้)

 4. แตะด้านนอกกล่องข้อคิดเห็นเพื่อหยุดการให้ข้อคิดเห็น

 5. เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น ให้แตะที่ข้อคิดเห็นในเอกสาร

เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ

 1. แตะที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในเอกสาร แล้วแตะ แก้ไข ไอคอน แก้ไข

 2. เมื่อต้องการเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ให้แตะที่คำแล้วลากวงกลมมาที่มุมท้ายเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. แตะ จัดรูปแบบ ไอคอน จัดรูปแบบข้อความ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ รูปแบบ ให้แตะการจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการใช้ ตัวเลือกการจัดรูปแบบมี ตัวหนา ไอคอน ตัวหนา , ตัวเอียง ไอคอน ตัวเอียง , ขีดเส้นใต้ ไอคอน ขีดเส้นใต้ , ขีดทับ ไอคอน ขีดทับ และ เพิ่ม ไอคอน เพิ่ม หรือ ลด ไอคอน ลด ขนาดฟอนต์

  • ภายใต้ เน้น ให้แตะสีที่คุณต้องการใช้ในการเน้นข้อความ

  • ภายใต้ สีฟอนต์ ให้แตะสีที่จะใช้กับข้อความ

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะหลังข้อความที่เลือก แล้วแตะ จัดรูปแบบ ไอคอน จัดรูปแบบข้อความ จากนั้นแตะไอคอนสำหรับการจัดรูปแบบที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อปิด

  เคล็ดลับ: 

  • ต้องการจัดรูปแบบให้กับข้อความที่คุณพิมพ์หรือไม่ แตะที่ จัดรูปแบบ ไอคอน จัดรูปแบบข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นเริ่มพิมพ์

  • คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกข้อความที่จะจัดรูปแบบ แล้วแตะที่ จัดรูปแบบ ไอคอน จัดรูปแบบข้อความ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบแรก แตะ จัดรูปแบบ ไอคอน จัดรูปแบบข้อความ อีกครั้ง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบถัดไปที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลี

 1. แตะที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในเอกสาร แล้วแตะที่ ค้นหา ไอคอนค้นหา

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา แล้วแตะ Enter ไอคอน Enter

 3. แตะ ถัดไป ไอคอน ถัดไป เพื่อค้นหาผลลัพธ์ถัดไป

 4. เมื่อต้องการหยุดการค้นหา ให้กดปุ่ม ย้อนกลับ ปุ่ม ย้อนกลับ ได้ตลอดเวลา หรือแตะ ตกลง ใน การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ที่หน้าสุดท้าย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาตำแหน่งที่ข้อความจะปรากฏทั่วทั้งเอกสาร คุณสามารถแตะอินสแตนซ์แรกของข้อความที่คุณเห็น แล้วแตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา > Enter ไอคอน Enter > ถัดไป ไอคอน ถัดไป ได้เช่นกัน

เมื่อต้องการส่งเอกสารในอีเมล

 1. ใน รายการแอพ ให้แตะ Office ไอคอน Office

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อค้นหาเอกสารที่คุณต้องการส่ง

  • สำหรับเอกสารที่คุณได้เปิดไว้แล้ว ให้ตวัดนิ้วไปที่ ล่าสุด

  • ปัดนิ้วไปที่ ที่เก็บ แล้วแตะที่ที่เก็บเอกสารนั้นไว้

  • แตะ ค้นหา ไอคอนค้นหา แล้วค้นหาเอกสาร

 3. แตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะที่ แบ่งปัน จากนั้นแตะชื่อบัญชีอีเมล

 4. เพิ่มผู้รับและข้อมูลอื่นๆ ลงในอีเมล แล้วแตะ ส่ง ไอคอน ส่งอีเมล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×