ATAN (ฟังก์ชัน ATAN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ATAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ หรือแทนเจนต์ผกผันของตัวเลข ซึ่งอาร์กแทนเจนต์คือค่ามุมที่มีแทนเจนต์เป็นตัวเลข ดังนั้นจึงแสดงค่ามุมส่งกลับในรูปเรเดียนอยู่ในช่วง -pi/2 ถึง pi/2

ไวยากรณ์

ATAN(ตัวเลข)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ATAN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    ต้องระบุ แทนเจนต์ของมุมที่คุณต้องการ

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI( ) หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ATAN(1)

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในหน่วยเรเดียน pi/4

0.785398163

=ATAN(1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในหน่วยองศา

45

=DEGREES(ATAN(1))

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในหน่วยองศา

45

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×