ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BITXOR (ฟังก์ชัน BITXOR)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BITXOR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับ 'XOR' ของสองตัวเลขในระดับบิต

ไวยากรณ์

BITXOR(number1, number2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITXOR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1    (ต้องระบุ) ค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Number2    (ต้องระบุ) ค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

ข้อสังเกต

  • BITXOR จะส่งกลับตัวเลขทศนิยมที่เป็นผลลัพธ์ของผลรวม 'XOR' (ไม่รวม XOR) ของพารามิเตอร์ในระดับบิต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITXOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITXOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITXOR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ในผลลัพธ์ที่ได้ ตำแหน่งบิตแต่ละตำแหน่งจะเป็น 1 ถ้าค่าของพารามิเตอร์ที่ตำแหน่งบิตนั้นไม่เท่ากัน กล่าวคือ ค่าหนึ่งเป็น 0 อีกค่าหนึ่งเป็น 1 ตัวอย่างเช่น การใช้ BITXOR(5,3) เลข 5 จะแสดงเป็น 101 ในรูปของเลขฐานสอง และเลข 3 จะแสดงเป็น 11 ในรูปของเลขฐานสอง เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ คุณสามารถพิจารณา 3 เป็น 011 ได้ จากขวาไปซ้าย ค่าบิตของทั้งสามหลักในตัวอย่างนี้จะเท่ากันทั้งหมด (1) เฉพาะที่ตำแหน่งขวาสุด ผลลัพธ์ที่ 'ไม่เท่ากัน' จะส่งกลับ 1 สำหรับตำแหน่งที่สองและที่สามจากทางขวา และผลลัพธ์ที่ ‘เท่ากัน’ จะส่งกลับ 0 สำหรับตำแหน่งทางขวาสุด

  • ค่าของ 1 ที่ส่งกลับจากตำแหน่งบิตจะเริ่มจากขวาไปซ้ายเป็นกำลัง 2 บิตที่อยู่ขวาสุดจะส่งกลับค่า 1 (2^0) บิตทางซ้ายจะส่งกลับค่า 2 (2^1) เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

  • จากตัวอย่างเดียวกัน 0 เป็นค่าที่ส่งกลับของบิตในตำแหน่งทางขวาสุดเนื่องจากมีค่าเป็น 0 ขณะที่ 2 (2^1) เป็นค่าที่ส่งกลับของบิตตำแหน่งที่สองจากทางขวา (ค่า 1) และ 4 (2^2) เป็นค่าที่ส่งกลับของบิตทางซ้ายสุด (มีค่าเป็น 1 เช่นกัน) ผลรวมจะแสดงเป็นเลขฐานสิบ 6

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITXOR(5,3)

ส่งกลับจำนวนทั้งหมดของการเปรียบเทียบ "Exclusive Or" ในระดับบิตที่ตำแหน่งบิตแต่ละตำแหน่ง

6

จำนวน 5 คือ 101 ในรูปของเลขฐานสอง และ 3 คือ 11 คุณสามารถแทน 11 เป็น 011 เพื่อให้ทั้งสองจำนวนมี 3 หลัก การเปรียบเทียบ 'Exclusive Or' ในระดับบิตจะตรวจสอบเพื่อดูว่าหลักตัวเลขทั้งสองในแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันใช่หรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันจะส่งกลับค่าบวกสำหรับตำแหน่งนั้น

ทดสอบ: ตำแหน่งใดที่มีหลักตัวเลขไม่เท่ากัน

5 ในรูปของเลขฐานสอง = 101

3 ในรูปของเลขฐานสอง = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×