ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BETA.DIST (ฟังก์ชัน BETA.DIST)

ส่งกลับการแจกแจงแบบเบต้า

โดยทั่วไปแล้วจะใช้การแจกแจงแบบเบต้าเพื่อศึกษาการแปรผันในเปอร์เซ็นต์ของสิ่งใดๆ โดยใช้ตัวอย่าง เช่น เวลาในหนึ่งวันที่คนใช้ในการดูโทรทัศน์

ไวยากรณ์

BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BETA.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     (ต้องระบุ) คือ ค่าระหว่าง A และ B ที่ใช้ในการประเมินฟังก์ชัน

  • Alpha     (ต้องระบุ) คือ พารามิเตอร์การแจกแจง

  • Beta     (ต้องระบุ) คือ พารามิเตอร์การแจกแจง

  • Cumulative     (ต้องระบุ) คือ ค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า Cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับเป็นฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

  • A     (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ขอบต่ำสุดในช่วงของ x

  • B     (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ขอบสูงสุดในช่วงของ x

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดๆ ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ beta ≤ 0 ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับค่า #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < A, x > B หรือ A = B ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับค่า #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าคุณละค่าของ A และ B ไว้ ฟังก์ชัน BETA.DIST จะใช้การแจกแจงเบต้าสะสมมาตรฐาน เพื่อให้ A = 0 และ B = 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

2

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

8

พารามิเตอร์การแจกแจง

10

พารามิเตอร์การแจกแจง

1

ขอบต่ำสุด

3

ขอบสูงสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BETA.DIST(A2,A3,A4,TRUE,A5,A6)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ข้างบน

0.6854706

=BETA.DIST(A2,A3,A4,FALSE,A5,A6)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้า สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ข้างบน

1.4837646

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×