ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ไวยากรณ์ของ BESSELY  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน Bessel ซึ่งจะเรียกว่าฟังก์ชันเวเบอร์ (Weber) หรือฟังก์ชันนอยมันน์ (Neumann) ก็ได้

ไวยากรณ์

BESSELY(X, N)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BESSELY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    จำเป็น ค่าที่ใช้ประเมินฟังก์ชัน

  • N    จำเป็น ลําดับของฟังก์ชัน ถ้า n ไม่ใช่จํานวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BESSELY จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า n ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BESSELY จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า n < 0 ฟังก์ชัน BESSELY จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน Bessel ลำดับที่ n ของตัวแปร x คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BESSELY(2.5, 1)

ฟังก์ชัน Bessel ของเวเบอร์ โดยมีค่าประเมินเท่ากับ 2.5 และค่าลำดับที่เท่ากับ 1

0.145918138

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×