ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AREAS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจํานวนพื้นที่ในการอ้างอิง พื้นที่คือช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกันหรือเซลล์เดียว

ไวยากรณ์

AREAS(reference)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AREAS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อ้างอิง    จำเป็น การอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงของเซลล์ และสามารถอ้างอิงไปยังพื้นที่หลายพื้นที่ได้ ถ้าคุณต้องการระบุการอ้างอิงหลายการอ้างอิงเป็นอาร์กิวเมนต์เดียว คุณต้องใส่วงเล็บเพิ่มเพื่อให้ Microsoft Excel ไม่ตีความเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นเขตข้อมูล ดูตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AREAS(B2:D4)

จำนวนของพื้นที่ในช่วง

1

=AREAS((B2:D4,E5,F6:I9))

จำนวนของพื้นที่ในช่วง

3

=AREAS(B2:D4 B2)

จำนวนของพื้นที่ในช่วง

1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×