ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ATANH (ฟังก์ชัน ATANH)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ATANH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของจำนวนหนึ่งๆ โดยที่จำนวน ต้องอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 (โดยไม่รวม -1 และ 1) ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันคือค่าที่มีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์เท่ากับจำนวน ดังนั้น ATANH(TANH(number)) จึงเท่ากับ จำนวน

ไวยากรณ์

ATANH(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ATANH มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

  • Number    (ต้องระบุ) จำนวนจริงใดๆ ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1 และ -1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ATANH(0.76159416)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของ 0.76159416

1.00000001

=ATANH(-0.1)

-0.100335348

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×