ตั้งค่าและกำหนดทีมของคุณเอง

ให้ทีมของคุณเริ่มต้นทำงาน

ใช้ประกาศเพื่อเข้าถึงได้มากขึ้น

ลองกันเลย!

หากต้องการให้ทีมของคุณเริ่มต้นทำงานใน Microsoft Teams โปรดสร้างทีม เพิ่มบุคคล และเพิ่มแชนเนล

สร้างทีม

 1. เลือก Teams > เข้าร่วมหรือสร้างทีม

  ซึ่งเป็นจุดที่คุณสร้างทีมของตัวเอง หรือค้นพบทีมที่มีอยู่แล้ว

 2. เลือก สร้างทีมใหม่จากนั้นเลือก สร้างทีมตั้งแต่เริ่มต้น หรือเลือก สร้างจาก... เพื่อสร้างทีมใหม่หรือสร้างจากกลุ่มที่มีอยู่ตามลำดับ

 3. เลือก ส่วนตัว ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นร้องขอสิทธิ์ในการเข้าร่วม หรือเลือก สาธารณะ ถ้าใครก็ตามในองค์กรของคุณสามารถเข้าร่วมได้

 4. ตั้งชื่อทีมของคุณ แล้วเพิ่มคำอธิบายสั้นๆ หากคุณต้องการ

 5. เลือก สร้าง

 6. เพิ่มสมาชิก

  คุณสามารถเพิ่มบุคคล กลุ่ม หรือแม้แต่กลุ่มที่ติดต่อได้ทั้งกลุ่ม

  หากคุณต้องการเพิ่มบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณ ให้ใช้อีเมลแอดเดรสของบุคคลนั้นเพื่อเชิญเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม เพิ่มชื่อที่แสดงซึ่งเรียกง่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวด้วย

 7. เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกเสร็จแล้ว ให้เลือก เพิ่ม จากนั้นจึงเลือก ปิด

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ให้พิจารณา การสร้างทีมแบบทั้งองค์กร ซึ่งจะเพิ่มทุกคนในองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ

สร้างช่องทาง

ตามค่าเริ่มต้น ทุกทีมจะมีแชนเนล ทั่วไป ซึ่งเป็นแชนเนลที่เหมาะสำหรับการประกาศและให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทั้งทีม เมื่อต้องการเพิ่มแชนเนล:

 1. เลือก เลือกเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม... ถัดจากชื่อทีม

 2. เลือก Add channel (เพิ่มแชนเนล)

 3. ป้อนชื่อและคำอธิบายสั้นๆ สำหรับแชนเนลของคุณ

  คุณสามารถสร้างแชนเนลตามหัวข้อ โครงการ ชื่อแผนก หรือสิ่งใดก็ได้ตามความต้องการของคุณ

 4. เลือก แสดงแชนเนลนี้โดยอัตโนมัติในรายการแชนเนลของทุกคนในทีม หากคุณต้องการให้แชนเนลนี้ปรากฏให้เห็นโดยอัตโนมัติในรายการแชนเนลของทุกคน

 5. เลือกเพิ่ม

กำหนดและจัดการทีมของคุณเอง

 1. เลือก เลือกเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม... ถัดจากชื่อทีม

 2. เลือก จัดการทีม เพื่อค้นหา สมาชิกแชนเนลการตั้งค่า และ แอป สำหรับทีมของคุณทั้งหมดในที่เดียว

 3. เลือก การตั้งค่า > รูปภาพทีม เพื่อเพิ่มรูปภาพทีม และแสดงบุคลิกลักษณะบางอย่างสำหรับทีมของคุณ

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

ทีมและแชนแนล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×