ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับการแจกแจงแบบเบต้า

โดยทั่วไปแล้วจะใช้การแจกแจงแบบเบต้าเพื่อศึกษาการแปรผันในเปอร์เซ็นต์ของสิ่งใดๆ โดยใช้ตัวอย่าง เช่น เวลาในหนึ่งวันที่คนใช้ในการดูโทรทัศน์

ไวยากรณ์

BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BETA.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าระหว่าง A และ B ที่ใช้ประเมินฟังก์ชัน

  • อัลฟา     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

  • Beta     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

  • สะสม      จำเป็น ค่าตรรกะที่กําหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว BETA ฟังก์ชัน DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

  • A     ไม่จำเป็น ขอบเขตล่างของช่วงเวลาของ x

  • B     ไม่จำเป็น ขีดจํากัดสูงสุดในช่วงเวลาของ x

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดๆ ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ beta ≤ 0 ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับค่า #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < A, x > B หรือ A = B ฟังก์ชัน BETA.DIST จะส่งกลับค่า #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าคุณละค่าของ A และ B ไว้ ฟังก์ชัน BETA.DIST จะใช้การแจกแจงเบต้าสะสมมาตรฐาน เพื่อให้ A = 0 และ B = 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

2

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

8

พารามิเตอร์การแจกแจง

10

พารามิเตอร์การแจกแจง

1

ขอบต่ำสุด

3

ขอบสูงสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BETA.DIST(A2,A3,A4,TRUE,A5,A6)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ข้างบน

0.6854706

=BETA.DIST(A2,A3,A4,FALSE,A5,A6)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้า สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ข้างบน

1.4837646

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×