ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชันBITLSHIFT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิตที่ระบุไว้

ไวยากรณ์

BITLSHIFT(number, shift_amount)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITLSHIFT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น Number ต้องเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Shift_amount    จำเป็น Shift_amountต้องเป็นจํานวนเต็ม

ข้อสังเกต

  • การเลื่อนตัวเลขไปทางซ้ายจะเท่ากับการเพิ่มเลขศูนย์ (0) ทางด้านขวาของการแสดงเลขฐานสองของตัวเลข ตัวอย่างเช่น การเลื่อนไปทางซ้าย 2 บิตบนค่าทศนิยม 4 จะแปลงค่าเลขฐานสอง (100) เป็น 10000 หรือ 16 ในฐานสิบ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number มากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ Shift_amount มากกว่า 53 ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITLSHIFT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • จำนวนลบที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Shift_amount จะเลื่อนจำนวนของบิตไปทางขวา

  • จำนวนลบที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Shift_amount จะส่งกลับผลลัพธ์เดียวกับอาร์กิวเมนต์ shift_amount จำนวนบวกของฟังก์ชัน BITRSHIFT

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITLSHIFT(4,2)

เลื่อนบิตของตัวเลขไปทางซ้ายโดยการเพิ่มเลขศูนย์ (0) ทางด้านขวาของจํานวนที่แสดงเป็นเลขฐานสอง ตัวเลขที่ส่งกลับจะแสดงเป็นทศนิยม

16

4 จะแสดงเป็น 100 ในรูปแบบเลขฐานสอง การเพิ่ม 0 หลักทางด้านขวาให้ผลลัพธ์เป็น 10000 ซึ่งคือ 16 หลักเป็นเลขฐานสิบ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×