ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BIN2OCT (ฟังก์ชัน BIN2OCT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ไวยากรณ์ของ BIN2OCT  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

ไวยากรณ์

BIN2OCT(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BIN2OCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือ เลขฐานสองที่คุณต้องการแปลง ไม่สามารถมีตัวเลขได้เกิน 10 อักขระ (10 บิต) บิตที่มีนัยสำคัญที่สุดของตัวเลขคือบิตเครื่องหมาย ส่วนบิตที่เหลืออีก 9 บิตคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขที่เป็นค่าลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

  • Places    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนอักขระที่จะใช้ ถ้ามีการละ places แล้วฟังก์ชัน BIN2OCT จะใช้จำนวนอักขระน้อยที่สุดตามที่จำเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นำหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่า number ไม่ใช่เลขฐานสอง หรือถ้ามีตัวเลขเกิน 10 อักขระ (10 บิต) ฟังก์ชัน BIN2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่า number เป็นลบ ฟังก์ชัน BIN2OCT จะละเว้นค่า places และส่งกลับค่าตัวเลขฐานแปดเป็นอักขระ 10 ตัว

  • ถ้าฟังก์ชัน BIN2OCT ต้องการอักขระมากกว่าที่ระบุไว้ในค่า places ฟังก์ชัน BIN2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BIN2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places เป็นลบ ฟังก์ชัน BIN2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BIN2OCT(1001, 3)

แปลงเลขฐานสอง 1001 ไปเป็นเลขฐานแปดที่มีอักขระ 3 ตัว

011

=BIN2OCT(1100100)

แปลงเลขฐานสอง 1100100 ไปเป็นเลขฐานแปด

144

=BIN2OCT(1111111111)

แปลงเลขฐานสอง 1111111111 ไปเป็นเลขฐานแปด

7777777777

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×