ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BINOMDIST (ฟังก์ชัน BINOMDIST)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด ให้ใช้ BINOMDIST ในโจทย์ที่มีจำนวนการทดสอบหรือการทดลองที่แน่นอน เมื่อผลลัพธ์ของการทดลองใดก็ได้ออกมาเป็นสำเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้น เมื่อการทดลองเป็นอิสระ และเมื่อความน่าจะเป็นในการประสบผลสำเร็จเป็นค่าคงที่ตลอดการทดลอง ตัวอย่างเช่น BINOMDIST สามารถคำนวณความน่าจะเป็นที่เด็กทารกสองในสามคนจะถือกำเนิดเป็นเพศชาย

ไวยากรณ์

BINOMDIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

Number_s     คือจำนวนการทดลองที่ประสบผลสำเร็จ

Trials     คือจำนวนการทดลองที่เป็นอิสระ

Probability_s     คือความน่าจะเป็นในการประสบผลสำเร็จของการทดลองในแต่ละครั้ง

cumulative     คือค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบฟังก์ชัน ถ้าค่าสะสมเป็น TRUE ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่จะมีผลสำเร็จของ number_s มากที่สุด ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบรวม ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่จะมีผลสำเร็จของ number_s ที่แน่นอน

ข้อสังเกต

 • number_s และ trials จะถูกตัดเศษทศนิยามทิ้งเหลือเพียงจำนวนเต็ม

 • ถ้าค่า number_s, trials หรือ probability_s ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่า number_s < 0 หรือค่า number_s > trials ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่า probability_s < 0 หรือค่า probability_s > 1ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบทวินามรวมคือ

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ

  คือ COMBIN(n,x)

  หมายเหตุ: ฟังก์ชัน COMBIN ในที่นี้ใช้เพื่อแสดงสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้โดยฟังก์ชัน BINOMDIST เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในรายการได้

  การแจกแจงแบบทวินามสะสมคือ

  สมการ

ตัวอย่าง

number_s

trials

Probability_s

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6

10

0.5

=BINOMDIST([number_s],[trials],[probability_s],FALSE)

ความน่าจะเป็นของการทดลองที่จะได้รับผลสำเร็จ 6 ครั้งจาก 10 ครั้ง (0.205078)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×