ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การอ้างอิงเซลล์ หมายถึง เซลล์หรือช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต และสามารถใช้ในสูตร เพื่อให้ Microsoft Office Excel สามารถหาค่าหรือข้อมูลที่คุณต้องการให้สูตรนั้นคำนวณได้

ในสูตรหนึ่งสูตรหรือหลายสูตร คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่ออ้างอิงถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลจากอย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่อยู่ติดกันบนเวิร์กชีต

 • ข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของเวิร์กชีต

 • ข้อมูลบนเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น

สูตรนี้:

อ้างอิงถึง:

และส่งกลับ:

=C2

เซลล์ C2

ค่าในเซลล์ C2

=A1:F4

เซลล์ A1 ถึง F4

ค่าในเซลล์ทั้งหมด แต่คุณต้องกด Ctrl+Shift+Enter หลังจากที่คุณพิมพ์สูตรของคุณ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการใช้งานนี้ใช้ไม่ได้กับ Microsoft Excel บนเว็บ

=Asset-Liability

เซลล์ที่มีชื่อ Asset และ Liability

ค่าในเซลล์ที่มีชื่อ Liability ถูกลบออกจากค่าในเซลล์ที่มีชื่อ Asset

{=Week1+Week2}

ช่วงเซลล์ที่มีชื่อ Week1 และ Week2

ผลรวมของค่าของช่วงเซลล์ที่มีชื่อ Week1 และ Week 2 เป็นสูตรอาร์เรย์

=Sheet2!B2

เซลล์ B2 ใน Sheet2

ค่าในเซลล์ B2 ใน Sheet2

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งเซลล์    เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิง ให้เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในเวิร์กชีตเดียวกัน

   คุณสามารถลากเส้นขอบของเซลล์ที่เลือกเพื่อย้ายส่วนที่เลือก หรือลากมุมของเส้นขอบเพื่อขยายส่วนที่เลือกได้

  • การอ้างอิงชื่อที่กำหนด    เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิงให้กับชื่อที่กำหนด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อ

   • กด F3 เลือกชื่อในกล่อง วางชื่อ แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าไม่มีมุมสี่เหลี่ยมบนเส้นขอบที่มีการกำหนดรหัสสี การอ้างอิงจะเป็นช่วงที่มีชื่อ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการอ้างอิงในเซลล์เดียว ให้กด Enter

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการอ้างอิงในสูตรอาร์เรย์ (เช่น A1:G4) ให้กด Ctrl+Shift+Enter

   การอ้างอิงอาจเป็นเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ และสูตรอาร์เรย์อาจเป็นสูตรที่คำนวณผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ก็ได้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Microsoft 365 เวอร์ชันปัจจุบัน คุณเพียงแค่ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

คุณสามารถอ้างถึงเซลล์ที่อยู่บนแผ่นงานอื่นในสมุดงานเดียวกันได้โดยการใส่ชื่อของเวิร์กชีตตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ไว้ล่วงหน้าที่จุดเริ่มต้นของการอ้างอิงเซลล์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชันแผ่นงานที่ชื่อ AVERAGE จะคํานวณค่าเฉลี่ยสําหรับช่วง B1:B10 บนเวิร์กชีตที่ตั้งชื่อว่า การตลาด ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ตัวอย่างการอ้างอิงแผ่นงาน

1. อ้างอิงไปยังเวิร์กชีตชื่อ Marketing

2. อ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ระหว่างและรวมทั้งเซลล์ B1 และ B10

3. คั่นการอ้างอิงเวิร์กชีตจากการอ้างอิงช่วงของเซลล์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่มให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และสูตรที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่จะถูกอ้างอิง

 4. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่จะถูกอ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเวิร์กชีตอื่นมีอักขระที่ไม่ใช่พยัญชนะอยู่ คุณต้องกำกับชื่อ (หรือเส้นทาง) ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคัดลอกและวางการอ้างอิงเซลล์ แล้วใช้คำสั่ง ลิงก์เซลล์ เพื่อสร้างการอ้างอิงเซลล์ได้ คุณสามารถใช้คำสั่งนี้ทำสิ่งต่างๆ ดังนี้:

 • แสดงข้อมูลสําคัญในตําแหน่งที่โดดเด่นกว่าได้อย่างง่ายดาย สมมติว่าคุณมีเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตจํานวนมาก และในแต่ละเวิร์กชีตเป็นเซลล์ที่แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเซลล์อื่นๆ บนเวิร์กชีตนั้น เพื่อให้เซลล์สรุปเหล่านี้โดดเด่นยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างการอ้างอิงเซลล์ไปยังเซลล์เหล่านี้ในเวิร์กชีตแรกของเวิร์กบุ๊กซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในเวิร์กชีตแรกได้

 • ทําให้การสร้างการอ้างอิงเซลล์ระหว่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กทําได้ง่ายขึ้น คําสั่ง ลิงก์เซลล์ จะวางไวยากรณ์ที่ถูกต้องให้คุณโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องลิงก์ไปถึง

 2. กด Ctrl+C หรือไปที่แท็บ หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  กลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก

 3. กด Ctrl+V หรือไปที่แท็บ หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง รูปปุ่ม

  ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางข้อมูลที่ได้คัดลอก

 4. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง แล้วคลิก วางลิงก์ รายการย่อ/ขยาย

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง Excel จะเน้นเซลล์แต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์แต่ละช่วงที่ถูกอ้างอิงโดยใช้สูตรด้วยสีที่แตกต่างกัน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงไปยังเซลล์หรือช่วงอื่น ให้ลากเส้นขอบของเซลล์หรือช่วงซึ่งมีการกำหนดรหัสสีไว้ไปยังเซลล์หรือช่วงใหม่

  • เมื่อต้องรวมเซลล์ในการอ้างอิงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ลากมุมของเส้นขอบ

  • ในแถบสูตร รูปปุ่ม เลือกการอ้างอิงในสูตร แล้วพิมพ์การอ้างอิงใหม่

  • กด F3 เลือกชื่อในกล่อง วางชื่อ แล้วคลิก ตกลง

 3. กด Enter หรือสำหรับสูตรอาร์เรย์ ให้กด Ctrl+Shift+Enter

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Microsoft 365 เวอร์ชันปัจจุบัน คุณเพียงแค่ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

บ่อยครั้งที่ถ้าคุณกำหนดชื่อให้แก่การอ้างอิงเซลล์หลังจากที่คุณใส่การอ้างอิงเซลล์ในสูตร คุณอาจต้องการอัปเดตการอ้างอิงเซลล์ที่มีอยู่เป็นชื่อที่ได้กำหนดนี้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการแทนที่การอ้างอิงเซลล์ด้วยชื่อที่กำหนด

  • เลือกเซลล์ว่างเซลล์เดียวเพื่อเปลี่ยนการอ้างอิงเป็นชื่อในสูตรทั้งหมดบนเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก กำหนดชื่อ แล้วคลิก นำชื่อไปใช้

  กลุ่มชื่อที่กำหนดบนแท็บสูตร

 3. ในกล่อง นำชื่อไปใช้ ให้คลิกชื่ออย่างน้อยหนึ่งชื่อ แล้วคลิก ตกลง

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

 2. ใน แถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างชนิดของการอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการอ้างอิงเซลล์ต่างๆ ให้ดูที่ ภาพรวมของสูตร

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

 3. ให้เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในเวิร์กชีตเดียวกัน คุณสามารถลากเส้นขอบของเซลล์ที่เลือกเพื่อย้ายส่วนที่เลือก หรือลากมุมของเส้นขอบเพื่อขยายส่วนที่เลือกได้

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการอ้างอิงในเซลล์เดียว ให้กด Enter

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการอ้างอิงในสูตรอาร์เรย์ (เช่น A1:G4) ให้กด Ctrl+Shift+Enter

   การอ้างอิงอาจเป็นเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ และสูตรอาร์เรย์อาจเป็นสูตรที่คำนวณผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ก็ได้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Microsoft 365 เวอร์ชันปัจจุบัน คุณเพียงแค่ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

คุณสามารถอ้างถึงเซลล์ที่อยู่บนแผ่นงานอื่นในสมุดงานเดียวกันได้โดยการใส่ชื่อของเวิร์กชีตตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ไว้ล่วงหน้าที่จุดเริ่มต้นของการอ้างอิงเซลล์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชันแผ่นงานที่ชื่อ AVERAGE จะคํานวณค่าเฉลี่ยสําหรับช่วง B1:B10 บนเวิร์กชีตที่ตั้งชื่อว่า การตลาด ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ตัวอย่างการอ้างอิงแผ่นงาน

1. อ้างอิงไปยังเวิร์กชีตชื่อ Marketing

2. อ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ระหว่างและรวมทั้งเซลล์ B1 และ B10

3. คั่นการอ้างอิงเวิร์กชีตจากการอ้างอิงช่วงของเซลล์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่มให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และสูตรที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่จะถูกอ้างอิง

 4. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่จะถูกอ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเวิร์กชีตอื่นมีอักขระที่ไม่ใช่พยัญชนะอยู่ คุณต้องกำกับชื่อ (หรือเส้นทาง) ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง Excel จะเน้นเซลล์แต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์แต่ละช่วงที่ถูกอ้างอิงโดยใช้สูตรด้วยสีที่แตกต่างกัน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงไปยังเซลล์หรือช่วงอื่น ให้ลากเส้นขอบของเซลล์หรือช่วงซึ่งมีการกำหนดรหัสสีไว้ไปยังเซลล์หรือช่วงใหม่

  • เมื่อต้องรวมเซลล์ในการอ้างอิงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ลากมุมของเส้นขอบ

  • ในแถบสูตร รูปปุ่ม เลือกการอ้างอิงในสูตร แล้วพิมพ์การอ้างอิงใหม่

 3. กด Enter หรือสำหรับสูตรอาร์เรย์ ให้กด Ctrl+Shift+Enter

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Microsoft 365 เวอร์ชันปัจจุบัน คุณเพียงแค่ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

 2. ใน แถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างชนิดของการอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการอ้างอิงเซลล์ต่างๆ ให้ดูที่ ภาพรวมของสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×