ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A20 มีตัวเลข สูตร =AVERAGE(A1:A20) จะส่งกลับค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านั้น

ไวยากรณ์

AVERAGE(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number1     (ต้องระบุ) คือ ตัวเลขแรก การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วงแรกที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

 • Number2, ...     (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ตัวเลขเพิ่มเติม การอ้างอิงเซลล์เพิ่มเติม หรือช่วงเพิ่มเติมที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย ซึ่งมีได้สูงสุดถึง 255 ค่า

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์อาจเป็นตัวเลขหรือชื่อ ช่วง หรือการอ้างอิงเซลล์ที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนตัวเลขที่คุณพิมพ์โดยตรงลงในรายการของอาร์กิวเมนต์จะไม่ถูกนับ

 • ถ้าช่วงหรือการอ้างอิงเซลล์ประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้ด้วย

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEA

 • ถ้าคุณต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเฉพาะค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIF หรือฟังก์ชัน AVERAGEIFS

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้โดยการบวกตัวเลขในกลุ่มหนึ่งเข้าด้วยกัน จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของตัวเลขในกลุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งสามวิธีนั้นจะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนั้นอาจแตกต่างกันได้

เคล็ดลับ: เมื่อคุณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในเซลล์ โปรดจำไว้ว่ามีความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่ว่างเปล่ากับเซลล์ที่มีค่าศูนย์ โดยเฉพาะถ้าคุณได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Excel ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ จะไม่นับเซลล์ที่ว่างเปล่า แต่จะนับเซลล์ที่มีค่าศูนย์

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 • บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วในประเภท ขั้นสูง ให้ดูภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

10

15

32

7

9

27

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGE(A2:A6)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 และตัวเลข 5

10

=AVERAGE(A2:C2)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง C2

19

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×