ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACOT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าหลักของอาร์กโคแทนเจนต์ หรือโคแทนเจนต์ผกผันของจำนวนหนึ่งๆ

ไวยากรณ์

ACOT(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ACOT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น Number คือโคแทนเจนต์ของมุมที่คุณต้องการ ค่านี้ต้องเป็นจํานวนจริง

ข้อสังเกต

  • ค่ามุมที่ส่งกลับจากฟังก์ชันจะเป็นหน่วยเรเดียนในช่วงตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง pi

  • ถ้า Number เป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ACOT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ใช้ฟังก์ชัน DEGREES หรือคูณด้วย 180/PI() เพื่อแปลงผลลัพธ์จากเรเดียนให้เป็นองศา

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACOT(2)

ส่งกลับอาร์กโคแทนเจนต์ของ 2 เป็นหน่วยเรเดียน (0.4636)

0.4636

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×