ATAN2 (ฟังก์ชัน ATAN2)

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ (หรือแทนเจนต์ผกผัน) ของพิกัด x และ y ที่ระบุ ซึ่งอาร์กแทนเจนต์คือค่ามุมจากแกน x ไปจนถึงเส้นที่มีจุดกำเนิด (0, 0) และจุดที่มีพิกัด (x_num, y_num) ดังนั้นจึงแสดงค่ามุมส่งกลับในรูปเรเดียนที่มีค่าอยู่ระหว่าง -pi และ pi โดยไม่รวม -pi

ไวยากรณ์

ATAN2(x_num,y_num)

X_num     คือพิกัด x ของจุด

y_num     คือพิกัด y ของจุด

ข้อสังเกต

  • ผลลัพธ์ที่เป็นบวกจะแสดงมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแกน x ส่วนผลลัพธ์ที่เป็นลบจะแสดงมุมตามเข็มนาฬิกา

  • ATAN2(a,b) เท่ากับ ATAN(b/a) ยกเว้น a มีค่าเท่ากับ 0 ใน ATAN2

  • ถ้าทั้ง x_num และ y_num เป็น 0 แล้ว ATAN2 จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI( ) หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

สูต

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ATAN2(1, 1)

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในรูปเรเดียน, pi/4 (0.785398)

=ATAN2(-1, -1)

อาร์กแทนเจนต์ของจุด -1,-1 ในรูปเรเดียน, -3*pi/4 (-2.35619)

=ATAN2(-1, -1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในรูปองศา (-135)

=DEGREES(ATAN2(-1, -1))

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในรูปองศา (-135)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×