ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BESSELJ ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน Bessel

ไวยากรณ์

BESSELJ(X, N)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BESSELJ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X    จำเป็น ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

 • N    จำเป็น ลสั่งซื้อของฟังก์ชัน Bessel ถ้า n ไม่ใช่จํานวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

ข้อสังเกต

 • ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BESSELJ จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า n ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BESSELJ จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า n < 0 ฟังก์ชัน BESSELJ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชัน Bessel ลำดับที่ n ของตัวแปร x คือ

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ

  คือฟังก์ชัน Gamma

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BESSELJ(1.9, 2)

ฟังก์ชัน Bessel โดยมีค่าประเมินเท่ากับ 1.9 และค่าลำดับที่เท่ากับ 2

0.329925829

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×