ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACOTH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์ผกผันของจำนวนหนึ่งๆ

ไวยากรณ์

ACOTH(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ACOTH มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

หมาย เลข    ต้องระบุ ค่าสัมบูรณ์ของ Number ต้องมากกว่า 1

ข้อสังเกต

  • ค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์เป็นแอนะล็อกของอาร์กโคแทนเจนต์ธรรมดา (แบบวงกลม)

  • ถ้า Number น้อยกว่า 1 ฟังก์ชัน ACOTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ Number น้อยกว่า 1 ฟังก์ชัน ACOT ส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ดังนี้:
    สูตรสำหรับไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACOTH(6)

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของ 6 (0.168)

0.168

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×