ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BINOM.DIST (ฟังก์ชัน BINOM.DIST)

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด ใช้ BINOM.DIST ในปัญหาที่มีจำนวนการทดสอบหรือการทดลองที่แน่นอน เมื่อการทดลองครั้งใดๆ ให้ผลเป็นสำเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้น เมื่อการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน และเมื่อความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จเป็นค่าคงที่ตลอดการทดลอง ตัวอย่างเช่น BINOM.DIST สามารถคำนวณความน่าจะเป็นที่เด็กทารกสองในสามคนที่จะถือกำเนิดต่อไปนั้นเป็นเพศชาย

ไวยากรณ์

BINOM.DIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BINOM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number_s    (ต้องระบุ) คือจำนวนครั้งที่การทดลองได้รับผลสำเร็จ

 • Trials    (ต้องระบุ) คือจำนวนครั้งของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน

 • Probability_s    (ต้องระบุ) คือความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

 • Cumulative    (ต้องระบุ) คือค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว BINOM.DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่มี ความสำเร็จไม่เกิน number_s ครั้ง และถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันมวลของความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่มีความสำเร็จ number_s ครั้ง

ข้อสังเกต

 • ค่า number_s และ trials จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้าค่า number_s, trials หรือ probability_s ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BINOM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่า number_s < 0 หรือค่า number_s > trials ฟังก์ชัน BINOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่า probability_s < 0 หรือค่า probability_s > 1 ฟังก์ชัน BINOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชันความน่าจะเป็นทวินามแบบรวม คือ

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ

  เท่ากับ COMBIN(n,x)

  การแจกแจงทวินามสะสม คือ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

6

จำนวนครั้งของความสำเร็จในการทดลอง

10

จำนวนครั้งของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน

0.5

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BINOM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลอง 6 ครั้งจาก 10 ครั้ง

0.2050781

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×