ไม่มีผลลัพธ์การค้นหาสำหรับบัญชี POP, IMAP หรือ Exchange

อัปเดตล่าสุด: 11 มีนาคม 2019

ปัญหา

การค้นหา Outlook อาจคืนค่ามาว่า ไม่มีผลลัพธ์การค้นหาสำหรับบัญชี POP, IMAP หรือ Exchange และคุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 • “ประสิทธิภาพการค้นหาจะได้รับผลกระทบเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าการค้นหา Outlook”

นอกจากนี้ ID เหตุการณ์ 3083 จะเกิดซ้ำในรายการบันทึกแอปพลิเคชันตัวแสดงเหตุการณ์ด้วยข้อผิดพลาดนี้:

 • ชื่อรายการบันทึก: แอปพลิเคชัน

 • แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-Search

 • วันที่:

 • ID เหตุการณ์: 3083

 • ประเภทงาน: ตัวรวบรวม

 • ระดับ: ข้อผิดพลาด

 • คำสำคัญ: คลาสสิก

 • คำอธิบาย: ตัวจัดการโพรโทคอล Mapi16 ไม่สามารถโหลดได้ คำอธิบายข้อผิดพลาด: ไม่พบโมดูลที่ระบุ  (HRESULT : 0x8007007e)

สถานะ: แก้ไขปัญหาชั่วคราว

คุณจะต้องทราบว่าคุณติดตั้ง Outlook เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิด Outlook และคลิก ไฟล์ > บัญชี Office > เกี่ยวกับ Outlook

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมด้านล่างโดยขึ้นกับเวอร์ชันที่คุณมี:

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ไปที่ วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. ใน Windows คลิกขวา เริ่ม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในกล่อง เปิด: พิมพ์ regedit จากนั้นคลิก ตกลง นี่จะเปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

 2. ตรวจสอบว่ามีรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. ลบรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. ปิด Outlook

 5. เริ่ม Windows ใหม่

 6. เปิด Outlook และรอให้การทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ นี่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้วิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวในการปิดใช้งานบริการ Windows Desktop Search สำหรับ Outlook คุณควรเปิดใช้งานบริการอีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search และตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ PreventIndexingOutlook เป็น 0 (ศูนย์) จากนั้นคลิก ตกลง

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ไปที่ วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. ใน Windows คลิกขวา เริ่ม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในกล่อง เปิด: พิมพ์ regedit จากนั้นคลิก ตกลง นี่จะเปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

 2. ตรวจสอบว่ามีรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. ลบรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. ปิด Outlook

 5. เริ่ม Windows ใหม่

 6. เปิด Outlook และรอให้การทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ นี่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้วิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวในการปิดใช้งานบริการ Windows Desktop Search สำหรับ Outlook คุณควรเปิดใช้งานบริการอีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search และตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ PreventIndexingOutlook เป็น 0 (ศูนย์) จากนั้นคลิก ตกลง

แก้ไขปัญหาชั่วคราว

ถ้าการลบรีจิสทรีคีย์ไม่แก้ไขปัญหา คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาชั่วคราวได้โดยปิดใช้งาน Windows Desktop Search ซึ่งจะทำให้ Outlook ใช้การค้นหาภายในของตัวเอง การค้นหาภายในจะแสดงดังต่อไปนี้เพื่อระบุว่าไม่ได้ใช้บริการ Windows Search อยู่:

 • ประสิทธิภาพการค้นหาจะได้รับผลกระทบเนื่องจากนโยบายกลุ่มปิดบริการ Windows Search

ปิดใช้งานการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows

เมื่อต้องการปิดใช้งานบริการ Windows Desktop Search สำหรับ Outlook ให้ทำดังต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ไปที่ วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. ใน Windows คลิกขวา เริ่ม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในกล่อง เปิด: พิมพ์ regedit จากนั้นคลิก ตกลง นี่จะเปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

 2. ค้นหาซับคีย์นี้ในรีจิสทรี จากนั้นคลิกที่ซับคีย์:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. คลิก แก้ไข > ใหม่ > คีย์ และตั้งชื่อคีย์ใหม่ว่า Windows Search

 4. เลือกคีย์ Windows Search ใหม่

 5. คลิก แก้ไข > ใหม่ > ค่า DWORD

 6. พิมพ์ PreventIndexingOutlook เป็นชื่อของ DWORD แล้วกด Enter

 7. คลิกขวาที่ PreventIndexingOutlook จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

 8. ในกล่องข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 เพื่อเปิดใช้งานรายการรีจิสทรี จากนั้นคลิก ตกลง

 9. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ท Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า PreventIndexingOutlook ให้พิมพ์ 0 (ศูนย์) จากนั้นคลิก ตกลง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ไอคอนผู้เชี่ยวชาญ (สมอง เฟือง)

ถามผู้เชี่ยวชาญ

เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Outlook และอ่านบล็อกของเรา

Outlook Tech Community

ไอคอนชุมชน

ขอความช่วยเหลือในชุมชน

ถามคำถามและค้นหาวิธีการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน MVP วิศวกร และผู้ใช้ Outlook

กระดานสนทนาของ Outlook บน Answers

ไอคอนคำขอฟีเจอร์ (หลอดไฟ ความคิด)

แนะนำฟีเจอร์ใหม่

เราชอบอ่านคำแนะนำและคำติชมของคุณ! แชร์ความคิดเห็นของคุณ เรายินดีรับฟัง

Outlook UserVoice

ดูเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ แบบเฉพาะหน้าใน Outlook สำหรับพีซี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×