ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BITLSHIFT (ฟังก์ชัน BITLSHIFT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BITLSHIFT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิตที่ระบุไว้

ไวยากรณ์

BITLSHIFT(number, shift_amount)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITLSHIFT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) Number ต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Shift_amount    (ต้องระบุ) Shift_amount ต้องเป็นจำนวนเต็ม

ข้อสังเกต

  • การเลื่อนตัวเลขไปทางซ้ายจะเท่ากับการเพิ่มเลขศูนย์ (0) ทางด้านขวาของการแสดงตัวเลขในรูปฐานสอง ตัวอย่างเช่น การเลื่อนค่าฐานสิบ 4 ไปทางซ้าย 2 บิต จะแปลงค่าเลขฐานสอง (100) เป็น 10000 หรือ 16 ในรูปฐานสิบ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number มากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ Shift_amount มากกว่า 53 ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • จำนวนลบที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Shift_amount จะเลื่อนจำนวนของบิตไปทางขวา

  • จำนวนลบที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Shift_amount จะส่งกลับผลลัพธ์เดียวกับอาร์กิวเมนต์ shift_amount จำนวนบวกของฟังก์ชัน BITRSHIFT

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITLSHIFT(4,2)

เลื่อนบิตของตัวเลขไปทางซ้ายโดยการเพิ่มเลขศูนย์ (0) ทางด้านขวาของจำนวนที่แสดงในรูปของเลขฐานสอง ตัวเลขที่ส่งกลับจะแสดงในรูปของเลขฐานสิบ

16

4 จะแสดงเป็น 100 ในรูปของเลขฐานสอง การเพิ่มเลข 0 สองหลักทางด้านขวาจะได้เป็น 10000 ซึ่งคือ 16 ในรูปของเลขฐานสิบ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×