ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BITRSHIFT (ฟังก์ชัน BITRSHIFT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BITRSHIFT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิตที่ระบุไว้

ไวยากรณ์

BITRSHIFT(number, shift_amount)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITRSHIFT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Shift_amount    (ต้องระบุ) ต้องเป็นจำนวนเต็ม

ข้อสังเกต

  • การเลื่อนตัวเลขไปทางขวาจะเท่ากับเอาตัวเลขออกจากทางด้านขวาสุดของการแสดงตัวเลขในรูปฐานสอง ตัวอย่างเช่น การเลื่อนค่าฐานสิบ 13 ไปทางขวา 2 บิต จะแปลงค่าเลขฐานสอง (1101) เป็น 11 หรือ 3 ในรูปฐานสิบ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITRSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number มากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITRSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ Shift_amount มากกว่า 53 ฟังก์ชัน BITRSHIFT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITRSHIFT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • จำนวนลบที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Shift_amount จะเลื่อนจำนวนของบิตไปทางซ้าย

  • จำนวนลบที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Shift_amount จะส่งกลับผลลัพธ์เดียวกับอาร์กิวเมนต์ shift_amount จำนวนบวกของฟังก์ชันBITLSHIFT

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITRSHIFT(13,2)

เลื่อนบิตของตัวเลขไปทางขวาโดยการตัดทอนหลักทางขวาสุดที่ระบุของจำนวนที่แสดงในรูปของเลขฐานสอง ตัวเลขที่ส่งกลับจะแสดงในรูปของเลขฐานสิบ

3

13 จะแสดงเป็น 1101 ในรูปของเลขฐานสอง การตัดทอนหลักทางขวาสุดทำให้ได้เป็น 11 ซึ่งเท่ากับ 3 ในรูปของเลขฐานสิบ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×