ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

หลังจากที่คุณสร้างตาราง แล้ว Microsoft Office Word 2007 เสนอวิธีมากมายให้คุณจัดรูปแบบตารางนั้น ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้สไตล์ตาราง คุณสามารถจัดรูปแบบตารางทั้งหมดในครั้งเดียว และแม้แต่ดูการแสดงตัวอย่างของลักษณะของตารางที่จะถูกจัดรูปแบบในสไตล์ใดสไตล์หนึ่งก่อนที่คุณจะใช้สไตล์นั้นจริง

คุณสามารถสร้างลักษณะที่ออกแบบเองให้กับตารางได้ด้วยการแยกหรือการผสานเซลล์ การเพิ่มหรือลบคอลัมน์หรือแถว หรือการเพิ่มเส้นขอบ ถ้าคุณทํากับตารางที่ยาว คุณสามารถทําซ้ําหัวเรื่องตารางบนแต่ละหน้าที่ตารางปรากฏขึ้น เมื่อต้องการป้องกันตัวแบ่งหน้าที่รบกวนการโฟลว์ของตาราง ของคุณ คุณสามารถระบุวิธีการและจุดที่ตารางควรแบ่งข้ามหน้ากระดาษ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบทั้งตาราง

หลังจากที่คุณสร้างตาราง คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งตารางโดยใช้ สไตล์ตาราง เมื่อวางตัวชี้ของคุณบนแต่ละสไตล์ตารางที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า คุณสามารถแสดงตัวอย่างลักษณะของตารางได้

 1. คลิกในตารางที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 3. ในกลุ่ม สไตล์ตาราง ให้วางตัวชี้บนแต่ละลักษณะตารางจนกระทั่งคุณพบสไตล์ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เมิ่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

 4. คลิกลักษณะเพื่อใช้ลักษณะนั้นกับตาราง

 5. ในกลุ่ม ตัวเลือกลักษณะตาราง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละองค์ประกอบตารางเพื่อนำลักษณะที่เลือกไปใช้หรือเอาลักษณะที่เลือกออก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอาเส้นขอบออก

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาเส้นขอบออกเพื่อจัดรูปแบบ ตารางในแบบที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบตาราง

 1. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 2. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม สไตล์ ตาราง ให้คลิกเส้นขอบ แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง รายการต่อไปนี้

  • คลิกชุดเส้นขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่งชุด

  • คลิก เส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บ เส้นขอบ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เอาเส้นขอบตารางออกจากทั้งตาราง

 1. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 2. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มีเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบตารางให้กับเซลล์ที่ระบุเท่านั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ รวมถึงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเพิ่ม

เอาเส้นขอบตารางออกจากเซลล์ที่ระบุเท่านั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ รวมถึงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม สไตล์ตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มีเส้นขอบ

ด้านบนของหน้า

แสดงและซ่อนเส้นตาราง

เส้นตารางจะแสดงขอบเขตของเซลล์ของตารางบนหน้าจอตรงที่ใดก็ตามที่ตารางไม่มีการใช้เส้นขอบ ถ้าคุณซ่อนเส้นตารางในตารางที่มีเส้นขอบ คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเส้นตารางอยู่หลังเส้นขอบ เมื่อต้องการดูเส้นตาราง ให้เอาเส้นขอบออก

เส้นตารางจะปรากฏเฉพาะบนหน้าจอ ซึ่งต่างจากเส้นขอบ จะไม่ถูกพิมพ์ออกมา ถ้าคุณปิดเส้นตาราง ตารางจะแสดงตามที่จะถูกพิมพ์

หมายเหตุ: เส้นตารางจะมองไม่เห็นเมื่อคุณดูเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ หรือใน 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์'

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในเอกสาร

 • ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ดูเส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

เพิ่มเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาหรือด้านบนที่คุณ ต้องการแทรกเซลล์

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แถวและคอลัมน์

 3. คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

คลิกตัวเลือกนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนเซลล์ไปทางขวา

แทรกเซลล์และย้ายเซลล์อื่นทั้งหมดในแถวนั้นไปทางขวา

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้อาจมีส่งผลให้แถวมีเซลล์มากกว่าแถวอื่น

เลื่อนเซลล์ลง

แทรกเซลล์และย้ายเซลล์ที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ในคอลัมน์นั้นลงทีละหนึ่งแถว แถวใหม่จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของตารางเพื่อใส่เซลล์ที่มีอยู่ล่าสุด

แทรกทั้งแถว

แทรกแถวด้านบนเซลล์ที่คุณคลิก

แทรกทั้งคอลัมน์

แทรกคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก

เพิ่มแถว

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านล่าง

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านขวาหรือซ้ายของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านขวา

ด้านบนของหน้า

ลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์

  คลิกขอบซ้ายของเซลล์ เลือกเซลล์.

  แถว

  คลิกด้านซ้ายของแถว เลือกแถว

  คอลัมน์

  คลิกเส้นตารางบนสุดของคอลัมน์หรือเส้นขอบบน เลือกคอลัมน์

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ลบเซลล์ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์ ตามความเหมาะสม

ด้านบนของหน้า

ผสานและแยกเซลล์

ผสานเซลล์

คุณสามารถรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันให้เป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์หลายเซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมหลายคอลัมน์ได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสานด้วยการคลิกที่ขอบซ้ายของเซลล์ แล้วลากข้ามเซลล์อื่นที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก ผสานเซลล์

การแยกเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ หรือเลือกเซลล์หลายๆ เซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก แยกเซลล์

 3. ใส่จำนวนคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการแยกเซลล์ที่เลือกออก

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำหัวเรื่องตารางบนหน้าถัดไป

เมื่อคุณใช้งานตารางที่ยาวมาก ตารางจะถูกแบ่งไม่ว่า ตัวแบ่งหน้า เกิดขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนตารางเพื่อให้หัวเรื่องของตารางถูกแสดงซ้ํากันในแต่ละหน้าได้

หัวเรื่องตารางที่ซ้ำมองเห็นได้เฉพาะในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร

 1. เลือกแถวหรือแถวหัวเรื่อง สิ่งที่เลือกต้องมีแถวแรกของตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก ทำซ้ำแถวส่วนหัว

หมายเหตุ:  Word จะทําซ้ําหัวเรื่องตารางบนแต่ละหน้าใหม่โดยอัตโนมัติที่เป็นผลลัพธ์จากตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ Word จะไม่ทําซ้ําหัวเรื่องถ้าคุณแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองภายในตาราง

ด้านบนของหน้า

ควบคุมตำแหน่งที่ตารางถูกแบ่ง

เมื่อคุณใช้งานตารางที่ยาวมาก ตารางจะต้องถูกแบ่งไม่ว่า ตัวแบ่งหน้า เกิดขึ้นหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น ถ้าตัวแบ่งหน้าเกิดขึ้นภายในแถวขนาดใหญ่ ตัวแบ่งMicrosoft Wordจะอนุญาตให้ตัวแบ่งหน้าแบ่งแถวระหว่างสองหน้า

คุณสามารถทำการปรับตารางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะปรากฏอย่างที่คุณต้องการให้เป็นเมื่อตารางครอบคลุมหลายๆ หน้า

ป้องกัน แถวตารางจากแบ่งข้ามหน้ากระดาษ

 1. คลิกในตาราง

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ แถว

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แบ่งแถวข้ามหน้ากระดาษได้

บังคับตารางให้แบ่งข้ามหน้ากระดาษที่แถวใดแถวหนึ่งโดยเฉพาะ

 1. คลิกในแถวที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าถัดไป

 2. กดแป้น CTRL+ENTER

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×