ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว

ถ้าคุณพบว่าตัวเองจำเป็นต้องขยายหรือลดความกว้างของแถวและความสูงของคอลัมน์ของ Excel มีหลายวิธีในการปรับ ตารางด้านล่างแสดงขนาดต่ำสุด สูงสุด และขนาดเริ่มต้นสำหรับแต่ละขนาดตามสเกลแบบจุด

ชนิด

Min

Max

ค่าเริ่มต้น

คอลัมน์

0 (ซ่อนอยู่)

255

8.43

แถว

0 (ซ่อนอยู่)

409

15.00

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ (แท็บมุมมอง กลุ่มมุมมองเวิร์กบุ๊ก ปุ่มเค้าโครงหน้า) คุณสามารถระบุความกว้างของคอลัมน์หรือความสูงของแถวเป็นนิ้ว เซนติเมตร และมิลลิเมตรได้ หน่วยการวัดเป็นนิ้วโดยค่าเริ่มต้น ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > แสดง > เลือกตัวเลือกจากรายการหน่วยไม้บรรทัด หากคุณสลับไปยังมุมมองปกติ ความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวจะแสดงเป็นจุด

 • แต่ละแถวและคอลัมน์สามารถมีได้เพียงการตั้งค่าเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คอลัมน์เดียวสามารถมีความกว้างได้ 25 จุด แต่ไม่สามารถกว้าง 25 จุดสำหรับแถวหนึ่ง และ 10 จุดสำหรับอีกแถวหนึ่งได้

ตั้งค่าคอลัมน์ให้มีความกว้างที่ค่าใดค่าหนึ่ง

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความกว้างคอลัมน์

 4. ในกล่อง ความกว้างคอลัมน์ ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์เดียวอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาคอลัมน์ที่ต้องการ แล้วคลิก ความกว้างคอลัมน์ พิมพ์ค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับคอลัมน์ทั้งหมดในเวิร์กชีตให้พอดีอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วดับเบิลคลิกที่ขอบใดก็ได้ระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์สองคอลัมน์

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการในคอลัมน์ที่มีความกว้างที่คุณต้องการใช้

 2. กด Ctrl+C หรือบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก

 3. คลิกขวาที่เซลล์ในคอลัมน์เป้าหมาย ให้ชี้ไปที่ การวางแบบพิเศษ แล้วคลิกปุ่ม รักษาความกว้างคอลัมน์ตามต้นฉบับ รูปปุ่ม

ค่าสำหรับความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์จะระบุจำนวนอักขระของฟอนต์มาตรฐานโดยเฉลี่ยที่พอดีกับเซลล์ คุณสามารถระบุตัวเลขอื่นสำหรับความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับเวิร์กชีต ให้คลิกแท็บแผ่นงานของคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

   คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความกว้างเริ่มต้น

 4. ในกล่อง ความกว้างคอลัมน์มาตรฐาน ให้พิมพ์หน่วยวัดใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมด คุณสามารถสร้างเทมเพลตเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลตเวิร์กชีตได้ แล้วใช้เวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตใหม่ที่ยึดเทมเพลตเหล่านั้น ดูลิงก์ต่อไปนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ให้ลากที่ขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์จนกระทั่งคอลัมน์กว้างตามที่คุณต้องการ

  ขอบของคอลัมน์กำลังถูกลาก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างหลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วลากขอบไปทางขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วดับเบิลคลิกที่ขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วลากขอบของส่วนหัวของคอลัมน์ใดก็ได้

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว

 4. ในกล่องโต้ตอบ ความกว้างของแถว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับความสูงของแถวพอดีอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการปรับแถวทั้งหมดในเวิร์กชีตให้พอดีอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วดับเบิลคลิกที่ขอบล่างของส่วนหัวของแถวใดแถวหนึ่ง

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวหนึ่งแถว ให้ลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวจนกระทั่งแถวสูงตามที่คุณต้องการ

  ขอบของคอลัมน์กำลังถูกลาก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวหลายๆ แถว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวใดแถวหนึ่งที่เลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวสำหรับแถวทั้งหมดบนเวิร์กชีต ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวใดก็ได้

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหา ให้ดับเบิลคลิกที่ขอบล่างของส่วนหัวของแถว

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณต้องการทำงานกับความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวเป็นนิ้ว คุณควรทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้า (แท็บ มุมมอง กลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ปุ่ม เค้าโครงหน้า) ในมุมมองเค้าโครงหน้า คุณสามารถระบุความกว้างของคอลัมน์หรือความสูงของแถวเป็นนิ้ว ในมุมมองนี้ นิ้วเป็นหน่วยวัดตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร

 • ใน Excel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > ขั้นสูง

 • ใน Excel 2010 ให้ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

ตั้งค่าคอลัมน์ให้มีความกว้างที่ค่าใดค่าหนึ่ง

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความกว้างคอลัมน์

 4. ในกล่อง ความกว้างคอลัมน์ ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการ

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการปรับคอลัมน์ทั้งหมดในเวิร์กชีตให้พอดีอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วดับเบิลคลิกที่ขอบใดก็ได้ระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์สองคอลัมน์

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการในคอลัมน์ที่มีความกว้างที่คุณต้องการใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก แล้วเลือกคอลัมน์เป้าหมาย

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. ภายใต้ วาง ให้เลือก ความกว้างของคอลัมน์

ค่าสำหรับความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์จะระบุจำนวนอักขระของฟอนต์มาตรฐานโดยเฉลี่ยที่พอดีกับเซลล์ คุณสามารถระบุตัวเลขอื่นสำหรับความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับเวิร์กชีต ให้คลิกแท็บแผ่นงานของคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

   แท็บแผ่นงาน Excel

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความกว้างเริ่มต้น

 4. ในกล่อง ความกว้างคอลัมน์เริ่มต้น ให้พิมพ์หน่วยวัดใหม่

เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการกำหนดความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์สำหรับเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมด คุณสามารถสร้างเทมเพลตเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลตเวิร์กชีตได้ แล้วใช้เวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตใหม่ที่ยึดเทมเพลตเหล่านั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บันทึกเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเป็นเทมเพลต

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ให้ลากที่ขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์จนกระทั่งคอลัมน์กว้างตามที่คุณต้องการ

  ขอบของคอลัมน์กำลังถูกลาก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างหลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วลากขอบไปทางขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วดับเบิลคลิกที่ขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วลากขอบของส่วนหัวของคอลัมน์ใดก็ได้

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว

 4. ในกล่อง ความสูงของแถว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการ

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับความสูงของแถวพอดีอัตโนมัติ

เคล็ดลับ    ถ้าต้องการปรับแถวทั้งหมดในเวิร์กชีตให้พอดีอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วดับเบิลคลิกที่ขอบล่างของส่วนหัวของแถวใดแถวหนึ่ง

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวหนึ่งแถว ให้ลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวจนกระทั่งแถวสูงตามที่คุณต้องการ

  ขอบของคอลัมน์กำลังถูกลาก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวหลายๆ แถว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวใดแถวหนึ่งที่เลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวสำหรับแถวทั้งหมดบนเวิร์กชีต ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวใดก็ได้

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหา ให้ดับเบิลคลิกที่ขอบล่างของส่วนหัวของแถว

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวใน Excel for Mac

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวใน Excel Online

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×