ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BINOM.DIST.RANGE (ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ไวยากรณ์ของ BINOM DIST. RANGE  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์การทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

ไวยากรณ์

BINOM.DIST.RANGE(trials,probability_s,number_s,[number_s2])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Trials    (ต้องระบุ) คือจำนวนครั้งของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

 • Probability_s    (ต้องระบุ) คือความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1

 • Number_s    (ต้องระบุ) คือจำนวนครั้งที่การทดลองได้รับผลสำเร็จ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ Trials

 • Number_s2    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ถ้าระบุ การส่งกลับความน่าจะเป็นที่จำนวนการทดลองที่สำเร็จจะอยู่ระหว่างค่า Number_s และ number_s2 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Number_s และต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Trials

ข้อสังเกต

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ให้ใช้สมการดังนี้:
  สมการ BINOM.DIST.RANGE

 • ในสมการข้างต้น N คือ Trials, p คือ Probability _ s, s คือ Number_s, s2 คือ Number_s2 และ k คือตัวแปรการคำนวณซ้ำ

 • อาร์กิวเมนต์ตัวเลขจะถูกปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BINOM.DIST.RANGE(60,0.75,48)

ส่งกลับการแจกแจงทวินามโดยใช้ค่าความน่าจะเป็นการทดลองสำเร็จ 48 ครั้งจาก 60 ครั้งและความน่าจะเป็นที่สำเร็จ 75% (0.084 หรือ 8.4%)

0.084

=BINOM.DIST.RANGE(60,0.75,45,50)

ส่งกลับการแจกแจงทวินามโดยใช้ค่าความน่าจะเป็นที่มีการทดลองสำเร็จอยู่ระหว่าง 45 และ 50 ครั้ง (รวม 45 และ 50 ด้วย) ในการทดลอง 60 ครั้งและความน่าจะเป็นที่สำเร็จ 75% (0.524 หรือ 52.4%)

0.524

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×