ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

AMORLINC (ฟังก์ชัน AMORLINC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AMORLINC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด ฟังก์ชันนี้มีให้สำหรับระบบบัญชีแบบฝรั่งเศส ถ้าสินทรัพย์นั้นถูกซื้อระหว่างช่วงกลางของรอบบัญชี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แบ่งตามส่วนจะถูกนำมาพิจารณา

ไวยากรณ์

AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AMORLINC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ต้นทุน    (ต้องระบุ) คือราคาของสินทรัพย์

  • Date_purchased    (ต้องระบุ) คือวันที่ของการซื้อสินทรัพย์

  • First_period    (ต้องระบุ) คือวันที่ของช่วงสุดท้ายของคาบเวลาแรก

  • Salvage    (ต้องระบุ) คือราคาค่าซากที่ช่วงสุดท้ายของอายุของสินทรัพย์

  • Period    (ต้องระบุ) คือคาบเวลา

  • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราค่าเสื่อมราคา

  • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือเกณฑ์การนับวันในหนึ่งปีที่ใช้

Basis

ระบบวันที่

0 หรือไม่นับ

360 วัน (วิธีแบบ NASD)

1

ตามที่เป็นจริง

3

365 วันในหนึ่งปี

4

360 วันในหนึ่งปี (วิธีแบบยุโรป)

ข้อสังเกต

Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

2400

ราคา

39679

วันที่ซื้อ

39813

สิ้นสุดคาบเวลาแรก

300

ราคาค่าซาก

1

คาบเวลา

0.15

อัตราค่าเสื่อมราคา

1

หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง (ดูเนื้อหาด้านบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AMORLINC(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A7)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับคาบเวลาแรก

360

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×