ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสม (cumulative binomial distribution) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ไวยากรณ์

BINOM.INV(trials,probability_s,alpha)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BINOM.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • รุ่นทดลองใช้     จำเป็น จํานวนครั้งของการทดลองเบอร์นุลลี

  • Probability_s     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่จะสาเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

  • Alpha     จำเป็น ค่าเกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BINOM.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าการทดลองไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า trials < 0 ฟังก์ชัน BINOM.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability_sเป็น <= 0 หรือ probability_s => 1, BINOM INV จะ#NUM! ค่าผิดพลาด

  • ถ้า alpha <= 0 หรือ alpha => 1, BINOM INV จะ#NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

6

จำนวนครั้งของการทดลองเบอร์นูลี

0.5

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

0.75

ค่าเกณฑ์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BINOM.INV(A2,A3,A4)

ค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×