ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งานBASE  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

ไวยากรณ์

BASE(Number, Radix [Min_length])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BASE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขที่คุณต้องการแปลง ต้องเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 2^53

  • Radix    จำเป็น Radix ฐานที่คุณต้องการแปลงตัวเลขเป็น ต้องเป็นจํานวนเต็มมากกว่าหรือเท่ากับ 2 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36

  • Min_length    ไม่จำเป็น ความยาวต่สุดของสตริงที่ส่งกลับ ต้องเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number, Radix หรือ Min_length อยู่นอกค่าต่ำสุดหรือสูงสุดของข้อจำกัด ฟังก์ชัน BASE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BASE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ตัวเลขใดที่ไม่ใช่จำนวนเต็มที่ใส่เป็นอาร์กิวเมนต์จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้ามีMin_lengthอาร์กิวเมนต์อยู่ เลขศูนย์หน้าจะถูกเพิ่มไปยังผลลัพธ์ ถ้าผลลัพธ์สั้นกว่าความยาวต่สุดที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น BASE(16,2) จะส่งกลับ 10000 แต่ BASE(16,2,8) จะส่งกลับ 00010000

  • ค่ามากที่สุดของอาร์กิวเมนต์ Min_length คือ 255

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BASE(7,2)

แปลงเลขฐานสิบ 7 ไปเป็นเลขฐาน 2 (เลขฐานสอง) ผลลัพธ์คือ 111

111

=BASE(100,16)

แปลงเลขฐานสิบ 100 ไปเป็นเลขฐาน 16 (เลขฐานสิบหก) ผลลัพธ์คือ 64

64

=BASE(15,2,10)

แปลงเลขฐานสิบ 15 ไปเป็นเลขฐาน 2 (เลขฐานสอง) ที่มีความยาวอย่างน้อย 10 ผลลัพธ์คือ 0000001111 ซึ่งเป็น 1111 ที่มีศูนย์หน้า 6 ตัวเพื่อความยาวสตริง 10 อักขระ

0000001111

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×