ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIFS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ไวยากรณ์

AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGEIFS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • average_range    (ต้องระบุ) เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่จะหาค่าเฉลี่ย รวมถึงตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข

 • criteria_range1, criteria_range2, …    จำเป็นต้องมี Criteria_range1 ส่วน criteria_range อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ ช่วง 1 ถึง 127 เป็นช่วงที่จะประเมินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • Criteria1, criteria2, ...    จำเป็นต้องมี Criteria1 ส่วน criteria อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ เกณฑ์ 1 ถึง 127 เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือข้อความที่กำหนดว่าเซลล์ใดจะถูกหาค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็น 32 "32", ">32", "apples" หรือ B4

ข้อสังเกต

 • ถ้า average_range มีค่าว่างหรือมีค่าเป็นข้อความ AVERAGEIFS จะส่งกลับ #DIV0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าเซลล์ใดในช่วงของเกณฑ์ว่างเปล่า AVERAGEIFS จะถือว่าเซลล์นั้นมีค่าเป็น 0

 • เซลล์ในช่วงที่มีค่าเป็น TRUE จะประเมินเป็น 1 และเซลล์ในช่วงที่มีค่าเป็น FALSE จะประเมินเป็น 0 (ศูนย์)

 • แต่ละเซลล์ใน average_range จะถูกใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยก็ต่อเมื่อเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันทั้งหมดที่ระบุเป็นจริงสำหรับเซลล์นั้น

 • ไม่เหมือนกับช่วงและอาร์กิวเมนต์ของเกณฑ์ในฟังก์ชัน AVERAGEIF ใน AVERAGEIFS แต่ละ criteria_range ต้องมีขนาดและรูปร่างเหมือนกับ sum_range

 • ถ้าเซลล์ใน average_range ไม่สามารถแปลให้เป็นตัวเลขได้ AVERAGEIFS จะส่งกลับ #DIV0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าไม่มีเซลล์ใดตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด AVERAGEIFS จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เครื่องหมายคำถาม (?) และดอกจัน (*) ในเกณฑ์ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน AVERAGEIFS จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย    ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการบวกตัวเลขในกลุ่มแล้วหารด้วยจำนวนตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน    คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขจำนวนครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม    คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามวิธีนี้จะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนี้อาจแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

นักเรียน

ครั้งที่หนึ่ง

ครั้งที่สอง

ครั้งสุดท้าย

คำถาม

คำถาม

การสอบ

เกรด

เกรด

เกรด

Emilio

75

85

87

Julie

94

80

88

Hans

86

93

ไม่สมบูรณ์

Frederique

ไม่สมบูรณ์

75

75

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEIFS(B2:B5, B2:B5, ">70", B2:B5, "<90")

ค่าเฉลี่ยเกรดของคำถามครั้งที่หนึ่งที่อยู่ระหว่าง 70 และ 90 สำหรับนักเรียนทั้งหมด (80.5) คะแนนที่ทำเครื่องหมายว่า "ไม่สมบูรณ์" จะไม่ถูกรวมในการคำนวณด้วยเนื่องจากไม่ใช่ค่าที่เป็นตัวเลข

75

=AVERAGEIFS(C2:C5, C2:C5, ">95")

ค่าเฉลี่ยเกรดของคำถามครั้งที่สองที่มากกว่า 95 สำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องจากไม่มีคะแนนที่มากกว่า 95 ดังนั้น #DIV0! จะถูกส่งกลับ

#DIV/0!

=AVERAGEIFS(D2:D5, D2:D5, "<>ไม่สมบูรณ์", D2:D5, ">80")

ค่าเฉลี่ยเกรดการสอบครั้งสุดท้ายที่มากกว่า 80 สำหรับนักเรียนทุกคน (87.5) คะแนนที่ทำเครื่องหมายว่า "ไม่สมบูรณ์" จะไม่ถูกรวมในการคำนวณด้วยเนื่องจากไม่ใช่ค่าที่เป็นตัวเลข

87.5

ตัวอย่าง 2

ชนิด

ราคา

เมือง

จำนวนห้องนอน

โรงรถ

Cozy Rambler

230000

Issaquah

3

ไม่มี

Snug Bungalow

197000

Bellevue

2

มี

Cool Cape Codder

345678

Bellevue

4

มี

Splendid Split Level

321900

Issaquah

2

มี

Exclusive Tudor

450000

Bellevue

5

มี

Classy Colonial

395000

Bellevue

4

ไม่มี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEIFS(B2:B7, C2:C7, "Bellevue", D2:D7, ">2",E2:E7, "Yes")

ราคาเฉลี่ยของบ้านใน Bellevue ที่มีอย่างน้อย 3 ห้องนอน และมีโรงรถ

397839

=AVERAGEIFS(B2:B7, C2:C7, "Issaquah", D2:D7, "<=3",E2:E7, "No")

ราคาเฉลี่ยของบ้านใน Issaquah ที่มีตั้งแต่ 3 ห้องนอน และไม่มีโรงรถ

230000

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×