ATAN (ฟังก์ชัน ATAN)

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ หรือแทนเจนต์ผกผันของจำนวนที่ระบุ อาร์กแทนเจนต์คือมุมที่แทนเจนต์เป็นตัวเลข มุมที่ส่งกลับจะอยู่ในรูปเรเดียนในช่วง -pi/2 ถึง pi/2

ไวยากรณ์

ATAN(number)

number     คือแทนเจนต์ของมุมที่คุณต้องการ

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI() หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ATAN(1)

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในรูปเรเดียน, pi/4 (0.785398)

=ATAN(1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในรูปองศา (45)

=DEGREES(ATAN(1))

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในรูปองศา (45)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×