ATANH (ฟังก์ชัน ATANH)

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของจำนวนที่ระบุ จำนวน ต้องมีค่าระหว่าง -1 และ 1 (ไม่รวม -1 และ 1) ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันคือค่าที่ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์เป็น number และ ATANH(TANH(number)) เท่ากับ number

ไวยากรณ์

ATANH(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ ที่มีค่าระหว่าง 1 และ -1

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ATANH(.76159416)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของ 0.76159416 (หรือเท่ากับ 1 โดยประมาณ)

=ATANH(-0.1)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของ -0.1 (-0.10034)

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×