ไม่มีอะไรปรากฏเมื่อกดเล่นในโปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ OneNote

ไม่มีอะไรปรากฏเมื่อกดเล่นในโปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ OneNote

วิธีแก้ไข 1: ตรวจสอบระดับเสียงของคุณ

ถ้าคำถูกไฮไลต์ แต่คุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย:

 1. ออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน

 2. เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ

 3. เปิดโปรแกรมช่วยอ่านอีกครั้งแล้วเลือก เล่น

ถ้ายังคงไม่มีเสียง ให้ลองวิธีแก้ไขถัดไป

วิธีแก้ไข 2: ตรวจสอบระดับเสียงของลำโพงของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้ลำโพง:

 1. ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กและเปิดลำโพงแล้ว

 2. เพิ่มระดับเสียงบนลำโพงของคุณ

 3. เลือก เล่น

ถ้าคุณยังคงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ให้ลองวิธีแก้ไขถัดไป

วิธีแก้ไข 3: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของลำโพงและเฮดโฟนของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้ลำโพงหรือเฮดโฟน:

 1. ถอดปลั๊กลำโพงหรือเฮดโฟนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เสียบเข้าอีกครั้ง

 3. เลือก เล่น

ถ้ายังคงไม่มีเสียง ให้ลองวิธีแก้ไขถัดไป

วิธีแก้ไข 4: ใน Windows ให้ตรวจสอบว่าเปิดลำโพงหรือเฮดโฟนอยู่

 1. เปิด เสียงแผงควบคุม จากแถบงานของคุณ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างมีเครื่องหมายถูกสีเขียว

 3. ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียว ให้คลิกขวาบนไอคอนของอุปกรณ์แล้วเลือก เปิดใช้งาน

 4. ปิดและเปิด OneNote อีกครั้ง จากนั้นเปิดโปรแกรมช่วยอ่าน

 5. เลือก เล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×