ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BITXOR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับ 'XOR' ของสองตัวเลขในระดับบิต

ไวยากรณ์

BITXOR(number1, number2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITXOR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1    จำเป็น ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Number2    จำเป็น ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

ข้อสังเกต

  • BITXOR จะส่งกลับตัวเลขทศนิยมที่เป็นผลลัพธ์ของผลรวม 'XOR' (ไม่รวม XOR) ของพารามิเตอร์ในระดับบิต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITXOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITXOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITXOR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ในผลลัพธ์นี้ บิตแต่ละตําแหน่งจะเป็น 1 ถ้าค่าของพารามิเตอร์ที่ตําแหน่งบิตนั้นไม่เท่ากัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือค่า 0 และอีกค่าหนึ่งคือ 1 ตัวอย่างเช่น การใช้ BITXOR(5,3) 5 จะแสดงเป็น 101 ในรูปของเลขฐานสอง และ 3 เป็น 11 ในรูปของเลขฐานสอง เพื่อช่วยเปรียบเทียบคุณสามารถพิจารณา 3 เป็น 011 จากขวาไปซ้าย ค่าบิตที่สามตําแหน่งในตัวอย่างนี้จะเหมือนกัน (1) ที่ตําแหน่งขวาสุดเท่านั้น ผลลัพธ์ 'ไม่เท่ากัน' จะส่งกลับ 1 สําหรับตําแหน่งที่สองและตําแหน่งที่สามจากด้านขวา และผลลัพธ์ 'เท่ากับ' จะส่งกลับค่า 0 สําหรับตําแหน่งขวาสุด

  • ค่าของ 1 ที่ส่งกลับจากตําแหน่งบิตจะดําเนินการจากขวาไปซ้ายเป็นกําลัง 2 บิตที่อยู่ขวาสุดจะส่งกลับค่า 1 (2^0) บิตทางซ้ายจะส่งกลับค่า 2 (2^1) ไปเรื่อยๆ

  • ใช้ตัวอย่างเดียวกัน 0 จะถูกส่งกลับสําหรับตําแหน่งบิตขวาสุดเนื่องจากเป็น 0, 2 (2^1) จะถูกส่งกลับสําหรับตําแหน่งบิตที่สองจากด้านขวา (ค่า 1) และ 4 (2^2) จะถูกส่งกลับสําหรับบิตซ้ายสุด (รวมถึงค่า 1 ด้วย) ผลรวมคือ 6 ในรูปของทศนิยม

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITXOR(5,3)

ส่งกลับจำนวนทั้งหมดของการเปรียบเทียบ "Exclusive Or" ในระดับบิตที่ตำแหน่งบิตแต่ละตำแหน่ง

6

ตัวเลข 5 คือ 101 ในเลขฐานสอง และ 3 คือ 11 คุณสามารถแสดง 11 เป็น 011 เพื่อให้ตัวเลขทั้งสองมี 3 หลัก การเปรียบเทียบ 'Exclusive Or' ในระดับบิตจะตรวจสอบว่าตัวเลขทั้งสองหลักในแต่ละตําแหน่งไม่เท่ากันหรือไม่ ถ้าเป็น true จะส่งกลับค่าบวกสําหรับตําแหน่งนั้น

ทดสอบ: ตำแหน่งใดที่มีหลักตัวเลขไม่เท่ากัน

5 ในรูปของเลขฐานสอง = 101

3 ในรูปของเลขฐานสอง = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×