ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ADDRESS (ฟังก์ชัน ADDRESS)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ADDRESS ใน Microsoft Excel ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือการสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คำอธิบาย

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ADDRESS เพื่อรับที่อยู่ของเซลล์ในเวิร์กชีตตามหมายเลขแถวและคอลัมน์ที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่น ADDRESS(2,3) จะส่งกลับ $C$2 และ ADDRESS(77,300) จะส่งกลับ $KN$77 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เช่น ฟังก์ชัน ROW และ COLUMN เพื่อสร้างอาร์กิวเมนต์หมายเลขแถวและคอลัมน์สำหรับฟังก์ชัน ADDRESS ได้

ไวยากรณ์

ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ADDRESS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • row_num    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลขที่ระบุหมายเลขแถวเพื่อใช้ในการอ้างอิงเซลล์

  • column_num    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลขที่ระบุหมายเลขคอลัมน์เพื่อใช้ในการอ้างอิงเซลล์

  • abs_num    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการอ้างอิงเพื่อส่งกลับค่า

abs_num

ส่งกลับค่าของการอ้างอิงชนิดนี้

1 หรือละไว้

แบบสัมบูรณ์

2

แถวสัมบูรณ์ คอลัมน์สัมพัทธ์

3

แถวสัมพัทธ์ คอลัมน์สัมบูรณ์

4

แบบสัมพัทธ์

  • A1    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตรรกะที่ระบุลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ A1 หรือ R1C1 ในลักษณะแบบ A1 คอลัมน์จะมีป้ายชื่อตามลำดับอักษร และแถวจะมีป้ายชื่อตามตัวเลข ในลักษณะการอ้างอิงแบบ R1C1 ทั้งคอลัมน์และแถวจะมีป้ายชื่อตามตัวเลข ถ้าอาร์กิวเมนต์ A1 เป็น TRUE หรือถูกละไว้ ฟังก์ชัน ADDRESS จะส่งกลับการอ้างอิงลักษณะแบบ A1 แต่ถ้าเป็น FALSE ฟังก์ชัน ADDRESS จะส่งกลับการอ้างอิงลักษณะแบบ R1C1

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการอ้างอิงที่ Excel ใช้ ให้คลิกแท็บ File คลิก Options แล้วคลิก Formulas ภายใต้ การทำงานกับสูตร ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1

  • sheet_text    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าข้อความที่ระบุชื่อของเวิร์กชีตที่ใช้เป็นการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น สูตร =ADDRESS(1,1,,,"Sheet2") จะส่งกลับ Sheet2!$A$1 ถ้าอาร์กิวเมนต์ sheet_text ถูกละไว้ จะไม่มีการใช้ชื่อแผ่นงาน และที่อยู่ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชันจะอ้างอิงถึงเซลล์บนแผ่นงานปัจจุบัน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ADDRESS(2,3)

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์

$C$2

=ADDRESS(2,3,2)

แถวสัมบูรณ์ คอลัมน์สัมพัทธ์

C$2

=ADDRESS(2,3,2,FALSE)

แถวสัมบูรณ์ คอลัมน์สัมพัทธ์ ในลักษณะการอ้างอิงแบบ R1C1

R2C[3]

=ADDRESS(2,3,1,FALSE,"[Book1]Sheet1")

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตอื่น

'[Book1]Sheet1'!R2C3

=ADDRESS(2,3,1,FALSE,"EXCEL SHEET")

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเวิร์กชีตอื่น

'EXCEL SHEET'!R2C3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×